EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

NBA 2K17 EUROOPAN ALL-STAR-TURNAUS
Viralliset säännöt

Kilpailuun saa osallistua vain seuraavissa maissa tai seuraavista maista: Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta ja Yhdistynyt kuningaskunta. Miltään muilta hallintoalueilta lähtöisin olevat osallistumiset eivät täytä osallistumisedellytyksiä. Kilpailu on Englannin ja Walesin lakien alainen.

1. Osallistuminen: karsintapelit. Jotta voit osallistua ”NBA 2K17 Euroopan All-Star-turnaukseen” (”kisa”), sinun (”joukkueen omistaja”) ja jokaisen joukkueen jäsenesi on täytettävä seuraavassa kohdassa 2 esitetyt kelpoisuusehdot sekä seuraavat edellytykset:

(i) Jokaisella on käytössään
  1. NBA 2K17 (”peli”),
  2. PlayStation 4, PSN-tunnus ja PS Plus -palvelu sekä
  3. 2K ”MyPLAYER” -tili (”2K-tili”).
(ii) Joukkueen omistajan on kirjauduttava joukkueen omistajan 2K-tiliin NBA 2K17 -pelissä PS4-järjestelmässä ja luotava Pro-Am-joukkue (”joukkue”), jossa on yhteensä (sisältäen joukkueen omistajan) vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) erillistä joukkueen jäsentä (kukin näistä on ”joukkueen jäsen”). (iii) Joukkueen on saavutettava vähintään Pro Status karsinta-GameDay-päivään mennessä. (iv) Kun joukkue on saavuttanut vähintään Pro Status -tilan, joukkueen on pelattava, läpäistävä ja voitettava (”karsintavoitto”) vähintään yksi (1) karsintapeli karsinta-GameDay-päivänä seuraavasti:
  1. Kaikki karsintapelit on pelattava Pro-Am-tilassa 5 minuutin erillä Superstar-vaikeusasteella ja Simulation Game Style -asetuksella.
  2. Karsintapeliin osallistuvassa joukkueessa on oltava kussakin pelissä (kukin näistä on ”karsintapeli”) vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) peliin osallistuvaa yksittäistä joukkueen jäsentä. Jos joukkuepelaajia on vähemmän kuin viisi (5), tekoälypelaajat (tietokoneen ohjaamat) täydentävät joukkuetta tarpeen mukaan. Jotta pelaaja voi olla joukkueen jäsen ja pelata joukkueessa karsintapelissä, pelaajan on oltava kyseisen joukkueen pelaajaluettelossa.
  3. Jokainen osallistuva joukkue arvotaan kunakin karsinta-GameDay-päivänä pelaamaan vastustajaa vastaan karsintapelissä.
Kaikki joukkueen/joukkueen omistajan karsintavoitot vaikuttavat joukkueen/joukkueen omistajan tulokseen tulostaulussa. Se joukkue/joukkueen omistaja, jonka tulos tulostaulussa on suurin kunkin karsinta-GameDay-päivän lopussa, voittaa kyseisen karsinta-GameDay-päivän (vahvistuksen jälkeen) ja pääsee kilpailun loppuotteluun.

Joukkueet/joukkueen omistajat saavat pelata kunakin GameDay-päivänä vain yhdellä joukkueella ja yhdellä 2K-tilillä ja PSN-tunnuksella, mutta saavat pelata useita karsintapelejä karsinta-GameDay-päivänä samana joukkueena/joukkueen omistajana. Mikäli joukkuetta/joukkueen omistajaa epäillään useilla joukkueilla pelaamisesta karsinta-GameDay-päivänä käyttämällä useita 2K-tilejä ja/tai PSN-tunnuksia, nämä diskataan. Vaikka joukkueen/joukkueen omistajan on hankittava vähintään kaksi (2) joukkueen jäsentä voidakseen pelata karsintapelin, vain joukkuetta/joukkueen omistajaa pidetään osanottajana, jonka tulos näytetään tulostaulussa, ja vain joukkue/joukkueen omistaja etenevät kilpailun loppuotteluun. Vaikka joukkueen/joukkueen omistaja voi pelata karsinta-GameDay-päivän aikana eri joukkueen jäsenillä, kilpailussa tarkastellaan vain joukkueen/joukkueen omistajan karsintavoittoja ja tulostaulutulosta ja vain joukkue/joukkueen omistaja etenevät kilpailun loppuotteluun. Kaikki tämän kilpailun osa-alueet ovat näiden virallisten sääntöjen alaisia.

Automaattisia osallistumislaitteita ja/tai -ohjelmia ei sallita. Kaikki osallistumiset (mukaan lukien pelinkulku) siirtyvät sponsorin yksinomaiseen ja eksklusiiviseen omistukseen eikä osallistumisten vastaanottoa vahvisteta eikä palauteta. Sponsori ei ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, lukukelvottomista, varastetuista, epätäydellisistä, epäkelvoista, käsittämättömistä, väärin osoitetuista, teknisesti vioittuneista tai sotkeutuneista osanotoista, jotka diskataan, eikä minkäänlaisista ongelmista, olivatpa ne mekaanisia, inhimillisiä tai sähköisiä. Sponsori ei hyväksy lähetystodistusta todistukseksi vastaanotosta. Osallistumalla kilpailuun joukkueet/joukkueen omistajat ja joukkueen jäsenet alistuvat täysin ja ehdottomasti näihin sääntöihin ja tuomareiden päätöksiin, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa.

Sponsorilla on oikeus käyttää kaikkien joukkueiden nimiä, logoja ja uniformuja mainonta-, markkinointi- ja tiedotusmateriaaleissaan yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään. Lisäksi sponsorilla on oikeus vaatia joukkuetta vaihtamaan nimensä, logonsa ja/tai uniformunsa, jos tällainen nimi, logo tai uniformu katsotaan sopimattomaksi tai voisi loukata jonkin muun osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoittamatta tekijänoikeus, tavaramerkki tai oikeus julkisuuteen tai yksityisyyteen, kuten sponsori yksinomaisesti päättää.

