EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

EUROPEJSKI TURNIEJ ALL-STAR NBA 2K17
Oficjalne zasady

W turnieju mogą wziąć udział jedynie osoby z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia z jakiegokolwiek innego terytorium nie będą przyjmowane. Konkurs podlega prawu Anglii i Walii.

1. Jak wziąć udział; Mecze kwalifikacyjne. Aby wziąć udział w „Europejskim turnieju All-Star NBA 2K17” („turnieju”), ty („kierownik drużyny”) i wszyscy członkowie drużyny musicie spełniać wymagania opisane w punkcie 2. poniżej oraz spełniać wszystkie poniższe wymagania:

(i) Mieć dostęp do:
  1. NBA 2K17 („gry”);
  2. Systemu PlayStation 4, identyfikatora PSN oraz usługi PS Plus; i
  3. Konta 2K „MyPLAYER” („konta 2K”).
(ii) Kierownik drużyny musi zalogować się na konto kierownika drużyny w NBA 2K17 na PS4 i stworzyć drużynę Pro-Am („drużynę”), składającą się w sumie (włącznie z kierownikiem drużyny) z minimum trzech (3), a maksimum dziesięciu (10) indywidualnych członków drużyny (każdy z nich nazywany jest „członkiem drużyny”).

(iii) Przed dniem kwalifikacji drużyna musi uzyskać status Pro lub wyższy.

(iv) Po uzyskaniu statusu Pro lub wyższego, drużyna musi rozegrać, zakończyć i wygrać („zwycięstwo kwalifikacyjne”) co najmniej jeden (1) mecz kwalifikacyjny w dniu kwalifikacji, w następujący sposób:
  1. Wszystkie mecze kwalifikacyjne muszą być rozegrane w trybie Pro-Am, z pięciominutowymi kwartami, na poziomie trudności Superstar i w stylu Simulation Game;
  2. Drużyna rozgrywająca mecz kwalifikacyjny musi składać się z minimum trzech (3) i maksimum pięciu (5) indywidualnych członków drużyny, biorących udział w każdym meczu („meczu kwalifikacyjnym”). Jeśli gra mniej niż pięciu (5) indywidualnych członków drużyny, gracze S.I. (wygenerowani przez komputer) wypełnią wolne miejsca w drużynie wedle potrzeb. Aby być członkiem drużyny i grać z drużyną w meczu kwalifikacyjnym, gracze muszą znajdować się w składzie tej konkretnej drużyny.
  3. Wszystkie drużyny biorące udział w dowolnym dniu kwalifikacji będą losowo rozstawiane jeden-na-jeden do meczów kwalifikacyjnych.
Wszystkie kwalifikowane zwycięstwa drużyny/kierownika drużyny będą liczyły się do wyniku drużyny/kierownika drużyny w rankingu. Drużyna/kierownik drużyny z najwyższym wynikiem w rankingu pod koniec dnia kwalifikacji stanie się zwycięzcą tego dnia kwalifikacji (podlega stosownemu potwierdzeniu) i weźmie udział w finale turnieju.

Drużyny/kierownicy drużyn mogą grać wyłącznie jako jedna drużyna i na jednym koncie 2K oraz identyfikatorze PSN w jednym dniu rozgrywek, ale mogą rozegrać kilka meczów kwalifikacyjnych w dniu kwalifikacji jako ta sama drużyna/kierownik drużyny. Drużyny/kierownicy drużyn podejrzani o używanie kilku kont 2K i/lub identyfikatorów PSN, aby grać jako kilka drużyn w dniu kwalifikacji zostaną zdyskwalifikowani. Choć drużyna/kierownik drużyny musi skorzystać co najmniej z dwóch (2) członków drużyny, aby rozegrać mecz kwalifikacyjny, tylko drużyna/kierownik drużyny będą uznawani za „biorących udział w turnieju” i tylko ich wynik będzie umieszczony w rankingu. Wyłącznie drużyna/kierownik drużyny zakwalifikuje się do finału turnieju. Choć drużyna/kierownik drużyny może korzystać z różnych członków drużyny w trakcie dnia kwalifikacji, tylko zwycięstwa w kwalifikacjach oraz wynik w rankingu całej drużyny/kierownika drużyny będą brane pod uwagę w trakcie turnieju i tylko drużyna/kierownik drużyny awansują do finału turnieju. Wszystkie aspekty niniejszego turnieju podlegają niniejszym oficjalnym zasadom.

