EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

NBA 2K17 EUROPEAN ALL-STAR TOURNAMENT
Offisielle regler

Deltagelse i konkurransen er kun for de som bor i, eller er fra, Østerrike, Belgia, den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Spania, Sverige, Sveits eller Storbritannia, og deltagelse fra andre jurisdiksjoner er ikke godtatt. Denne konkurransen er underlagt lover i England og Wales.

1. Hvordan delta; kvalifisering. For å delta i «NBA 2K17 European All-Star Tournament» («konkurransen»), må du («lageieren») og alle lagkameratene dine, møte deltagelseskravene som er fremlagt i seksjon 2 nedenfor, og også møte følgende krav:

(i) Ha tilgang på:
  1. NBA 2K17 («spillet»);
  2. En PlayStation 4, en PSN-ID med tilgang på tjenesten PS Plus og
  3. en 2K «MyPLAYER»-konto («2K-konto»).
(ii) Lageieren må logge inn på lageierens 2K-konto i NBA 2K17 på PS4 og opprette et Pro-Am Team («laget»), bestående av totalt (lageier inkludert) på minst tre (3 ) og maksimalt (10) individuelle lagmedlemmer (hvor hver er et «lagmedlem»).

(iii) Laget må oppnå Pro Status (proff-status) eller høyere før en Qualifying GameDay (kvalifiserende spilldag).

(iv) Laget, etter å ha oppnådd Pro Status eller høyere, må spille, fullføre og vinne (en «kvalifiserende seier») minst én (1) Qualifying Game (kvalifiserende kamp) på en Qualifying GameDay, etter følgende bestemmelser:
  1. Alle Qualifying Games må spilles i modi Pro-Am, i 5 minutters kvarter, på vanskelighetsgraden Superstar og i Simulation Game Style;
  2. Laget som spiller et Qualifying Game må bestå av minimum tre (3), eller maksimalt fem (5) individuelle lagmedlemmer som deltar i hvert spill (hvor hver av de er et «kvalifiserende spill»). Om det er mindre enn fem (5) individuelle lagmedlemmer som spiller, vil A.I.-spillere (datastyrt spillere) fylle ut resten av laget etter behov. For å være lagmedlem og spille for laget i et Qualifying Game, må spillerne være på det relevante lagets spillerutvalg.
  3. Alle deltagende lag i en Qualifying GameDay vil bli matchet opp med tilfeldige motstandere, én-mot-én, i Qualifying Games.
Alle av laget/lageierens Qualifying Wins vil bidra til laget/lageierens poengsum på resultatlistene. Laget/lageieren med den høyeste poengsummen på resultatlistene ved slutten av hver Qualifying GameDay vil være vinneren av gjeldende Qualifying GameDay (etter bekreftelse) og vil rykke videre til finalen.

Lagene/lageierne kan kun spille som ett lag og på én 2K-konto og PSN-ID pr. GameDay, men kan spille flere Qualifying Games i en Qualifying GameDay som samme lag/lageier. Lagene/lageiere som mistenkes for å bruke flere 2K-kontoer og/eller PSN-ID-er for å spille som flere lag i en Qualifying GameDay kan bli diskvalifisert. Selv om et lag eller en lageier må oppgi minst to (2) lagmedlemmer for å spille et Qualifying Game, vil kun laget/lageieren bli ansett som «deltageren» som får poengsummen sin oppgitt på resultatlistene og kun laget/lageieren kan rykke videre til finalen. Selv om laget/lageieren kan spille med forskjellige lagmedlemmer i en Qualifying GameDay, vil kun lagets/lageierens Qualifying Wins og poengsummen på resultatlistene telle i konkurransen og bare laget/lageieren kan rykke videre til finalen. Alle aspekter av denne konkurransen er underlagt disse offisielle reglene.

Ingen automatiserte løsninger eller programmer for deltagelse er tillat. All deltagelse (inkludert spilling) tilhører ene og alene sponsorene, og kvitteringsbilag for deltagelse vil ikke bli anerkjent eller returnert. Sponsoren er ikke ansvarlig for forsvunnet, sent levert, ugyldige, stjålne, ufullstendige, ugyldige, utydelige, feilrettede, teknisk ødelagte eller rotete bidrag, som medfører diskvalifisering, eller problemer av enhver sort, uansett om de er mekaniske, menneskelige eller elektroniske. Bevis på deltagelse vil ikke bli ansett som mottaksbevis av sponsoren. Ved å delta i konkurransen, godtar lagene/lageierne og lagmedlemmene helhetlig og ubetinget at de er bundet til reglene og dommernes avgjørelser, som vil være avgjørende og bindende i alt vedrørende konkurransen.