2. Kelpoisuus. Kilpailuun saavat osallistua vain seuraavien maiden lailliset asukkaat, jotka ovat osallistumispäivänä vähintään 13-vuotiaita: Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta ja Yhdistynyt kuningaskunta. Mitätön alueilla, joilla laki kieltää tai rajoittaa. Seuraavien tahojen työntekijät, virkailijat ja johtajat ja näiden välittömät perheenjäsenet (vanhemmat, lapset, sisarukset, puoliso) tai saman talouden jäsenet (olivatpa sukua tai eivät) eivät voi osallistua kilpailuun: 2K Games Inc. (”sponsori”), NBA Properties, Inc., National Baseball Association ja sen jäsenjoukkueet (yhteisnimeltään ”NBA-entiteetit”), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (yhteisnimeltään ”sponsoroivat osapuolet”) sekä näiden emäyhtiöt, tytäryhtiöt, kumppanit, mainostustoimistot, valmistajat tai kilpailumateriaalien jakelijat. Kaikkien asianmukaisten kansallisten ja paikallisten lakien ja säädösten alainen.

3. Karsintakilpailun kierrokset.

Kilpailussa järjestetään kaksi (2) karsinta-GameDay-päivää, jotka pidetään seuraavan kilpailuaikataulun mukaisesti. Ensimmäinen karsinta-GameDay-päivä alkaa 10.12.2016 klo 18:00:00 ja loppuu 11.12.2016 klo 2:00:00 (”ensimmäinen GameDay-päivä”) ja toinen karsinta-GameDay-päivä alkaa 11.12.2016 klo 18:00:00 ja loppuu 12.12.2016 klo 2:00:00 (”toinen GameDay-päivä”). Jotta joukkue/joukkueen omistaja etenee kilpailun loppuotteluun, tällä on oltava korkein tulos karsinta-GameDay-päivän tulostaulussa.

KARSINTA-GAMEDAY-PÄIVIEN KILPAILUAIKATAULU
Lauantai 10.12.2016 18.00–2.00 Ensimmäinen karsinta-GameDay-päivä
Sunnuntai 11.12.2016 18.00–2.00 Toinen karsinta-GameDay-päivä


KILPAILUN LOPPUOTTELU:
Pidetään 10.1.2017 (alustava päivämäärä, joka vielä vahvistetaan) klo 16.00–20.00 GMT suorassa lähetyksessä Lontoossa Englannissa (sponsori voi muuttaa tätä yksinomaisen harkintavaltansa perusteella).

4. Tulostaulun tulos/karsintapelit/voitot/tasapelit/pelin kulku.

Tulostaulun tulos: Joukkue/joukkueen omistaja saa jokaisesta karsintavoitosta tuloksen, joka on yhdistelmä seuraavista tiedoista: Teammate Grade, pelitilastot ja Game Score. Tekoälyohjatut joukkueen jäsenien Teammate Grade -arvo on C. Kaikki karsintavoitot, joissa peli aloitetaan ja pelataan loppuun näiden virallisten sääntöjen mukaisesti, lasketaan joukkueen/joukkueen omistajan lopulliseen tulokseen tulostaulussa. Kukin joukkue/joukkueen omistaja näkyy tulostaulussa vain kerran kunakin karsinta-GameDay-päivänä kyseisenä päivänä saatujen karsintavoittojen lukumäärästä riippumatta.

Karsintapelit/voitot: Kaikki karsintapelit on pelattava Pro-Am-tilassa 5 minuutin erillä Superstar-vaikeusasteella ja Simulation Game Style -asetuksella. Vain karsinta-GameDay-päivän aikataulun puitteissa aloitetut ja loppuun pelatut pelit katsotaan karsintapeleiksi. Mikäli joukkue/joukkueen omistaja ei pelaa aloitettua peliä loppuun, tämä saa siitä häviön eikä voi pelata enempää karsintapelejä kyseisenä karsinta-GameDay-päivänä. Kunkin karsinta-GameDay-päivän lopussa sijalla 1 oleva joukkue/joukkueen omistaja etenee kilpailun loppuotteluun (edellyttäen, että voitto vahvistetaan ja näitä sääntöjä on noudatettu).

Tasatulokset: Jos karsinta-GameDay-päivä tai kilpailun loppuottelu päättyy tasapeliin, voittaja valitaan seuraavien ehtojen perusteella seuraavassa järjestyksessä (tarpeellisessa laajuudessa):

(i) kerätyt kokonaispelipisteet
(ii) vähiten vastustajalle annettuja pelipisteitä
(iii) pelissä heitettyjen korien osuus kokonaispisteistä.
Pelin kulku/diskaaminen: Joukkue voidaan diskata karsinta-GameDay-päivästä, jos sponsori huomaa, että joukkue/joukkueen omistaja ja kaikki joukkueen jäsenet eivät pelanneet ottelua loppuun asti poistumalla pelistä, sammuttamalla järjestelmän, katkaisemalla Internet-yhteyden, joutumalla ulos pelistä joukkueen jäsenen Teammate Grade -arvon F tai liiallisten rangaistusten takia. Selkeyden vuoksi: jos joukkue/joukkueen omistaja ja kaikki joukkueen jäsenet menettävät yhteyden, joukkue/joukkueen omistaja ja kaikki joukkueen jäsenet diskataan ja heitä kielletään pelaamasta enempää karsintapelejä kyseisenä karsintakilpailupäivänä. Kielto eliminoi joukkueen/joukkueen omistajan ja kaikki joukkueen jäsenet osallistumasta joukkueena/joukkueen omistajana tai joukkueen jäsenenä mihinkään muuhun karsintapeliin kyseisenä karsinta-GameDay-päivänä. Mikäli joukkue/joukkueen omistaja ja kaikki joukkueen jäsenet menettävät yhteytensä palvelimeen missään karsintapelin vaiheessa, kyseinen joukkue/joukkueen omistaja katsotaan kyseisen karsintapelin häviäjäksi, olipa yhteyden katkaiseminen tahallinen ja/tai yhteyden menettäneen joukkueen/joukkueen omistajan vika, ja hänen tilastotietojaan kyseisestä karsintapelistä suljetaan pois (vaikkakin voittajajoukkueen tilastotiedot otetaan huomioon kyseisestä karsintapelistä) eikä yhteyden katkaissut joukkue/joukkueen omistaja ole kelvollinen pelaamaan muissa karsintapeleissä kyseisenä karsinta-GameDay-päivänä.