Automatyczne urządzenia i/lub programy zgłaszające nie są dozwolone. Wszystkie zgłoszenia (w tym przebieg rozgrywki) stają się wyłączną własnością sponsora, a przyjęcie zgłoszeń nie będzie potwierdzane ani nie będzie podlegało zwrotowi. Sponsor nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia zagubione, spóźnione, nieważne, skradzione, niekompletne, nieprawidłowe, nieczytelne, błędne zaadresowane, obarczone błędami technicznymi ani przeinaczone – zgłoszenia takie zostaną zdyskwalifikowane. Sponsor nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy, mechaniczne, ludzkie czy elektroniczne. Dowód zgłoszenia nie jest uznawany za dowód otrzymania przez sponsora. Biorąc udział w turnieju, drużyny/kierownicy drużyn i członkowie drużyn w pełni i bezwarunkowo zgadzają się na przestrzeganie poniższych zasad i zgadzają się z decyzjami sędziów, które będą ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z konkursem.

Sponsor ma prawo do używania wszystkich nazw drużyn, logotypów i strojów w materiałach reklamowych, marketingowych i promocyjnych, wyłącznie wedle własnego uznania. Dodatkowo, sponsor ma prawo, wyłącznie wedle własnego uznania, zażądać od drużyny zmiany nazwy, logo i/lub stroju, jeśli nazwa, logo lub strój uznane zostaną za niewłaściwe lub mogłyby naruszać prawa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym, ale nie tylko, naruszać prawa autorskie, prawa do znaków handlowych lub prawa publiczne lub prawo do prywatności.

2. Wymagania. Uczestnictwo wyłącznie dla legalnych obywateli Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, którzy w dniu zgłoszenia mieli ukończone 13 lat. Niedostępne na terytoriach, na których organizacja takich konkursów jest zabroniona lub ograniczona prawnie. Pracownicy, przedstawiciele i dyrekcja 2K Games, Inc. („sponsora”), NBA Properties Inc., National Basketball Association i drużyn członkowskich (wspólnie nazywanych „podmiotami NBA”), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (wspólnie nazywanych „stronami sponsorującymi”) oraz ich odpowiednich firm nadrzędnych, oddziałów, firm powiązanych, partnerów, agencji reklamowych i promocyjnych, producentów lub dystrybutorów materiałów turniejowych oraz ich najbliższa rodzina (rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie) oraz mieszkańcy tych samych gospodarstw domowych (spokrewnieni lub nie) powyżej opisanych pracowników/przedstawicieli/dyrekcji nie mogą brać udziału w turnieju. Podlega wszelkim odpowiednim regulacjom federalnym, państwowym i lokalnym.

3. Rundy turnieju kwalifikacyjnego

Odbędą się dwa (2) dni kwalifikacji, zgodnie z poniższym planem turnieju. Pierwszy dzień kwalifikacji rozpocznie się 10 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00, a zakończy się o godzinie 1:00 dnia następnego („pierwszy dzień”). Drugi dzień kwalifikacji rozpocznie się 11 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00, a zakończy się o godzinie 1:00 dnia następnego („drugi dzień”). Aby awansować do finału turnieju, drużyna/kierownik drużyny musi osiągnąć najwyższy wynik w rankingu dnia kwalifikacji.

PLAN DNI KWALIFIKACJI TURNIEJU
Sobota, 10 grudnia 2016 r. 17:00-1:00 Pierwszy dzień kwalifikacji
Niedziela, 11 grudnia 2016 r. 17:00-1:00 Drugi dzień kwalifikacji


FINAŁ TURNIEJU:
10 stycznia 2017 r. lub w okolicach tej daty (data planowana, zostanie potwierdzona), od godziny 17:00 do 21:00, w Londynie, w Anglii, odbędzie się finał turnieju (czas i miejsce mogą zostać zmienione wedle wyłącznego uznania sponsora).

4. Wynik w rankingu/mecze kwalifikacyjne/zwycięstwa/remisy/rozgrywka.

Wynik w rankingu: Drużyny/właściciele drużyn otrzymają punkty za każde zwycięstwo w kwalifikacjach, w zależności od łącznej oceny kolegów z drużyny, statystyk i wyniku meczu. Członkowie drużyny kierowani przez S.I. wniosą do wyniku ocenę C. Wszystkie zwycięstwa w kwalifikacjach, których przebieg rozpocznie się i zakończy zgodnie z niniejszymi oficjalnymi zasadami, będą się liczyły do ostatecznego wyniku drużyny/kierownika drużyny w rankingu. Każda drużyna/kierownik drużyny pojawi się w rankingu w danym dniu kwalifikacji tylko raz, niezależnie od liczby zwycięstw w kwalifikacjach tego dnia.

Mecze kwalifikacyjne/zwycięstwa: Wszystkie mecze kwalifikacyjne muszą zostać rozegrane w trybie Pro-Am, z pięciominutowymi kwartami, na poziomie trudności Superstar i w stylu Simulation Game. Tylko mecze rozpoczęte i zakończone zgodnie z rozkładem w dniu kwalifikacji będą uznawane za mecze kwalifikacyjne. Po rozpoczęciu meczu, drużyna/kierownik drużyny, którzy nie zakończą meczu, zostaną uznani za przegranych i nie będą mógł brać udziału w kolejnych meczach kwalifikacyjnych tego dnia kwalifikacji. Drużyna/kierownik drużyny, którzy zajmą pierwsze miejsce po zakończeniu każdego dnia kwalifikacji, awansują do finału turnieju (po potwierdzeniu i sprawdzeniu zgodności z niniejszymi zasadami).