Sponsoren har all rett til å bruke lagnavn, -logoer og -uniformer i sin reklame, markedsføring og PR-materiale, etter eget skjønn. I tillegg har sponsoren retten til å endre navn, logo og/eller uniform på lag om navn, logo eller uniform er upassende eller kan være i strid med tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker eller markedsføringsrettigheter eller personvern, som avgjort helhetlig etter sponsors skjønn.

2. Deltagelse. Deltagelse er kun åpent for innbyggere i Østerrike, Belgia, den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Spania, Sverige, Sveits eller Storbritannia, som er 13 år eller eldre ved deltagelse. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset av lov. Ansatte, representanter og ledelse hos 2K Games, Inc. («sponsor»), NBA Properties, Inc., National Basketball Association og tilhørende medlemmer (kollektivt «NBA-representanter»), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (kollektivt «sponsorparter») og deres respektive eierselskaper, datterselskaper, forretningspartnere, promotører og reklamebyråer, produsenter og distributører av konkurransematerialer og deres nærmeste familie (foresatte, barn, søsken, partnere) eller medlemmer av samme bostad (uansett familieforhold) som ansatte/representanter/ledelse kan ikke delta. Underlagt alle føderale, statlige og lokale lover og regler.

3. Kvalifiserende konkurranserunder.

Det vil være to (2) Qualifying GameDays, som tar sted i henhold til konkurranseplanen nedenfor. Første Qualifying GameDay starter 10. desember 2016, klokken 16:00 GMT og slutter 24:00 GMT («Første GameDay») og den andre Qualifying GameDay starter 11. desember 2016, klokken 16:00 GMT og slutter 24:00 GMT («Andre GameDay») For å rykke videre til finalen, må laget/lageieren ha den høyeste poengsummen på en resultatliste for en Qualifying GameDay.

KONKURRANSETIMEPLAN FOR QUALIFYING GAMEDAYS
Lørdag 10. desember 2016 16:00 – 24:00 GMT Første Qualifying GameDay
Søndag 11. desember 2016 16:00 – 24:00 GMT Andre Qualifying GameDay


FINALEN
Den 10. januar 2017 eller rundt den tid (endringer kan forekomme), 16:00 til 20:00 GMT, direkte i London, England (endringer kan forekomme, avhengig av sponsors avgjørelse).

4. Poengsummen på resultatlistene/Qualifying Games/Seire/Uavgjort/Spillestil.

Poengsummen på resultatlistene: Lag/lageiere mottar en poengsum for hver kvalifiserende seier, basert på en kombinasjon av Teammate Grade, Game Statistics og Game Score. A.I. Lagmedlemmer vil gi en Teammate Grade på C. Alle kvalifiserende seire som spilles og fullføres i henhold til de offisielle reglene vil telle mot laget/lageierens endelige sluttpoengsum på resultatlistene. Lag eller lageiere vil kunne oppføres bare én gang på resultatlistene per Qualifying GameDay, uavhengig av antallet Qualifying Wins den dagen.

Qualifying Games/Wins: Alle Qualifying Games må spilles i modi Pro-Am, i 5 minutters kvarter, på vanskelighetsgraden Superstar og i Simulation Game Style. Bare spill startet og fullført innenfor den planlagte tiden på en Qualifying GameDay vil telle som et Qualifying Game. Når et spill har blitt begynt, vil laget/lageierne som ikke fullfører spillet bli tildelt et tap og vil ikke kunne spillere flere Qualifying Games på gjeldende Qualifying GameDay. Laget/lageieren med best rangering ved slutten av hver Qualifying GameDay vil rykke videre til finalen (underlagt bekreftelse og følging av disse reglene).

Uavgjort: Om en Qualifying GameDay eller finale ender i uavgjort, vil en vinner bli basert på følgende kriteria og i følgende rekkefølge (så langt det er nødvendig):

(i) Totalt antall poeng scoret;
(ii) Færrest spillpoeng tillatt; og
(iii) høyeste prosent på banemål.
Spillestil/Diskvalifisering: Lag kan bli diskvalifisert etter en Qualifying GameDay om sponsor oppdager at laget/lageieren og alle lagmedlemmer ikke fullførte kampen ved å forlate kampen, skru av systemet, koble fra Internett, fjernet på grunn av Teammate Grade F eller ekstreme mengder straffe. Mer direkte, om laget/lageieren og alle lagmedlemmene koblet fra, vil laget/lageieren og alle lagmedlemmene bli diskvalifisert og bannlyst fra å delta i flere Qualifying Games på gjeldende Qualifying GameDay. Bannlysing vil eliminere laget/lageieren og alle lagmedlemmer fra deltagelse som et lag/lageier eller lagmedlemmer i alle Qualifying Games på gjeldende Qualifying GameDay. Skulle laget/lageieren og alle lagmedlemmer bli koblet fra serveren under et Qualifying Game, vil laget/lageieren bli stemplet som taperen i gjeldende Qualifying Game, uavhengig av om frakoblingen vær bevisst og/eller om laget/lageieren var skyld i det og statistikken for gjeldende Qualifying Game vil ikke være gyldig (men vinnerlagets statistikk vil telle for gjeldende Qualifying Game) og laget/lageieren som kobler fra vil ikke kunne spille flere Qualifying Games på gjeldende Qualifying Day.