5. Ilmoittaminen/loppuottelujoukkueen vahvistaminen: Kahden karsinta-GameDay-päivän lopuksi sponsori yrittää ottaa yhteyttä kunkin karsinta-GameDay-päivän viiteen (5) parhaiten sijoittuneeseen joukkueeseen/joukkueen omistajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen, jonka joukkueet/joukkueen omistajat antoivat rekisteröidessään 2K-tiliä, käyttämällä pelin sisäistä viestitystä ja/tai konsolin käyttöliittymää.

Tällaisten joukkueiden/joukkueen omistajien on vastattava sponsorin yhteydenottoon kolmen (3) kalenteripäivän kuluessa ilmoituksesta (ellei sponsori määrää muuta ajanjaksoa) ja lähetettävä sponsorille lista loppuottelujoukkueensa viidestä (5) joukkueenjäsenestä viimeistään 19.12.2016 (ellei sponsori määrää muuta ajanjaksoa). Joukkueen omistajan on oltava yksi kilpailun loppuotteluun osallistuvan loppuottelujoukkueen viidestä (5) joukkueenjäsenestä. Jokaisessa loppuottelujoukkueessa on oltava viisi (5) loppuottelussa kilpailevaa joukkueenjäsentä. Voittaneen joukkueen/joukkueen omistajan velvollisuus on lähettää lopullinen lista loppuottelujoukkueen jäsenistä sponsorin määräämän ajan kuluessa. Jos joukkue/joukkueen omistaja ei lähetä sponsorille lopullista listaa loppuottelujoukkueen jäsenistä sponsorin määräämän ajan kuluessa tai ei muutoin noudata näitä virallisia sääntöjä, joukkue/joukkueen omistaja saattaa menettää loppuottelupaikkansa ja sponsori saa luovuttaa paikan kyseisen GameDay-päivän tulostaulussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle joukkueelle/joukkueen omistajalle (mikäli aika sen sallii).

Jos 1. sijoittunut joukkue/joukkueen omistaja ei vastaa sponsorin määräämän ajan kuluessa tai ei noudata näitä virallisia sääntöjä, joukkue/joukkueen omistaja saattaa menettää loppuottelupaikkansa ja sponsori saa luovuttaa paikan kyseisen GameDay-päivän tulostaulussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle joukkueelle/joukkueen omistajalle (mikäli aika sen sallii).

Kun sponsori on vahvistanut tuloksen ja näiden virallisten sääntöjen noudattamisen, kyseisen karsinta-GameDay-päivän tulostaulussa 1. sijoittunut joukkue/joukkueen omistaja katsotaan viralliseksi kyseisen karsinta-GameDay-päivän voittajaksi (”GameDay-päivän voittaja”). Yksi joukkue voi olla GameDay-päivän voittaja vain kerran. Mikäli sama joukkue/joukkueen omistaja on 1. sijalla kummankin karsinta-GameDay-päivän tulostaulussa, kyseinen joukkue/joukkueen omistaja katsotaan ensimmäisen karsinta-GameDay-päivän GameDay-päivän voittajaksi ja toisen karsinta-GameDay-päivän seuraavaksi parhaan sijoituksen saavuttanut joukkue/joukkueen omistaja on toisen karsinta-GameDay-päivän GameDay-päivän voittaja, kunhan kyseinen joukkue/joukkueen omistaja on vastannut sponsorin määräämän ajan kuluessa ja noudattaa näitä virallisia sääntöjä.

6. Kilpailun loppuottelu. Kahden GameDay-päivän voittajat (kumpikin on ”loppuottelija”) etenee loppuottelujoukkueittensa joukkueenjäsenten kanssa (kukin on ”loppuottelujoukkueen jäsen”) kilpailun loppuotteluun, joka pidetään Lontoossa, Englannissa noin 10.1.2017 (sponsori vahvistaa päivämäärän ja/tai muuttaa sitä yksinomaisen harkintavaltansa perusteella).

Kilpailun loppuottelussa pelataan kaksi tai kolme ottelua ja sen voittaa joukkue/joukkueen omistaja, joka voittaa ensimmäisenä kaksi ottelua. Kaikki ottelut pelataan Pro-Am-tilassa 5 minuutin erillä Superstar-vaikeusasteella ja Simulation Game Style -asetuksella. Voittava joukkue/joukkueen omistaja kruunataan kilpailun mestariksi (edellyttäen, että voitto vahvistetaan ja näitä sääntöjä on noudatettu).

Kilpailun loppuottelun aikataulua voidaan muuttaa jopa sille varattuna päivänä. Kunkin loppuottelujoukkueen jäsenen vastuulla on varmistaa, että kuhunkin loppuottelujoukkueen jäseneen saadaan yhteys kaikkina aikoina ennen kilpailun loppuottelun viemistä päätökseen ja kilpailun loppuotteluun liittyvien paluumatkojen tekemistä, jotta heille voidaan ilmoittaa kilpailun loppuottelun aikataulun muutoksista.

SPONSORIN PITÄÄ VAHVISTAA KAIKKIEN MAHDOLLISESTI VOITTANEEN LOPPUOTTELUJOUKKUEEN JÄSENTEN KELPOISUUS, ENNEN KUIN HEIDÄT JULISTETAAN VOITTAJAKSI JA/TAI HEILLE LUOVUTETAAN MITÄÄN PALKINTOA.