Remisy: Jeśli dzień kwalifikacji lub finał konkursu zakończą się remisem, zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie poniższych kryteriów, stosowanych po kolei (tak długo, aż zwycięzca zostanie wyłoniony):

(i) Suma punktów zdobytych w meczu;
(ii) Najmniejsza liczba straconych punktów w meczu; i
(iii) Najwyższy procent celności z gry.
Rozgrywka/dyskwalifikacja: Drużyny mogą zostać zdyskwalifikowane na czas dnia kwalifikacji jeśli sponsor wykryje, że drużyna/kierownik drużyny i wszyscy członkowie drużyny nie zakończyli meczu poprzez wyjście, wyłączenie, odłączenie od Internetu, usunięcie za ocenę kolegi z drużyny F lub zbyt dużą liczbę przewinień. Wyjaśniając – jeśli drużyna/kierownik drużyny i wszyscy członkowie drużyny rozłączą się, drużyna/kierownik drużyny i wszyscy członkowie drużyny zostaną zdyskwalifikowani i otrzymają zakaz gry w kolejnych meczach kwalifikacyjnych danego dnia kwalifikacji. Zakaz wyeliminuje drużynę/kierownika drużyny i wszystkich członków drużyny z uczestnictwa jako drużyna/kierownik drużyny lub członek drużyny ze wszystkich dalszych meczów kwalifikacyjnych danego dnia kwalifikacji. W przypadku, gdy drużyna/kierownik drużyny i wszyscy członkowie drużyny rozłączą się z serwerem w dowolnym momencie meczu kwalifikacyjnego, ta drużyna/kierownik drużyny zostaną uznani za przegranych meczu kwalifikacyjnego, niezależnie od tego czy rozłączenie było celowe i/lub jest winą rozłączonej drużyny/kierownika drużyny. Statystyki drużyny/kierownika drużyny w tym meczu kwalifikacji nie będą się liczyły (choć statystyki drużyny zwycięskiej będą się liczyły za ten mecz kwalifikacji). Drużyna/kierownik drużyny, którzy się rozłączyli, nie będą mogli rozegrać kolejnych meczów kwalifikacyjnych w tym dniu kwalifikacji.

5. Powiadomienie/potwierdzenie udziału w finale: Po zakończeniu 2 dni kwalifikacji, sponsor spróbuje skontaktować się z pięcioma (5) najlepszymi drużynami/kierownikami w rankingu dla każdego z dni kwalifikacji. Kontakt nastąpi poprzez adres e-mail dostarczony przez drużynę/kierownika drużyny w trakcie rejestracji konta 2K, poprzez system wiadomości w grze i/lub poprzez interfejs konsoli.

Wspomniane drużyny/kierownicy drużyn będą musieli odpowiedzieć na żądanie sponsora w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od czasu wysłania powiadomienia (chyba że sponsor wyznaczy inny przedział czasowy) oraz przesłać sponsorowi ostateczną listę pięciu (5) członków drużyny finałowej najpóźniej do 19 grudnia 2016 roku (chyba że sponsor wyznaczy inny przedział czasowy). Kierownik drużyny musi być jednym z pięciu (5) członków finałowej drużyny, biorącej udział w finale konkursu. Każda drużyna finałowa musi mieć pięciu (5) członków dostępnych do rywalizacji w finale. Odpowiedzialnością drużyny/kierownika drużyny jest dostarczenie sponsorowi ostatecznej listy członków drużyny finałowej w czasie wyznaczonym przez sponsora. Jeśli drużyna/kierownik drużyny nie dostarczą sponsorowi ostatecznej listy członków drużyny finałowej w czasie wyznaczonym przez sponsora lub w jakikolwiek inny sposób nie spełnią niniejszych oficjalnych zasad turnieju, miejsce w finale może zostać cofnięte, a sponsor może je przyznać kolejnej najwyżej notowanej drużynie/kierownikowi drużyny (o ile zezwoli na to czas).

Jeśli drużyna/kierownik drużyny z pierwszego miejsca w rankingu nie odpowie w czasie wyznaczonym przez sponsora lub nie będzie wywiązywać się z poniższych oficjalnych zasad, miejsce w finale drużyny/kierownika drużyny może zostać cofnięte i przyznane przez sponsora kolejnej drużynie/kierownikowi drużyny w rankingu dla danego dnia kwalifikacji (o ile zezwoli na to czas).