5. Notifikasjoner/Bekreftelse av finalister: Ved slutten av de 2 Qualifying GameDays, vil sponsor prøve å ta kontakt med lagene/lageierne av de topp 5 (5) rangerte lagene/lageierne fra hver Qualifying GameDay, via e-posten som ble oppgitt av lagene/lageierne da de registrerte sin 2K-konto, via meldinger i spillet og/eller via konsoll-ID.

Disse lagene/lagerien må svare på sponsorens henvendelse innen tre (3) virkedager fra da notifikasjonen ble sendt (om ikke sponsor har angitt en annen tidsramme) og gi sponsoren listen over de fem (5) lagmedlemmene som skal utgjøre deres finalelag, innen 19. desember 2016. (om ikke sponsor har angitt en annen tidsramme). Lageieren må være en av de fem (5) lagmedlemmene på finalelaget som deltar i finalen. Hvert finalistlag må ha fem (5) lagmedlemmer tilgjengelig til å delta i finalen. Det er vinnerlaget/lageierens ansvar å gi sponsor listen over lagmedlemmer for finalen innenfor den tidsrammen sponsoren krever det. Om laget/lageieren ikke gir sponsor listen over lagmedlemmer for finalen innen den angitte tidsrammen fra sponsor eller på andre måter ikke møter kravene i de offisielle reglene, vil laget/lageierens finaleplass frafalle og sponsor kan tildele plassen til neste lag/lageier på gjeldende Qualifying GameDays resultatliste (så vidt tiden tillater det).

Om laget/lageieren på førsteplass ikke svarer innen den angitte tidsrammen fra sponsor eller på andre måter ikke møter kravene i de offisielle reglene, vil laget/lageierens finaleplass frafalle og sponsor kan tildele plassen til neste lag/lageier på gjeldende Qualifying GameDays resultatliste (så vidt tiden tillater det).

Ved bekreftelse fra sponsor og i henhold til de offisielle reglene, vil laget/lageieren med topprangering på resultatlistene for en Qualifying GameDay offisielt bli ansett som vinneren av gjeldende Qualifying GameDay («GameDay-vinner». Et lag kan bare være en GameDay-vinner én gang. Om samme lag/lageier ender på førsteplass for begge Qualifying GameDays, vil laget/lageieren bare bli ansett som vinneren av første Qualifying GameDay, og laget/lageieren med nest høyest rangering på andre Qualifying GameDay vil bli GameDay-vinneren av andre Qualifying GameDay, så lenge laget/lageieren svarer innenfor tidsrammen gitt av sponsor og møter kravene til de offisielle reglene.

6. Finalen. De to GameDay-vinnerne («finalistene») går videre, med sine respektive finalist-lagmedlemmer («finalistlagmedlemmer»), til finalen i London, England, den 10. januar 2017 (dato og sted kan endres eller vil bekreftes av sponsor etter deres skjønn).

Finalen vil avgjøres med et best-av-tre-oppsett, på elimineringsmetoden, hvor alle spillene spilles i Pro-Am, 5 minutters kvarter, på vanskelighetsgraden Superstar og i Simulation Game Style Vinnerlaget/-lageieren vil bli kronet som konkurransemester (underlagt verifisering og at konkurransereglene følges).

Finaletimeplanen kan endres, selv på den angitte dagen. Hvert finalistlagmedlem er selv ansvarlig for å sørge for at hver finaledeltager kan kontaktes til enhver tid før finalen fullføres, og evt. avreise relatert til finalen er gjennomført, oppdateringer til finalens timeplan vil bli videreformidlet.

ALLE POTENSIELLE VINNERE AV FINALEN MÅ BEKREFTES AV SPONSOR FOR Å SØRGE FOR GYLDIGHET FØR DE BLIR ERKLERT SOM VINNEREN OG/ELLER MOTTAR PREMIER.