Sponsori varaa oikeuden yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään tarkistaa mahdollisten loppuottelujoukkueiden omistajien ja heidän loppuottelujoukkueen jäsentensä taustat. Tällaisesta tarkistuksesta kieltäytymisestä saattaa seurata mahdollisen joukkueen/joukkueen omistajan ja/tai hänen loppuottelujoukkueen jäsentensä (kun asia liittyy heihin) diskaaminen, ja siitä voi seurata vaihtoehtoisen joukkueen/joukkueen omistajan valinta (mikäli aika sen sallii). Sponsori varaa myös oikeuden yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään diskata mahdollisen loppuottelujoukkueen omistajan ja/tai loppuottelujoukkueen jäsenen tällaisen taustatarkistuksen perusteella, jos sponsori on yksinomaisesti ja kumoamattomasti päättänyt, että tilaisuuden antaminen tällaiselle mahdolliselle loppuottelujoukkueen omistajalle ja/tai loppuottelujoukkueen jäsenelle saattaisi antaa huonon vaikutelman kilpailusta, sponsorista ja/tai NBA-entiteeteistä. Tekijät, joiden perusteella loppuottelujoukkueen omistaja ja/tai loppuottelujoukkueen jäsen voidaan diskata, sisältävät rajoittamatta tuomion rikoksesta tai rikkomuksesta tai mistä tahansa muusta rikollisesta tai siviilioikeudellisesta loukkauksesta, kuten sponsori määrittää yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään, tai jos sponsori niin yksinomaisesti ja kumoamattomasti päättää, että palkinnon myöntäminen tällaiselle yksilölle antaisi huonon vaikutelman kilpailusta, sponsorista ja/tai NBA-entiteeteistä.

7. Loppuottelujoukkueet: Kun joukkue/joukkueen omistaja on virallisesti valittu GameDay-päivän voittajaksi/loppuottelijaksi, joukkueen pelaajaluettelo (joka sisältää pelaajat, pelaajien arvosanat, ulkoasun, ominaisuustehosteet, merkit ja muut tunnusomaiset tekijät, joita loppuottelujoukkueen jäsenet ovat lisänneet MyPLAYER-hahmoihinsa) ja joukkueen brändäys lukitaan kilpailun loppuottelua varten.

Jos GameDay-päivän voittanut joukkueen omistaja ei ole saatavilla kilpailun loppuotteluun, hän saattaa menettää kilpailun loppuottelupaikan ja se myönnetään kyseisen karsinta-GameDay-päivän tulostaulussa seuraavaksi sijoittuneelle joukkueelle/joukkueen omistajalle (mikäli aika sen sallii). Kun joukkue/joukkueen omistaja on lähettänyt sponsorille lopullisen listan viidestä (5) loppuottelujoukkueen jäsenestä ja jokin näistä 5 määrätystä loppuottelujoukkueen jäsenestä ei ole saatavilla kilpailun loppuottelussa, sponsori voi yksinomaisesti ja kumoamattomasti päättää, että kyseinen joukkue/joukkueen omistaja menettää kilpailun loppuottelupaikan ja se luovutetaan kyseisen karsinta-GameDay-päivän tulostaulussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle joukkueelle/joukkueen omistajalle (mikäli aika sen sallii). Luovutuksiin perustuvat päätökset korvaavasta joukkueesta/joukkueen omistajasta tekee sponsori yksinomaisesti ja kumoamattomasti.8. Kilpailussa pelaaminen. Joukkueiden/joukkueen omistajien ja kaikkien kyseisten joukkueenjäsenten pitää noudattaa ehdottomasti kaikkia pelin pelaamiseen liittyviä ohjeita ja näitä virallisia sääntöjä tai joutua mahdollisesti diskatuksi.

Joukkueiden/joukkueen omistajien ja kunkin joukkueenjäsenen on käyttäydyttävä rehdisti, ystävällisesti ja kohteliaasti kilpailijoita ja muita kilpailun osanottajia kohtaan. Joukkueet/joukkueen omistajat ja kukin joukkueenjäsen, jotka käyttäytyvät epäurheilijamaisesti, häiritsevästi, ärsyttävästi tai uhkaavasti tai loukkaavat mitään sääntöä, hankkivat epäreilun edun osallistuessaan kilpailuun tai hankkivat voittajan statuksen petollisin keinoin diskataan sponsorin yksinomaisella päätöksellä. Sponsori tulkitsee näitä sääntöjä ja ratkaisee sääntöihin tai kilpailuun liittyvät mahdolliset kiistat, ristiriitaiset väitteet tai epäselvyydet, ja sponsorin päätökset tällaisissa kiistoissa ovat lopullisia. Sponsori saattaa kieltää joukkuetta/joukkueen omistajaa tai jotakin joukkueenjäsentä osallistumasta johonkin kilpailun vaiheeseen tai voittamasta palkintoa, jos sponsori päättää yksinomaisesti, että kyseinen joukkue/joukkueen omistaja tai jokin joukkueenjäsen yrittää horjuttaa kilpailun legitiimiä toimintaa huijaamalla, tietomurrolla, vilpillä tai muulla epäreilulla pelimenettelyllä (mukaan lukien automatisoitujen pikaosallistumisohjelmien käyttö) tai yrittää ärsyttää, herjata, uhkailla tai ahdistella muita pelaajia tai sponsorin edustajia.

Mikäli jonkin karsintapelin tulos on ilmoitettu virheellisesti, olipa syynä tekninen vika pelissä tai se, että pelaaja on manipuloinut ilmoitettuja pisteitä tai tulosta peukaloimalla peliohjelmistoa tai -laitteistoa, sponsori varaa oikeuden muuttaa yksinomaisella päätöksellään tällaisen karsintapelin virheellisesti ilmoitetun tuloksen tai pisteet siten, että ne vastaavat oikeaa tulosta ja/tai diskata jokaisen joukkueen/joukkueen omistajan ja/tai joukkueenjäsenen, joka peukaloi peliä näitä sääntöjä rikkoen.