Po weryfikacji przez sponsora i sprawdzeniu zgodności z niniejszymi oficjalnymi zasadami, drużyna/kierownik drużyny pozostający na 1. miejscu w rankingu dla danego dnia kwalifikacji zostaną oficjalnie uznani za zwycięzców tego dnia kwalifikacji („zwycięzcy dnia”). Drużyna może zostać zwycięzcą dnia tylko raz. W przypadku, gdy ta sama drużyna/kierownik drużyny zajmą 1. miejsce w rankingu w oba dni kwalifikacji, drużyna/kierownik drużyny uznani zostaną za zwycięzców pierwszego dnia kwalifikacji, a drużyna/kierownik drużyny z kolejnego miejsca w drugim dniu kwalifikacji staną się zwycięzcami drugiego dnia kwalifikacji, o ile oczywiście ta drużyna/kierownik drużyny odpowiedzą w czasie wyznaczonym przez sponsora i będą przestrzegać niniejszych oficjalnych zasad.

6. Finał turnieju. Dwoje zwycięzców dnia („finaliści”), wraz z ich odpowiednimi członkami drużyny („członkami drużyny finałowej”) awansują do finału turnieju, który odbędzie się w Londynie, w Anglii, 10 stycznia 2017 r. lub w okolicach tej daty (zostanie potwierdzone i/lub zmienione wyłącznie wedle uznania sponsora).

Finał turnieju rozegrany zostanie w formacie eliminacji do dwóch zwycięstw, a wszystkie mecze zostaną rozegrane w trybie Pro-Am, z pięciominutowymi kwartami, na poziomie trudności Superstar i w stylu Simulation Game. Zwycięska drużyna/kierownik drużyny zostaną uznani mistrzami turnieju (o ile zwycięstwo zostanie oficjalnie potwierdzone, a drużyna/kierownik drużyny będą postępować zgodnie z niniejszymi oficjalnymi zasadami).

Dzień finału turnieju może zostać zmieniony nawet we wcześniej zaplanowanym dniu jego rozegrania. Na członkach drużyny finałowej spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się, że z każdym członkiem drużyny finałowej można się będzie skontaktować przed rozegraniem finału turnieju. Członkowie drużyny finałowej ponoszą koszty ewentualnych podróży powrotnych związanych z finałem turnieju. Członkowie drużyny finałowej muszą przekazać pozostałym członkom drużyny wszelkie zmiany w rozkładzie finału turnieju.

KAŻDY POTENCJALNY CZŁONEK ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY FINAŁOWEJ MUSI ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANY PRZEZ SPONSORA ZANIM ZOSTANIE UZNANY ZA ZWYCIĘZCĘ I/LUB OTRZYMA JAKĄKOLWIEK NAGRODĘ.

Sponsor zachowuje prawo do przeprowadzenia wszelkich weryfikacji kierowników drużyny finałowej i członków drużyny finałowej, wyłącznie wedle własnego uznania. Brak współpracy przy tego typu weryfikacji może spowodować dyskwalifikację potencjalnej drużyny/kierownika drużyny finałowej i/lub części lub wszystkich członków drużyny finałowej (w zależności od sytuacji) i może spowodować wybór innej drużyny/kierownika drużyny (o ile pozwoli na to czas). Sponsor rezerwuje sobie prawo do dyskwalifikacji potencjalnego kierownika drużyny finałowej i/lub członka drużyny finałowej, w zależności od wyników weryfikacji, wyłącznie wedle własnego uznania, jeśli sponsor uzna, że przyznanie udziału w finale kierownikowi drużyny finałowej i/lub członkowi drużyny finałowej może negatywnie odbić się na turnieju, sponsorze i/lub podmiotach NBA. Czynniki mogące powodować dyskwalifikację kierownika drużyny finałowej i/lub członka drużyny finałowej, to między innymi, bez żadnych ograniczeń, wyrok za przestępstwo lub wykroczenie, jakiekolwiek inne zarzuty kryminalne lub cywilne, określone wedle wyłącznego uznania przez sponsora, albo, jeśli sponsor uzna, wedle swojego wyłącznego uznania, że przyznanie nagrody takiej osobie może odbić się negatywnie na turnieju, sponsorze i/lub podmiotach NBA.

7. Drużyny finałowe: Gdy drużyna/kierownik drużyny zostaną oficjalnie uznane za zwycięzców/finalistów dnia rozgrywek, skład drużyny (w tym zawodnicy, ich parametry, wygląd, premie atrybutów, odznaki i wszystkie inne charakterystyczne zmiany, które zostały dokonane przez członka drużyny finałowej na jego zawodniku MyPLAYER) oraz oznaczenia drużyny zostaną zablokowane na czas finałów turnieju.