Sponsor reserverer retten til å, etter eget skjønn, utføre bakgrunnssjekker og av potensielle lageiere i finalen og deres lagmedlemmer. Om ikke slike søk kan gjennomføres, kan dette medføre diskvalifisering av potensielle lag/lageiere i finalen og/eller deres respektive lagmedlemmer (om relevant) og kan medføre valg av alternative (så lenge tiden tillater det) lag/lageiere. Sponsor beholder retten, etter eget skjønn, til å diskvalifisere potensielle lageiere i finalen og/eller lagmedlemmer i finalen, basert på resultatene av en slik bakgrunnssjekk, om sponsor avgjør, etter eget skjønn, at om å tildele en slik potensielle finaledeltager muligheten til å delta kan reflektere negativt på konkurransen, sponsor og/eller NBA. Faktorer som kan medføre diskvalifisering av finalister inkluderer, men er ikke begrenset til, utførelse av kriminelle handlinger og lovbrudd, eller andre handlinger som ansees upassende etter sponsors skjønn, eller om sponsor avgjør, etter eget skjønn, at å tildele premien til et slikt individ kan reflektere upassende på konkurransen, sponsor og/eller NBA.

7. Finalist-lagene: Når lag/lageier offisielt er erklært en GameDay-vinner/Finalist, vil laget (inkludert spillere, spillerrangeringer, utseende, egenskapsøkninger, merker og andre noterbare egenskaper som finalistene har gjennomført på sine MyPLAYERS) og lag-merket være bestemt og låst for finalen.

Om GameDay-vinnerens lageier er utilgjengelig for finalen, vil finaleplassen gå tapt og tildelt laget/lageieren som er nest høyest rangert på resultatlistene for gjeldende Qualifying GameDay (så lenge tid tillater det). Om, etter å ha gitt sponsor listen over de fem (5) lagmedlemmene for finalelaget, noen av de 5 utvalgte lagmedlemmene for finalen ikke er tilgjengelig for finalen, vil finaleplassen frafalle og tildelt laget/lageieren som er nest høyest rangert på resultatlistene for gjeldende Qualifying GameDay (så lenge tid tillater det), etter avgjørelse gjort etter sponsors eget skjønn. Erstatninger basert på frafallelse er ene og alene avgjort av sponsor etter deres skjønn.

8. Konkurransespill. Lag/Lageier og alle respektive lagmedlemmer må følge spillreglene og disse offisielle reglene for å ikke bli diskvalifisert.

Lag/Lageiere og alle respektive lagmedlemmer må fremtre med god sportsånd, bevare en vennlig og høflig adferd ovenfor sine motstandere og også ovenfor andre deltagere i konkurransen. Lag/Lageiere og alle respektive lagmedlemmer med usportslig, forstyrrende, plagsom, trakasserende eller truende adferd eller som bryter regler, får urettferdige fordeler ved deltagelse i konkurransen eller vinner på uærlige måter, kan etter sponsors eget skjønn diskvalifiseres fra konkurransen. Sponsor tolker disse reglene og avgjør uenigheter, konfliktkrav eller tvetydigheter vedrørende reglene eller konkurransen og sponsors avgjørelser vedrørende slike uenigheter er avgjørende. Sponsor kan forhindre lag/lageier eller spesifikke lagmedlemmer fra å delta i enhver del av konkurransen eller vinne en premie, etter eget skjønn, og sponsor tar avgjørelsen om lag/lageier eller respektive lagmedlemmer prøver å utnytte legitim adferd i konkurransen ved å jukse, hacke, mislede eller på andre måter prøver å manipulere ting via urettferdige metoder (som f.eks. bruken av automatiske deltagelsesprogrammer) eller har intensjoner om plagsom, misbruk, trusler eller trakassering av andre spillere eller sponsors representanter.

Om resultatet av en Qualifying Game feilrapporteres, uansett av om det er av tekniske årsaker i spillet eller på grunn av spillere som tukler med program- eller maskinvaren for å manipulere poengsummer eller sluttresultatet, beholder sponsor retten til å endre, etter sponsor eget skjønn, slike feilrapporterte poengsummer eller sluttresultat fra et Qualifying Game for å reflektere den reelle poengsummen og/eller diskvalifisere lag/lageiere og/eller lagmedlemmer som strider konkurransens regler.