9. Kilpailun palkinnot. Kummankin loppuottelujoukkueen jäsenet (yhteisnimeltään ”loppuotteluvoittajat”) saavat matkan kilpailun loppuotteluun (”kilpailun palkinto”), joka sisältää vähintään kolmen (3) päivän ja kolmen (3) yön mittaisen matkan Lontooseen Englantiin (sponsori voi muuttaa tätä yksinomaisella päätöksellään) kilpailemaan kilpailun loppuottelussa ja 1 lipun kullekin loppuottelujoukkueen jäsenelle Lontoossa pidettävään NBA Global Games London 2017 -otteluun 12.1.2017. Matka sisältää edestakaisen turistiluokan lentomatkan kunkin loppuottelujoukkueen jäsenen asuinpaikan lähellä sijaitsevalta suurelta lentokentältä ja yhden hengen hotellihuoneen (paitsi jos loppuottelujoukkueen jäsen on alaikäinen, jolloin majoitus on kahden hengen hotellihuoneessa, jotta alaikäisen vanhempi tai holhooja saadaan majoitettua). Loppuottelujoukkueen jäsenten on matkustettava päivänä, jonka sponsori valitsee yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään ja jonka odotetaan olevan noin 9.1.–14.1.2017 tai muina sponsorin määrääminä päivinä, tai muuten palkinnon saattaa menettää. Paikalle saapumattomuus kilpailun loppuotteluun sponsorin määrääminä päivinä ja kellonaikoina johtaa palkinnon menettämiseen ja diskaamiseen kilpailusta sponsorin yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellä. Menetettyä palkintoa ei hyvitetä millään tavalla. Jos loppuottelujoukkueen jäsen on alaikäinen asuinpaikkakunnallaan, loppuottelujoukkueen jäsenellä on oltava mukanaan vanhempi tai holhooja. Loppuottelujoukkueen jäsenen ja vanhemman tai holhoojan (jos alaikäinen) on matkustettava samalla aikataululla, ja sekä loppuottelujoukkueen jäsenen että vanhemman tai holhoojan (jos alaikäinen) on allekirjoitettava matka-/vastuu-/julkaisuvapaussopimus ennen lipunkirjoitusta. Jotta loppuottelujoukkueen jäsen ja vanhempi tai holhooja (jos alaikäinen) voi osallistua kilpailuun, heidän on suostuttava allekirjoittamaan tällaiset sopimukset sekä sponsoroivien osapuolten tekemään videokuvaukseen, valokuvaukseen, suoratoistolähetyksiin ja/tai tallennuksiin. Kunkin loppuottelujoukkueen jäsenen kilpailupalkinnon arvioitu jälleenmyyntiarvo: 1 300 €, mutta todellinen arvo voi vaihdella lentomatkojen hintavaihtelun sekä lähtöpaikan ja määränpään välisen etäisyyden perusteella. Loppuottelujoukkueen jäsenet eivät saa kilpailupalkinnon toteutuneen ja arvioidun jälleenmyyntihinnan välistä erotusta. Rajoitus on yksi (1) kilpailupalkinto henkeä kohden.

Sponsorilla on oikeus käyttää kaikkien joukkueiden nimiä, logoja ja uniformuja mainonta-, markkinointi- ja tiedotusmateriaaleissaan yksinomaisella päätöksellään. Lisäksi sponsorilla on oikeus vaatia loppuottelujoukkuetta vaihtamaan nimensä, logonsa ja/tai uniformunsa, jos tällainen nimi, logo tai uniformu katsotaan sopimattomaksi tai voisi loukata jonkin muun osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoittamatta tekijänoikeus, tavaramerkki, oikeus julkisuuteen tai tietosuoja, kuten sponsori yksinomaisesti päättää.

10. Pääpalkinto: Kilpailun mestarijoukkueen joukkueenjäsenet (kukin ”kilpailun voittaja”), jotka voittavat kilpailun loppuottelun näiden virallisten sääntöjen mukaisesti sponsorin yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellä, saavat edestakaisen matkan vuoden 2017 NBA All-Star Weekend -tapahtumaan New Orleansiin (Louisiana, Yhdysvallat). Matka sisältää edestakaisen turistiluokan lentomatkan kunkin kilpailun voittajan asuinpaikan lähellä sijaitsevalta suurelta lentokentältä ja yhden hengen hotellihuoneen (paitsi jos kilpailun voittaja on alaikäinen, jolloin majoitus on kahden hengen hotellihuoneessa, jotta alaikäisen vanhempi tai holhooja saadaan majoitettua), yhden (1) lipun kullekin kilpailun voittajalle 2017 NBA All-Star Weekend -tapahtumiin (”tapahtumat”) Smoothie King Center -areenalla New Orleansissa (Louisiana, Yhdysvallat), mukaan lukien All-Star Saturday Night -tapahtuma ja NBA All-Star Game -ottelu (”All-Star-palkinto”). Kilpailun voittajien on matkustettava päivänä, jonka sponsori valitsee yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellä ja jonka odotetaan olevan noin 15.2.–20.2.2017 tai muina sponsorin määrääminä päivinä, tai muuten palkinnon saattaa menettää. Jos kilpailun voittaja on alaikäinen asuinpaikkakunnallaan, kilpailun voittajalla on oltava mukanaan vanhempi tai holhooja. Kilpailun voittajan ja vanhemman tai holhoojan (jos alaikäinen) on matkustettava samalla aikataululla, ja sekä kilpailun voittajan että vanhemman tai holhoojan (jos alaikäinen) on allekirjoitettava matka-/vastuu-/julkaisuvapaussopimus ennen lipunkirjoitusta. Jotta kilpailun voittajat ja vanhempi tai holhooja (jos alaikäinen) voivat osallistua kilpailuun ja saada pääpalkinnon ja matkat, heidän on suostuttava allekirjoittamaan tällaiset sopimukset sekä sponsoroivien osapuolten tekemään videokuvaukseen, valokuvaukseen, suoratoistolähetyksiin ja/tai tallennuksiin.

Kilpailun voittajan ja vanhemman tai holhoojan (kun voittaja on alaikäinen) voivat joutua viettämään lisäpäiviä kilpailupaikkakunnalla (sponsori järjestää majoituksen) ja kilpailun voittajalta saatetaan edellyttää osallistumista tiettyihin tiedotustilaisuuksiin sponsorin yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellä, mukaan lukien osallistuminen näytösotteluun Pohjois-Amerikan mestareita vastaan. Pääpalkinnon arvioitu kokonaisjälleenmyyntihinta on 15 500 €, mutta todellinen arvo voi vaihdella lentomatkojen hintavaihtelun sekä lähtöpaikan ja määränpään välisen etäisyyden perusteella. Kilpailun voittajiin ja loppuottelujoukkueen jäseniin viitataan tästä lähtien ”voittajana” tai yhteisnimityksellä ”voittajat”.