Jeśli kierownik zwycięskiej drużyny dnia nie będzie dostępny w dniu finału turnieju, miejsce w finale turnieju może zostać cofnięte i przyznane kolejnym najwyżej rozstawionym w rankingu dnia kwalifikacji drużynie/kierownikowi drużyny (o ile czas na to pozwoli). Jeśli, po dostarczeniu sponsorowi ostatecznej listy pięciu (5) członków drużyny finałowej, którykolwiek z 5 desygnowanych członków drużyny finałowej nie będzie dostępny w dniu finału turnieju, miejsce w finale turnieju może zostać cofnięte i przyznane kolejnym najwyżej rozstawionym w rankingu dnia kwalifikacji drużynie/kierownikowi drużyny (o ile czas na to pozwoli), zgodnie z decyzją sponsora, dokonaną wyłącznie według jego uznania. Wymiana niedostępnych drużyn, które nie mogą się stawić w dniu finału zostanie dokonana przez sponsora, wyłącznie według jego uznania.

8. Rozgrywka turniejowa. Drużyny/kierownicy drużyn i wszyscy członkowie drużyn muszą dostosować się do wytycznych rozgrywki zawartych w niniejszych oficjalnych zasadach, w przeciwnym wypadku będą zagrożeni dyskwalifikacją.

Drużyny/kierownicy drużyn i wszyscy członkowie drużyn muszą zachowywać się zgodnie z duchem rywalizacji sportowej, zachowywać się przyjaźnie i uprzejmie wobec rywali i innych uczestników turnieju. Drużyny/kierownicy drużyn oraz wszyscy członkowie drużyn, którzy zachowywać się będą niesportowo, będą zakłócać przebieg turnieju, denerwować, nękać lub grozić albo złamią jakiekolwiek zasady, zyskają nieuczciwą przewagę w trakcie turnieju lub uzyskają zwycięstwo w nieuczciwy sposób, zostaną zdyskwalifikowani, wedle wyłącznego uznania sponsora. Sponsor będzie interpretował niniejsze zasady i rozstrzygał wszelkie spory, sporne żądania lub niejasności dotyczące zasad i turnieju, a decyzje sponsora odnośnie takich sporów będą ostateczne. Sponsor może zakazać drużynie/kierownikowi drużyny albo dowolnemu członkowi drużyny uczestnictwa w każdym etapie turnieju lub odebrać mu nagrodę, jeśli, wedle wyłącznego uznania sponsora, drużyna/kierownik drużyny lub dowolny członek drużyny będą próbowali zakłócić poprawny przebieg turnieju poprzez oszustwa, hakowanie, podstępy lub inne praktyki niezgodne z duchem fair play (w tym poprzez używanie automatycznych programów szybkiego wpisywania) lub jeśli będą zamierzali denerwować, znieważać, zagrażać lub nękać innych graczy lub przedstawicieli sponsora.

W przypadku gdyby mecz kwalifikacyjny nie został zgłoszony poprawnie, z powodu błędu technicznego w grze lub manipulacji graczy oprogramowaniem lub sprzętem, celem nieuczciwej zmiany punktów lub wyniku, sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany, wedle wyłącznego uznania sponsora, takiego niewłaściwie zgłoszonego wyniku lub punktacji i prawo do zmiany meczu kwalifikacji tak, aby odzwierciedlał właściwy wynik. Sponsor zastrzega sobie także prawo do dyskwalifikacji dowolnej drużyny/kierownika drużyny, którzy manipulują grą i łamią postanowienia niniejszych zasad.

9. Nagrody w turnieju. Członkowie obu drużyn finałowych (wspólnie nazywani „finalistami”) otrzymają wycieczkę na finał turnieju („nagrodę w turnieju”), która będzie się składała z wycieczki do Londynu w Anglii na co najmniej trzy (3) dni i trzy (3) noce (może zostać zmieniona wedle wyłącznego uznania sponsora). Finaliści wezmą udział w finale turnieju oraz otrzymają po jednym bilecie na członka drużyny finałowej na mecz NBA Global Games London 2017, który odbędzie się 12 stycznia 2017 roku w Londynie. Wycieczka zawiera przelot tam i z powrotem klasą ekonomiczną z dużego lotniska znajdującego się w okolicy miejsca zamieszkania członków drużyny finałowej oraz zakwaterowanie w hotelowym pokoju jednoosobowym (z wyjątkiem sytuacji kiedy członek drużyny finałowej jest nieletni – w takim przypadku zakwaterowanie dostępne będzie w hotelowym pokoju dwuosobowym, również dla rodzica/opiekuna prawnego). Członkowie drużyn finałowych muszą podróżować w dniu wyznaczonym przez sponsora wedle jego wyłącznego uznania – planowany okres to mniej więcej 9-14 stycznia 2017 r. lub inna data określona przez sponsora. Jeśli członkowie drużyn finałowych nie dotrą na czas, nagroda może przepaść. Nie pojawienie się na finale turnieju w dniu i o godzinie wyznaczonej przez sponsora spowoduje przepadek nagrody i dyskwalifikację z turnieju, wedle wyłącznego uznania sponsora. W przypadku przepadku nagrody, nie zostanie przyznana żadna rekompensata. Jeśli członek drużyny finałowej uznawany jest za nieletniego na swoim terytorium zamieszkania, członkowi drużyny finałowej musi towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. Członkowie drużyn finałowych oraz ich rodzic lub opiekun prawny (gdy członek drużyny finałowej jest nieletni) muszą podróżować tym samym środkiem komunikacji w tym samym czasie i oboje (członek drużyny finałowej oraz rodzic lub opiekun prawny gdy członek drużyny finałowej jest nieletni) muszą podpisać dokumenty podróży/odpowiedzialności/udzielenia wizerunku przed wystawieniem biletu. Aby wziąć udział w turnieju, członkowie drużyny finałowej i rodzice lub prawni opiekunowie (gdy członek drużyny finałowej jest nieletni) muszą się zgodzić na podpisanie tego typu dokumentów oraz na nagrywanie wideo, fotografowanie, przesyłanie strumieniowe i/lub nagrywanie przez podmioty sponsorskie. Szacowana wartość detaliczna nagrody dla każdego członka drużyny finałowej: 1300$ (dolarów amerykańskich), ale rzeczywista wartość może być inna, w zależności od warunków lotu oraz dystansu pomiędzy lotniskiem startu i lądowania. Członkowie drużyn finałowych nie otrzymają żadnych wyrównań w związku z rzeczywistą i szacowaną wartością detaliczną nagrody w turnieju. Obowiązuje ograniczenie jednej (1) nagrody w turnieju na osobę.