9. Konkurransepremier. Lagmedlemmene til begge finalist-lagene (kollektivt «finalist-vinnerne») vil motta en reise til finalen («konkurransepremien»), som minimum vil bestå av tre (3) dager/netter i London, England (underlagt endringer etter sponsors avgjørelse) for å delta i finalen, og 1 billett per lagmedlem i finalen til NBA Global Games London 2017 den 12. januar 2017 i London. Reisen inkluderer tur-retur med fly fra nærmeste store lufthavn der finalistenes lagmedlemmer bor og enmannsrom på hotell (med unntak av finalister som er mindreårige, hvor da dobbeltrom med en foresatt vil bli tildelt). Finalist-lagmedlemmer må reise på den datoen avgjort av sponsor, som er forventet å være i en periode rundt ca. 9. januar til 14. januar 2017, eller på andre datoer utpekt av sponsor, ellers kan premien frafalle. Mangel på oppmøte ved finaledatoene og de angitte tidene gitt av sponsor vil medføre at premien frafaller og diskvalifisering fra konkurransen, alt etter sponsors eget skjønn og avgjørelse. Ved frafall vil ingen kompensering bli gitt. Om en finalist er mindreårig der de bor, må finalisten ha med seg en foresatt. Finalister og foresatte (om finalisten er mindreårig) må reise etter samme reiseplan og begge finalistenes lagmedlemmer og foresatte (om finalisten er mindreårig) må undertegne relevante reisedokumenter før billetter utstedes. For å delta i konkurransen, må finalistenes lagmedlemmer og de foresatte (om finalistene er mindreårige) underskrive en godkjennelse på at det gjøres videoopptak, fotografering, strømming og/eller andre opptak av sponsorens parter. Antatt markedsverdi på konkurransepremien for hvert lagmedlem i finalen: 1300,- NOK, men endelig verdi kan variere avhengig av endringer på flybillettpriser, avstand mellom avgang og destinasjon. Lagmedlemmer i finalen vil ikke motta differansen mellom den antatte verdien og den endelige verdien på premien. Begrenset til en (1) premie per person.

Sponsoren har all rett til å bruke finalistenes lagnavn, -logoer og -uniformer i sin reklame, markedsføring og PR-materiale, etter eget skjønn. I tillegg har sponsoren retten til å endre finalistenes navn, logo og/eller uniform på lag om navn, logo eller uniform er upassende eller kan være i strid med tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker eller markedsføringsrettigheter eller personvernsrettigheter, som avgjort helhetlig etter sponsors skjønn.

10. Hovedpremie: Lagmedlemmene til konkurransens mesterlag («konkurransevinnerne») som vinner finalen i henhold til disse offisielle reglene, etter sponsors avgjørelse, vil motta en tur til NBA All-Star Weekend i New Orleans, Louisiana, i 2017. Reisen inkluderer tur-retur med fly fra en større lufthavn i nærheten av der konkurransevinnerne bor og enkeltrom (bortsett fra om vinneren er mindreårig og det da vil bli tildelt dobbeltrom, for å gi plass til den mindreåriges foresatte), en (1) billett per konkurransevinner til NBA All-Star Weekend i 2017 («begivenheten» hos Smoothie King Center i New Orleans, Louisiana, inkludert All-Star Saturday Night og NBA All-Star Game («All-Star-premien»). Konkurransevinnerne må reise på den datoen avgjort av sponsor, som er forventet å være i en periode rundt ca. 15. februar til 20. februar 2017, eller på andre datoer utpekt av sponsor, ellers kan premien frafalle. Om en konkurransevinner er mindreårig der de bor, må konkurransevinneren ha med seg en foresatt. Konkurransevinneren og foresatte (om vinneren er mindreårig) må reise etter samme reiseplan og både konkurransevinneren og foresatte (om finalisten er mindreårig) må undertegne relevante reisedokumenter før billetter utstedes. For å delta i konkurransen og motta hovedpremien med reise, må konkurransevinnerne og de foresatte (om vinneren er mindreårige) underskrive en godkjennelse på at det gjøres videoopptak, fotografering, strømming og/eller andre opptak av sponsorens parter.

Konkurransevinnere og foresatte (om vinnerne er mindreårig) må kanskje bli ekstra dager på konkurransestedet (utgifter dekket av sponsor) og konkurransevinneren må kanskje delta i enkelte promoteringshendelser, etter avgjørelse gjort etter sponsors eget skjønn, inkludert deltagelse i en vennlig kamp mot de Nord-Amerikanske mesterne. Antatt totalverdi på hovedpremien er 15000,- NOK, men reell verdi kan variere basert på flyutgifter og reisedistanse. Konkurransevinnerne og lagmedlemmer som deltar i konkurransen vil bli referert til som «vinnere» eller kollektivt som «vinnerne».

ALL-STAR-BILLETTER: Betingelsene for de tildelte begivenhetsbillettene vil avgjøre om enkelte av begivenhetene ikke kan ta sted på grunn av vær, handlinger fra Gud, trusler eller terrorhandlinger, sivile forstyrrelser eller andre årsaker. Begivenhetsbilletter er underlagt enkelte bruksbetingelser. Seteplassering vil bli avgjort av sponsor. Utsteder (utdypet nedenfor), og/eller relevante parter, beholder retten til å fjerne eller nekte adgang for vinner eller gjest som deltar på en forstyrrende måte, eller har som intensjoner å irritere, mishandle, true eller trakassere andre personer i begivenheten. Penger kan ikke erstatte en premie om ikke annet er avtalt med sponsor. Ubrukte billetter kan ikke refunderes, byttes mot penger eller brukes mot billetter ved andre anledninger. Utsteder har ikke noe ansvar for begivenheter som kanselleres, får nye datoer, forsinkes eller utsettes.