ALL-STAR-LIPUT: Myönnettyjen tapahtumalippujen ehdot ovat voimassa, jos jotakin tapahtumaa ei pidetä sään, ylivoimaisen esteen, terrorismin uhan tai terroriteon, kansalaislevottomuuden tai minkä tahansa muun syyn takia. Tapahtumaliput ovat tiettyjen käyttöehtojen alaisia. Istuinten paikat päättää sponsori. Vapautetut osapuolet (määritetään alla) ja/tai mikä tahansa muu asianmukainen osapuoli varaa oikeuden poistaa tai evätä pääsyn keneltä tahansa voittajalta tai vieraalta, joka käyttäytyy häiritsevästi tai yrittää ärsyttää, herjata, uhkailla tai ahdistella ketään muuta tapahtumissa. Mitään lippupalkintoa ei voida vaihtaa rahaan, paitsi jos sponsori suostuu siihen. Käyttämättömiä lippuja ei voida hyvittää, vaihtaa rahaan tai käyttää tulevan vuoden lippujen hankkimiseen. Vapautetut osapuolet eivät ota mitään vastuuta mistään peruutetusta, siirretystä, viivästyneestä tai lykätystä tapahtumasta.

KAIKKIIN MATKAPALKINTOIHIN LIITTYVÄÄ: Voittaja vastaa veroista, aterioista, juomarahoista, vaihdosta parempiin paikkoihin matkalla tai muista kustannuksista, joita ei nimenomaisesti luetella tässä. Matka ja majoitus riippuvat saatavuudesta; tietyt rajoitukset ja sesonkipäivät saattavat koskea niitä. Sponsori ja muut vapautetut osapuolet EIVÄT ole vastuussa lentoihin liittyvistä viivästyksistä, peruutuksista tai odottamattomista tapahtumista. Voittajat ja vanhempi tai holhooja (jos alaikäinen) ovat yksin vastuussa voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen (kuten passin) sekä muiden matkapalkintopakettien vastaanottamiseen ja käyttöön liittyvien välttämättömien asiakirjojen tai edellytysten (kuten viisumit jne.) hankkimisesta. Voittajat ja vanhempi tai holhooja (jos alaikäinen) ovat yksin vastuussa matkapalkintopakettien vastaanottamiseen ja käyttöön liittyvän voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen hankkimisesta. Jos sponsorin arvion mukaan lentomatkaa ei tarvita, koska voittaja asuu riittävän lähellä palkintopaikkakuntaa, sponsori voi korvata edestakaisen lentomatkan maakuljetuksella yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellään. Voittajat eivät saa minkään palkinnon toteutuneen ja arvioidun jälleenmyyntiarvon välistä erotusta. Sponsori ei korvaa mitään kadonnutta tai varastettua palkintoa ja/tai mitään kadonnutta, turmeltunutta tai varastettua lippua, matkakuponkia tai todistusta.

KAIKKIIN PALKINTOIHIN LIITTYVÄÄ: Kaikkien palkintojen arvioitu jälleenmyyntiarvo yhteensä: 28 500 €. Kaikkien voittajien on täytettävä ja palautettava asiakirjoja, mukaan lukien todistus/ilmoitus kelpoisuudesta sekä vastuu-/julkaisuvapaussopimus ja oikeuksien siirtoasiakirja sekä asianmukaiset verolomakkeet, jotta he voivat saada palkinnon. Jos voittaja on alaikäinen asuinpaikkakunnallaan, hänen vanhempansa tai holhoojansa on toimitettava vaaditut asiakirjat. Ehtona palkinnon luovuttamiselle voittajan on toimitettava todistus/ilmoitus kelpoisuudesta ja vastuu-/julkaisuvapaussopimus sponsorille tämän määräämän ajan kuluessa. Mikäli sponsorin vaatimia asiakirjoja ei toimiteta sponsorin määräämän ajan kuluessa, palkinnon voi menettää. Voittajat ovat vastuussa kaikkien vaadittujen materiaalien palauttamisen varmistamisesta; sponsori ei hyväksy lähetystodistusta vastaanottotodistukseksi.

Jos jokin palkinto tai palkintoilmoitusviesti palautetaan, koska sitä ei voida toimittaa, tai jos voittaja ei vastaa sponsorin edellyttämän ajan kuluessa tai kieltäytyy toimittamasta vaadittuja asiakirjoja tai kieltäytyy palkinnostaan (tai jostakin sen osasta) tai jos näitä virallisia sääntöjä tai kilpailun edellytyksiä ei ole noudatettu, voittaja menettää palkinnon ja se voidaan luovuttaa seuraavaksi sijoittuneelle sponsorin yksinomaisella ja kumoamattomalla päätöksellä. Menetettyä palkintoa ei hyvitetä millään tavalla.

Palkintoja ei voi siirtää. Minkään palkinnon korvaamista tai vaihtamista ei sallita, paitsi että sponsori varaa oikeuden korvata mikä tahansa palkinto samanarvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla.

Voittajat hyväksyvät sen, että palkinnot (tai mikä tahansa niiden osa) saattaa tulla muulta osapuolelta ja että hyväksyessään palkinnon voittaja saattaa siten olla tällaisen muun osapuolen käyttöehtojen alainen. Jos voittaja ei hyväksy tällaisen muun osapuolen käyttöehtoja (tai osaa niistä), voittaja menettää palkinnon. Mahdolliset valitukset on suunnattava asianmukaiselle muulle osapuolelle.

Asianmukainen osanottaja vastaa yksinomaisesti kaikista veroista ja täsmentämättömistä kustannuksista, mukaan lukien rajoittamatta kaikki verot, vakuutukset, laajakaista-/datasiirtomaksut ja/tai muut kulut ja/tai kustannukset, jotka ovat syntyneet tähän kilpailuun osallistumisesta ja/tai minkä tahansa palkinnon hyväksymisestä, käytöstä tai siitä nauttimisesta.

Kaikki palkinnot ja niiden osat myönnetään SELLAISENAAN ja ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ilmaistua tai oletettua (mukaan lukien rajoittamatta kaikki oletetut takuut kaupattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen), paitsi alueilla, joilla laki sen kieltää. KAIKKI PALKINTOON LIITTYVÄT KANSALLISET, OSAVALTION, PROVINSSIN JA PAIKALLISET VEROT OVAT VOITTAJIEN YKSINOMAISELLA VASTUULLA, JA KANADALAISTEN VOITTAJIEN ON ILMOITETTAVA JA MAKSETTAVA PALKINTOON LIITTYVÄT MAHDOLLISET TULOVEROT.