Sponsor ma prawo do wykorzystania wszystkich nazw, logotypów i projektów strojów drużyn finałowych w materiałach reklamowych, marketingowych i promocyjnych, wedle własnego uznania. Dodatkowo, sponsor ma prawo zażądać od drużyny finałowej zmiany nazwy, logo i/lub strojów, jeśli nazwa logo lub strój uznane zostaną za niewłaściwe lub mogłyby naruszać prawa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym, ale nie tylko, naruszać prawa autorskie, prawa do znaków handlowych lub prawa publiczne lub prawo do prywatności, wedle wyłącznego uznania sponsora.

10. Nagroda główna: Członkowie drużyny, która wygra finał turniej („zwycięzcy turnieju”) zgodnie z niniejszymi oficjalnymi zasadami, po potwierdzeniu zwycięstwa przez sponsora, wedle jego wyłącznego uznania, otrzymają wycieczkę na 2017 NBA All-Star Weekend w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana, w USA. Wycieczka zawiera przelot tam i z powrotem klasą ekonomiczną z dużego lotniska znajdującego się w okolicy miejsca zamieszkania zwycięzców turnieju oraz zakwaterowanie w hotelowym pokoju jednoosobowym (z wyjątkiem sytuacji kiedy członek zwycięskiej drużyny jest nieletni – w takim przypadku zakwaterowanie dostępne będzie w hotelowym pokoju dwuosobowym, również dla rodzica/opiekuna prawnego). Zwycięzcy turnieju otrzymają po jednym (1) bilecie na imprezy związane z 2017 NBA All-Star Weekend („imprezy”), które odbędą się w hali Smoothie King Center w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana, w USA, w tym na All-Star Saturday Night oraz NBA All-Star Game („nagroda All-Star”). Zwycięzcy turnieju muszą podróżować w dniu wyznaczonym przez sponsora wedle jego wyłącznego uznania – planowany okres to mniej więcej 15-20 lutego 2017 r. lub inna data określona przez sponsora. Jeśli zwycięzcy turnieju nie dotrą na czas, nagroda może przepaść. Jeśli zwycięzca turnieju uznawany jest za nieletniego na swoim terytorium zamieszkania, musi mu towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. Zwycięzcy turnieju oraz ich rodzic lub opiekun prawny (gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) muszą podróżować tym samym środkiem komunikacji w tym samym czasie i oboje (zwycięzca turnieju oraz rodzic lub opiekun prawny gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) muszą podpisać dokumenty podróży/odpowiedzialności/udzielenia wizerunku przed wystawieniem biletu. Aby wziąć udział w turnieju i otrzymać nagrodę główną, zwycięzcy turnieju i rodzice lub prawni opiekunowie (gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) muszą się zgodzić na podpisanie tego typu dokumentów oraz na nagrywanie wideo, fotografowanie, przesyłanie strumieniowe i/lub nagrywanie przez podmioty sponsorskie.

Zwycięzca turnieju i rodzic lub opiekun prawny (gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) mogą zostać poproszeni (bez możliwości odmowy) o pozostanie przez dodatkowy czas w miejscu odbioru nagrody (zakwaterowanie zostanie zapewnione przez sponsora) i wzięcie udziału w wydarzeniach z zakresu public relations, wyznaczonych przez sponsora wedle jego własnego uznania, w tym wzięcie udziału w meczu pokazowym z mistrzami Ameryki Północnej. Szacowana wartość detaliczna nagrody głównej to 15 500 dolarów amerykańskich, ale rzeczywista wartość może być inna, w zależności od warunków lotu oraz dystansu pomiędzy lotniskiem startu i lądowania. Zwycięzcy turnieju i członkowie drużyn finałowych są określani mianem „zwycięzcy” lub wspólnie – „zwycięzców”.