FOR ALLE REISEPREMIER: Skatter, måltid, driks, reiseoppgraderinger eller andre utgifter som ikke spesifikt oppgis her er vinnerens eget ansvar. Reise og opphold er underlagt tilgjengelighet; enkelte begrensninger og avviksdatoer kan forekomme. Sponsorer og utsteders parter er IKKE ansvarlig for forsinkelser, kanselleringer eller uforutsette hendelser relatert til flyvninger. Vinnere og foresatte (om vinner er mindreårig) er selv ansvarlig for å anskaffe gyldig identifikasjon (f.eks. pass) og andre påkrevde dokumenter eller tillatelser (f.eks. gyldig visum) relevant for mottakelse og bruk av reisepakken som gis i premie. Vinnere og foresatte (om vinner er mindreårig) er selv ansvarlig for å anskaffe gyldig identifikasjon som er relevant for mottakelse og bruk av reisepakken som gis i premie. Om sponsor avgjør at luftreise ikke er nødvendig på grunn av vinnerens plassering i henhold til premien, vil bakketransport erstatte luftreisen etter sponsors eget skjønn. Vinneren vil ikke motta differansen mellom den egentlig og den antatte verdien på enhver premie. Sponsor erstatter ikke tapte eller stjålne premier og/eller andre tapte, ødelagte eller stjålne billetter, reisedokumenter eller sertifikater.

FOR ALLE PREMIER: Antatt verdi på alle premiene totalt: 28500,- NOK. Alle vinnere må fullføre og levere inn dokumenter, inkludert erklæringsdokumenter for ansvar og publisitet, og evt. relevante skattedokumenter for å motta premien. Om en vinner er ansett som mindreårig ved sitt bosted, må en foresatt utføre utfylling av nødvendig dokumentasjon. Som en betingelse for å vinne en premie, må vinneren utfylle erklæringsdokumenter for ansvar og publisitet og returnere disse til sponsor innenfor angitte tidsrammer oppgitt av sponsor. Om slike dokumenter ikke når sponsor innen angitt tidsramme, kan dette medføre at premien frafaller. Vinnere er ansvarlig for å levere alt av nødvendig dokumentasjon; bevis på avsendelse er ikke det samme som at sponsor har mottatt dette.

Om en premie eller premienotifikasjonsmelding kommer tilbake som ikke-mottatt, eller en vinner ikke svarer innenfor tidsrammen som sponsor krever, eller nekter å utfylle påkrevd dokumentasjon, eller avslår sin premie (eller deler av den), eller ikke møter kravene i de offisielle reglene eller andre av konkurransens krav, vil premien frafalle og kan muligens bli utlevert til neste person i rekken, avgjort etter sponsors eget skjønn. Ved frafall av premie vil ingen kompensering bli gitt.

Premier kan ikke overføres. Ingen erstatninger eller bytte av premier er tillatt, bortsett fra at sponsor beholder retten til å erstatte premien med noe av tilsvarende eller større verdi.

Vinnere anerkjenner at premien(e) (eller deler av dem) kan bli levert av en tredjepart og at vinnerne godtar at premien(e) kan derfor være underlagt tredjeparters egne bruksbetingelser. Om vinneren ikke godtar slike betingelser fra tredjeparter kan medføre og tolkes som at vinneren fraskriver seg premien. Alle klager må rettes til den relevante tredjepartsleverandøren.

Alle skatter og uspesifiserte utgifter, inkludert, men ikke begrenset til skatter, forsikrings, båndbredde utgifter og/eller andre kostander og/eller utgifter påført i relevansen til deltagelse i denne konkurransen og/eller i henhold til mottakelse, bruk eller nytelse av premien(e) er helhetlig deltagerens eget ansvar.

Alle premier og alle parter tildeles «SOM DE ER» og UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, framlagt eller antydet (inkludert, uten begrensning, enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål), bortsett fra ved lovbrudd. ALL STATLIGE, PROVINSIELLE OG LOKALE SKATTER KNYTTET ITL PREMIEN ER VINNERENS EGET ANSVAR OG CANADISKE VINNERE MÅ MELDE OG BETALE INNTEKTSKATTER KNYTTET TIL PREMIEN.