11. Tietojen kerääminen. Sponsori kerää verkkopalvelussa henkilötietoja pelaajista (mukaan lukien joukkueen omistaja ja joukkueenjäsenet) sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tutustu sponsorin tietosuojakäytäntöön osoitteessa http://www.2ksports.com/info/privacy. Osallistumalla kilpailuun pelaajat hyväksyvät täten sen, että sponsori kerää ja käyttää heidän henkilötietojaan, ja myöntävät lukeneensa ja hyväksyneensä sponsorin tietosuojakäytännön.

12. Yleinen vapautuslauseke. OSALLISTUMALLA KILPAILUUN KAIKKI PELAAJAT (SEKÄ HEIDÄN VANHEMPANSA TAI HOLHOOJANSA, MIKÄLI PELAAJA ON ALAIKÄINEN), JOUKKUEEN OMISTAJAT, JOUKKUEENJÄSENET JA VOITTAJAT VAPAUTTAVAT SPONSORIN, NBA-ENTITEETIT, KAIKKI MUUT SPONSOROIVAT OSAPUOLET SEKÄ KAIKKI NÄIDEN VASTAAVAT EMÄYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, JOHTAJAT, VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT, SPONSORIT JA EDUSTAJAT, MUKAAN LUKIEN MAINOSTOIMISTOT (”VAPAUTETUT OSAPUOLET”) KAIKESTA MAHDOLLISESTA VASTUUSTA KAIKENLAISTEN TAPPIOIDEN, HAITAN, VAHINKOJEN, VAMMOJEN, KULUJEN JA KUSTANNUSTEN SUHTEEN MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA OMAISUUSVAHINGOT, HENKILÖVAMMAT JA/TAI KUOLEMA, JOKA SAATTAA TAPAHTUA KILPAILUN YHTEYDESSÄ, SIIHEN VALMISTAUDUTTAESSA, SINNE MATKUSTETTAESSA TAI SIIHEN OSALLISTUTTAESSA, TAI PALKINNON HALLUSSAPIDOSTA, HYVÄKSYMISESTÄ JA/TAI KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI OSALLISTUMISESTA MIHINKÄÄN KILPAILUUN LIITTYVÄÄN AKTIVITEETTIIN JA MISTÄÄN VAATEISTA, JOTKA PERUSTUVAT JULKAISUOIKEUKSIIN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN, YKSITYISYYDENLOUKKAUKSEEN, TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAUKSEEN, TAVARAMERKIN LOUKKAUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN IMMATERIAALIOMAISUUTEEN LIITTYVÄÄN KANTEEN PERUSTEESEEN, JA SUOSTUVAT SIIHEN, ETTÄ EIVÄT ESITÄ NIIHIN LIITTYVIÄ VAATIMUKSIA VAPAUTETUILLE OSAPUOLILLE, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA (I) KAIKKI TILANTEET, JOTKA AIHEUTUVAT TAPAHTUMISTA, JOTKA EIVÄT OLE SPONSORIN HALLINNASSA JA JOTKA SAATTAVAT HÄIRITÄ TAI PILATA KILPAILUN, (II) KAIKKI VAMMAT, TAPPIOT, SAIRAUDET, OIKEUSASIAT TAI KAIKENLAISET VAHINGOT (VAHINGONKORVAUKSET, SUORAT, SATUNNAISET, SEURANNAISET TAI MUUT), JOTKA OVAT LÄHTÖISIN TAI SEURAUSTA KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI PALKINNON MYÖNTÄMISESTÄ, TOIMITTAMISESTA, HYVÄKSYMISESTÄ, KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, HALLUSSAPIDOSTA, MENETTÄMISESTÄ TAI HARHAANJOHTAMISESTA TAI OSALLISTUMISESTA TÄHÄN KILPAILUUN TAI JOHONKIN SIIHEN LIITTYVÄÄN AKTIVITEETTIIN TAI MATKAAN TAI MINKÄÄN TIETOKONEKILPAILUTIETOJEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI LATAAMISESTA SEKÄ (III) MISTÄÄN TULOSTUS- TAI PAINOVIRHEISTÄ KAIKISSA KILPAILUUN LIITTYVISSÄ MATERIAALEISSA. Sponsorin päätökset kaikissa kilpailuun liittyvissä asioissa ovat lopullisia. Kunkin voittajan palkinnon hyväksyminen koostuu siitä, että voittaja myöntää vapautetuille osapuolille rajoittamattoman oikeuden käyttää voittajan nimeä, osoitetta (vain maa), ulkonäköä, valokuvaa, tausta- ja palkintotietoja ja/tai lausuntoja kampanjasta mihin tahansa tiedotus-, mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman lisäkorvausta, paitsi siellä missä laki sen kieltää, ja vapauttaa vapautetut osapuolet kaikesta tähän asiaan liittyvästä vastuusta.

Mikään näissä käyttöehdoissa ei millään tavalla sulje pois tai rajoita minkään vapautetun osapuolen vastuuta seuraavista: (a) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen, (b) sen laiminlyönnistä aiheutunut kuolema tai henkilövamma, (c) mikä tahansa muu vastuu siinä laajuudessa kuin sitä ei saada sulkea pois tai rajoittaa Englannin lain puitteissa.