11. Innhenting av informasjon Sponsor vil samle personlig data om spillere (inkludert lageiere og lagmedlemmer) over nett, i henhold til sponsors personvernsforskrifter. Her finner du sponsors personvernsforskrifter: http://www.2ksports.com/info/privacy. Ved deltagelse i konkurransen, godtar spillere herved at sponsor samler og bruker deres personlige informasjon og melder at de har gjort seg forstått med og godtatt sponsors personvernsforskrifter.

12. Generell informasjon. VED DELTAGELSE I DENNE KONKURRANSEN, FRASKRIVER ALLE SPILLERE (GO DERES FORESATTE, OM DE ER MINDREÅRIGE) SPONSOREN, NBA, ALLE ANDRE SPONSORPARTER OG ALLE DERES RESPEKTIVE PARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDELSE, OFFISERER, ANSATTE, SPONSORER OG AGENTER, INKLUDERT REKLAMEBYRÅER («UTSTEDERE»), FRA ALT ANSVAR FOR TAP, SKADE, LEMLESTELSE, KOSTNADER ELLER UTGIFTER, INKLUDERT ,UTEN BEGRENSNINGER TIL, SKADE PÅ EIENDOM OG PERSONER OG/ELLER DØDSFALL SOM KAN OPPSTÅ I TILKNYTNING TIL; FOREBEREDELSER FOR REISE TIL, ELLER DELTAGELSE I KONKURRANSEN ELLER MOTTAKELSE OG/ELLER BRUK ELLER MISBRUK AV PREMIEN ELLER DELTAGELSE I ENHVER KONKURRANSE-BASERT AKTIVITET OG FOR ANDRE KRAV BASERT PÅ PUBLISITETSRETTIGHETER, ÆRESKRENKELSE, KRENKING AV PERSONVERN, OPPHAVSRETTBRUTT, VAREMERKEBRUDD ELLER ANDRE HANDLINGER NØDVENDIG PÅ GRUNN AV EIENDOM, OG GODTAR Å IKKE FREMME SLIKE KRAV MOT UTSTEDER., INKLUIDERT, UTEN BEGRENSNINGER, (I) ENHVER TILSTAND FORÅRSAKET AV HENDELSER UTENFOR SPONSORS KONTROILL SOM KAN FORÅRSAKET KONKURRANSEN TIL Å BLI FORSTYRRET ELLER ØDELAGT; (II) ALL SKADE, TAP, SYKDOM ELLER ØDELEGELSE (KOMPENSERT, DIREKTE, TILFELDIG, KONSEKVENSUELL ELLER ANNET) AV ENHVER SORT SOM MEDFØRES AV, HELHETLIG ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA UTDELINGEN, LEVERINGEN, GODTAKELSEN, BRUKEN, FEILBRUKEN, EIE, TAP ELLER MISVISNING AV PREMIEN ELLER DELTAGELSE I DENNE KONKURRANSEN ELLER I ANNEN AKTIVITET ELLER REISE RELATERT TIL ELLER FRA HANDLINGER MED, ELLER NEDLASTING AV, DATABASERT KONKURRANSEINFORMASJON, OG (III) ALLE SKRIFTLIGE ELLER TYPOGRAFISKE FEIL I MATERIALER KNYTTET TIL KONKURRANSEN. Sponsors avgjørelser i alle aspekter knyttet til konkurransen er endelige. Hver vinners mottakelse av premien er det samme som en godkjennelse av utsteder bruker vinnerens navn, adresse (kun land), likhet, fotografi, biografiske og premie-relevante informasjon og/eller uttalelser om konkurransen for reklame og promotering, uten at ekstra kompensering gis, bortsett fra der lover krever det, og fraskriver utsteder fra alt ansvar ovenfor dette.

Ingen av disse betingelsene skal på noen som helst måte ekskludere eller begrense utstederes ansvar ovenfor følgende: (a) svindel eller svindelaktig feilrepresentering; (b) dødsfall eller personlig skade forårsak av forsømmelighet (c) annet ansvar i den grad ansvar ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til det Engelsk lovverket.

13. Generelle betingelser. Ved å delta i konkurransen, vil alle spillere (og deres foresatte, om de er mindreårige) godta og godkjenne at de følger de offisielle reglene og sponsors avgjørelser. Ingen automatiserte løsninger eller programmer for deltagelse er tillat. All deltagelse tilhører ene og alene sponsorene, og kvitteringsbilag for deltagelse vil ikke bli anerkjent eller returnert. Bevis på deltagelse vil ikke bli ansett som mottaksbevis av sponsoren. Om uenighet oppstår rundt hvem vinneren er, vil vinneren bli avgjort etter hvem som er den riktige eieren av e-postadressen som er gitt ved deltagelse. «Riktig kontoeier» avgjøres basert på hvem som er den naturlige eieren av e-postadressen som er tildelt av Internett-leverandør, tjenesteleverandør eller andre organisasjoner som står ansvarlig for utstedelse av e-postadresser for domener knyttet til den oppgitte e-postadressen. Utsteder er ikke ansvarlig for problemer og feil vedrørende teknisk utførelse, maskinvare, programvare, telefoni eller annen kommunikasjon, tap og utilgjengelighet av nettverkstilkoblinger, nettsider, Internett eller nettleverandørtilgjengelighet, uautorisert menneskelige avbrudd, trafikkbrudd, ufullstendige eller feilaktige gjengivelser av informasjon (uavhengig av årsak) eller mislykket, ufullstendig, utydelig, forvirrende eller utsatt dataoverføringer som begrenser ens evne til å delta i konkurransen, inkludert skade eller spillerskade eller andre datamaskiner som forhindrer en person fra å delta i konkurransen eller laste ned materiale relevant for konkurransen. Sponsor beholder retten til å kansellere, terminere, endre, utvide eller suspendere konkurransen (etter eget skjønn) på grunn av virus, feil, uautoriserte menneskelige avbrudd, svindel eller om andre årsaker hinsides sponsors kontroll ødelegger eller påvirker administreringen, sikkerheten, rettferdigheten eller ordentlig utførelse av konkurransen. I slike tilfeller kan sponsor velge en vinner fra alle de gyldige deltagerne som er oppført før og/eller etter (om passende) handlingene som ble utført av sponsor. Sponsor beholder retten til å diskvalifisere individer de mener, etter eget skjønn, har tuklet med deltagelsesprosessen eller hvordan konkurransen eller nettsidene, plattformene eller konsollene knyttet til konkurransen opererer. Sponsor kan nekte en lageier eller lagmedlemmer fra å delta i konkurransen eller vinne en premie om, etter eget skjønn, det blir avgjort at disse spillerne prøver å forhindre den legitime utførelsen av konkurransen ved å jukse, hacke, lure eller på andre måter utnytte urettferdige spillmetoder (inkludert, men ikke begrenset til, bruken av automatiske programmer for deltagelse, bruken av automatiske enheter for deltagelse, spille gjennom bruken av flere kontoer hos 2K Sports, eller ved deltagelse i, eller dra nytte av, et syndikat, en gruppe eller blokkering av spillingen eller systemet), eller intensjoner om irritasjon, misbruk, trusler eller trakassering av andre spillere eller sponsor-representanter.

OBS: ALLE FORSØK AV EN PERSON PÅ Å UTFØRE SKADE MED HENSIKT PÅ NETTSTEDER, PLATTFORMER ELLER KONSOLLER KNYTTET MED DENNE KONKURRANSEN ELLER FORHINDRE LOVLIG UTFØRELSE AV KONKURRANSEN KAN VÆRE EN KRIMINELL HANDLING OG FORSØK PÅ SLIKT VIL GI SPONSOR RETTEN TIL Å KREVE ERSTATNING, I HENHOLD TIL LOVEN, FRA DE SOM UTFØRER SLIKE HANDLINGER:

14. Tilleggsbetingelser. Bortsett fra der loven stopper det, ved å motta premien, godtar vinneren at navn, foto og/eller likhet, biografisk informasjon, vinnerbidrag og utsagn knyttet til vinnerne (om sanne) brukes for reklame og promotering, uten ekstra kompensering.

15. Lov og jurisdiksjon. Denne promoteringen er underlagt lovverket til England og Wales, og er derfor underlagt alle gjeldende lover og krav som gjelder. Ugyldig der loven forhindrer det. Alle problemer og spørsmål vedrørende byggingen, gyldigheten, tolkningen og utførelsen av disse offisielle reglene, eller retten og obligasjonene til spilleren og sponsor i henhold til denne konkurransen, vil bli underlagt, og styrt i henhold til, lovverket til England og Wales, og avgjørelser vil bli tatt av retten i England og Wales.

16. Diverse. Ugyldigheten eller umuligheten til enkelte deler av dette dokumentet skal på ingen måte gjøre resten av dokumentet for de offisielle reglene ugyldige.

17. Vinnerlisten; regelforespørsel. For en kopi av vinnerlisten, send en ferdig-adressert konvolutt i forretningsstørrelse til sponsor før den 11. januar 2017, til adressen oppgitt nedenfor, Attn: The NBA 2K17 Winners List. For å motta en kopi av disse offisielle reglene, besøk nettsiden eller, innen 5. desember 2016, send en ferdigadressert konvolutt til sponsor på adressen oppført nedenfor, Attn: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.

Sponsor Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports («2K»), et datterselskap av Take-Two Interactive Software, Inc. Sponsorens adresse er Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.