13. Yleiset ehdot. Osallistumalla kilpailuun kaikki pelaajat (ja heidän vanhempansa tai holhoojansa, jos pelaaja on alaikäinen) hyväksyvät nämä viralliset säännöt ja sponsorin päätökset ja sitoutuvat niihin. Automaattisia osallistumislaitteita ja/tai -ohjelmia ei sallita. Kaikki osallistumiset siirtyvät sponsorin yksinomaiseen ja eksklusiiviseen omistukseen eikä osallistumisten vastaanottoa vahvisteta eikä palauteta. Sponsori ei hyväksy lähetystodistusta todistukseksi vastaanotosta. Mikäli jonkin voittajan henkilöllisyydestä on epäselvyyttä, osanoton katsotaan kuuluvan osallistumisajankohtana annetun sähköpostiosoitteen valtuutetulle tilinhaltijalle. ”Valtuutettu tilinhaltija” määritetään siksi luonnolliseksi henkilöksi, jolle sähköpostiosoitteen on myöntänyt se Internet-palveluntoimittaja, verkkopalvelun toimittaja tai muu organisaatio, joka on vastuussa lähetetyn sähköpostiosoitteen toimialueen sähköpostiosoitteiden myöntämisestä. Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa teknisistä, laitteisto-, ohjelmisto-, puhelinjärjestelmä- tai muista tietoliikennetoimintahäiriöistä, -virheistä tai minkäänlaisista vioista, katkenneista tai ei saatavilla olevista verkkoyhteyksistä, verkkosivustojen, Internetin tai Internet-palveluntoimittajan saatavuudesta, luvattomasta ihmisen sekaantumisesta, liikenneruuhkasta, epätäydellisestä tai epätarkasta osallistumistietojen keruusta (olipa syy mikä tahansa) tai epäonnistuneista, epätäydellisistä, sotkeutuneista, sekoittuneista tai viivästyneistä tietokonelähetyksistä, jotka saattavat rajoittaa henkilön kykyä osallistua kilpailuun, mukaan lukien loukkaantumiset tai pelaajan tai kenenkään muun tietokoneen vauriot, jotka liittyvät tähän kilpailuun osallistumisesta tai tämän kilpailun materiaalien lataamisesta tai ovat seurausta niistä. Sponsori varaa oikeuden yksinomaisella päätöksellään peruuttaa, lopettaa, muuttaa, jatkaa tai keskeyttää tämän kilpailun, jos (sponsorin yksinomaisella päätöksellä) virus, virheet, valtuuttamaton ihmisen sekaantuminen, petos tai muut syyt, jotka eivät ole sponsorin hallinnassa, pilaavat kilpailun tai vaikuttavat sen hallinnointiin, turvallisuuteen, tasapuolisuuteen tai kunnolliseen toteuttamiseen. Tällaisessa tapauksessa sponsori voi valita voittajat kaikista ehdot täyttävistä osanotoista, jotka on vastaanotettu ennen sponsorin toimenpidettä ja/tai sen jälkeen (mikäli soveltuu). Sponsori varaa oikeuden diskata yksinomaisella päätöksellään kenet tahansa henkilön, jonka sponsorin on havainnut yksinomaisella päätöksellään peukaloivan osanottomenettelyä tai kilpailun toimintaa tai minkä tahansa tähän kilpailuun liittyvien verkkosivustojen, käyttöympäristöjen tai konsolien toimintaa. Sponsori saattaa kieltää jotakin joukkuetta/joukkueen omistajaa tai joukkueenjäsentä osallistumasta kilpailuun tai voittamasta palkintoa, jos sponsori päättää yksinomaisesti, että kyseinen pelaaja yrittää horjuttaa kilpailun legitiimiä toimintaa huijaamalla, tietomurrolla, vilpillä tai muulla epäreilulla pelimenettelyllä (mukaan lukien rajoittamatta automatisoitujen pikaosallistumisohjelmien käyttö, automatisoitujen pikaosallistumislaitteiden käyttö, pelaaminen käyttämällä useita 2K Sports -tilejä tai osallistumalla tai hyötymällä syndikaatista, ryhmästä tai lohkopelimenettelystä tai -järjestelmästä) tai yrittää ärsyttää, herjata, uhkailla tai ahdistella muita pelaajia tai sponsorin edustajia.

HUOMIO: MIKÄLI JOKU HENKILÖ YRITTÄÄ TAHALLISESTI VAHINGOITTAA MITÄÄN TÄHÄN KILPAILUUN LIITTYVÄÄ VERKKOSIVUSTOA, KÄYTTÖYMPÄRISTÖÄ TAI KONSOLIA TAI HORJUTTAA KILPAILUN LEGITIIMIÄ TOIMINTAA, KYSEINEN HENKILÖ SAATTAA RIKKOA RIKOS- JA SIVIILILAKEJA, JA JOS TÄLLAINEN YRITYS TEHDÄÄN, SPONSORI VARAA OIKEUDEN HAKEA VAHINGONKORVAUKSIA TÄLTÄ HENKILÖLTÄ LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA.

14. Lisäehdot. Mikäli laki ei sitä kiellä, hyväksymällä palkinnon voittaja suostuu siihen, että hänen nimeään, valokuvaansa ja/tai ulkoasuaan, taustatietoja, voittavaa osanottoa ja voittajan antamina pidettyjä lausuntoja (mikäli ne ovat totta) käytetään mainontaan ilman lisäkorvausta.

15. Hallitseva laki ja oikeudenkäyttöalue. Tämä kampanja on Englannin ja Walesin lakien alainen sekä kaikkien asianmukaisten lakien ja säädösten alainen. Mitätön alueilla, joilla laki kieltää. Kaikki ongelmat ja kysymykset, jotka liittyvät näiden virallisten sääntöjen rakenteeseen, pätevyyteen, tulkintaan ja toimeenpantavuuteen, tai pelaajan ja sponsorin oikeuksiin ja velvollisuuksiin tämän kilpailun yhteydessä, ovat Englannin ja Walesin lakien alaisia, niitä tulkitaan näiden mukaisesti ja ne selvitetään Englannin ja Walesin tuomioistuimissa.

16. Sekalaista. Mikäli jokin näiden virallisten sääntöjen kohta on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavalla näiden virallisten sääntöjen muiden kohtien voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

17. Lista voittajista, sääntöpyyntö. Voit tilata listan voittajista lähettämällä itsellesi osoitetun Business-kokoisen kirjekuoren sponsorille siten, että se saapuu viimeistään 11.1.2017 alla annettuun osoitteeseen, Attn: The NBA 2K17 Winners List. Saat nämä viralliset säännöt käymällä verkkosivuilla tai lähettämällä 5.12.2016 mennessä itsellesi osoitetun Business-kokoisen kirjekuoren sponsorille alla annettuun osoitteeseen, Attn: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.

Sponsori: Take-Two Interactive Software Europe Limited, kauppanimi 2K Sports (“2K”), on Take-Two Interactive Software, Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Sponsorin osoite on Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.