BILETY ALL-STAR: Obowiązują zasady i warunki związane z przyznanymi biletami, w razie gdyby którakolwiek z imprez została odwołana z powodu pogody, boskiej interwencji, zagrożenia lub aktu terroryzmu, zamieszek obywatelskich lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bilety podlegają własnym zasadom i warunkom. Miejsca w hali zostaną określone przez sponsora. Podmioty zwolnione (zdefiniowane poniżej) i/lub wszelkie inne odpowiednie podmioty zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub odmowy wstępu zwycięzcy czy gościowi, który będzie zachowywał się niewłaściwie i będzie zamierzał denerwować, znieważać, zagrażać lub nękać kogokolwiek na miejscu imprezy. Bilety nie mogą zostać wymienione na gotówkę, chyba że zgodzi się na to sponsor. Nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety, nie można też ich wymienić na imprezy odbywające się w kolejnych latach. Podmioty zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za imprezy anulowane, przeniesione lub opóźnione.

ODNOŚNIE WSZYSTKICH NAGRÓD ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻĄ: Zwycięzca ponosi koszty podatków, posiłków, napiwków i wszelkich innych kosztów, niewyszczególnionych w niniejszych zasadach. Podróż i zakwaterowanie zapewnione w zależności od dostępności; mogą obowiązywać ograniczenia i terminy wyłączone. Sponsor i inne podmioty zwolnione NIE są odpowiedzialni za opóźnienia, anulacje lub nieprzewidziane wydarzenia, związane z lotami. Zwycięzcy i ich rodzice lub opiekunowie prawni (gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) są wyłącznie odpowiedzialni za zdobycie odpowiednich dokumentów identyfikacyjnych (np. paszportów) oraz wszelkich innych wymagań (np. wiz itd.), potrzebnych w związku z przyjęciem i użytkowaniem nagrody związanej z podróżą. Zwycięzcy i ich rodzice lub opiekunowie prawni (gdy zwycięzca turnieju jest nieletni) są wyłącznie odpowiedzialni za posiadanie ważnych dokumentów tożsamości, potrzebnych do przyjęcia i użytkowania nagród związanych z podróżą. Jeśli w ocenie sponsora podróż lotnicza nie jest wymagana, ze względu na bliskość miejsca zamieszkania zwycięzcy i miejsca odbioru nagrody, w zamian za podróż lotniczą dostarczone zostaną środki transportu lądowego, wyłącznie wedle uznania sponsora. Zwycięzcy nie otrzymają żadnych wyrównań w związku z rzeczywistą i szacowaną wartością detaliczną nagrody. Sponsor nie będzie wymieniał nagród zgubionych lub skradzionych i/lub skradzionych, zniszczonych lub zgubionych biletów, voucherów podróżnych ani certyfikatów.

ODNOŚNIE WSZYSTKICH NAGRÓD: Szacowana wartość detaliczna wszystkich nagród razem: 28 500 dolarów amerykańskich. Aby otrzymać nagrodę, wszyscy zwycięzcy będą zobowiązani do wypełnienia i zwrotu dokumentów, takich jak deklaracja możliwości wzięcia udziału w turnieju, przekazanie praw do wizerunku publicznego oraz deklaracja podatkowa. Jeśli zwycięzca uznawany jest za nieletniego na swoim terytorium zamieszkania, jego rodzic lub opiekun prawny będzie musiał podpisać powyższe dokumenty. Warunkiem przyznania nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę dokumentów, takich jak deklaracja możliwości wzięcia udziału w turnieju, przekazanie praw do wizerunku publicznego oraz deklaracja podatkowa i zwrot ich do sponsora w czasie wyznaczonym przez sponsora. Niedostarczenie dokumentów w czasie wyznaczonym przez sponsora może spowodować przepadkiem nagrody. Zwycięzcy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone; dowód dostarczenia nie będzie uznawany za dowód odebrania dokumentów przez sponsora.

Jeśli którakolwiek z nagród lub informacji o przyznaniu nagrody okaże się być niemożliwa do dostarczenia albo zwycięzca nie odpowie w czasie wyznaczonym przez sponsora albo odmówi podpisania wymaganych dokumentów lub odmówi przyjęcia nagrody (lub którejkolwiek z jej części) lub nie wywiąże się z przestrzegania niniejszych oficjalnych zasad lub regulaminu turnieju, nagroda przepadnie i może zostać przyznana kolejnej osobie, wyłącznie wedle uznania sponsora. W przypadku przepadku nagrody nie zostanie przyznana żadna rekompensata.

Nagrody nie podlegają przekazaniu. Niemożliwa jest wymiana ani zastąpienie jakiejkolwiek nagrody – jedynym wyjątkiem jest zastrzeżenie sobie przez sponsora prawa do wymiany dowolnej nagrody na nagrodę o takiej samej lub większej wartości.

Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, ze nagrody (lub ich część) mogą zostać dostarczone przez podmiot trzeci i że w związku z przyjęciem nagród przez zwycięzcę mogą być wymagane osobne warunki i zasady podmiotu trzeciego. W przypadku, gdyby zwycięzca nie akceptował zasad i warunków (lub ich części) podmiotu trzeciego, nagroda ulega przepadkowi. Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do podmiotu trzeciego.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podatki i niewyszczególnione wydatki, takie jak, ale nie tylko, podatki, opłaty za dane/szerokopasmowe połączenie z Internetem i/lub inne koszty i/lub wydatki związane z uczestnictwem w turnieju i/lub związane z przyjęciem, użytkowaniem i czerpaniem satysfakcji z jakiejkolwiek nagrody.

Wszystkie nagrody i wszystkie ich części są przyznawane „TAKIE JAKIE SĄ” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, wyrażonej lub domniemanej (w tym, bez ograniczeń, domniemanej gwarancji zgodności towaru z umową lub spełnienia konkretnych oczekiwań), z wyjątkiem gwarancji wymuszonych prawem. WSZELKIE PODATKI FEDERALNE, KRAJOWE, OKRĘGOWE I LOKALNE, ZWIĄZANE Z NAGRODAMI SĄ POKRYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ ZWYCIĘZCÓW. ZWYCIĘZCY BĘDĄCY MIESZKAŃCAMI KANADY MUSZĄ ZGŁOSIĆ I ZAPŁACIĆ WSZELKIE PODATKI DOCHODOWE ZWIĄZANE Z NAGRODĄ.

11. Gromadzenie danych. Sponsor będzie gromadził dane osobowe graczy (w tym kierownika drużyny i członków drużyny) w sieci, zgodnie z polityką prywatności sponsora. Prosimy o przeczytanie polityki prywatności sponsora, dostępnej pod adresem http://www.2ksports.com/info/privacy. Biorąc udział w konkursie, gracze niniejszym zgadzają się na gromadzenie i użytkowanie ich danych osobowych przez sponsora i przyznają, że przeczytali i akceptują politykę prywatności sponsora.

12. Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności. BIORĄC UDZIAŁ W TURNIEJU, WSZYSCY GRACZE (A TAKŻE ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI JEŚLI GRACZ JEST NIELETNI), KIEROWNICY DRUŻYN, CZŁONKOWIE DRUŻYN I ZWYCIĘZCY ZWALNIAJĄ SPONSORA, PODMIOTY NBA, WSZELKIE INNE PODMIOTY SPONSORSKIE, ICH ODPOWIEDNIE FIRMY ZWIERZCHNIE, ODDZIAŁY, PODODDZIAŁY, DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW, SPONSORÓW I AGENTÓW, W TYM AGENCJE REKLAMOWE I PROMOCYJNE („PODMIOTY ZWOLNIONE”) Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA, KOSZTY LUB WYDATKI, W TYM, BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, USZKODZENIA WŁASNOŚCI, STRATY I URAZY OSOBISTE I/LUB ŚMIERĆ, KTÓRE MOGĄ NASTĄPIĆ W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM, PODRÓŻĄ LUB UCZESTNICTWEM W TURNIEJU LUB POSIADANIEM, PRZYJĘCIEM I/LUB UŻYTKOWANIEM LUB BŁĘDNYM UŻYTKOWANIEM NAGRODY LUB UCZESTNICTWEM W JAKIEJKOLWIEK AKTYWNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TURNIEJEM I ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI DO WIZERUNKU PUBLICZNEGO, ZNIEWAŻANIEM, NARUSZENIEM PRYWATNOŚCI, NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH, NARUSZENIEM ZNAKÓW HANDLOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. ZGADZAJĄ SIĘ TEŻ NIE ZGŁASZAĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ WZGLĘDEM PODMIOTÓW ZWOLNIONYCH W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ (I) ZA WYDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ SPONSORA, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ ZAKŁÓCENIE LUB WYPACZENIE PRZEBIEGU TURNIEJU; (II) ZA OBRAŻENIA, STRATY, CHOROBĘ, SPORY SĄDOWE LUB ODSZKODOWANIA (KOMPENSACYJNE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE) JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE LUB SKUTKUJĄCE, W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, Z PRZYZNANIA, DOSTARCZENIA, PRZYJĘCIA, UŻYTKOWANIA, BŁĘDNEGO UŻYTKOWANIA, POSIADANIA, STRATY LUB BŁĘDNEGO PRZEKAZANIA NAGRODY LUB UCZESTNICTWA W NINIEJSZYM TURNIEJU LUB W JAKIEJKOLWIEK CZYNNOŚCI LUB PODRÓŻY ZWIĄZANEJ Z TURNIEJEM LUB Z JAKICHKOLWIEK INTERAKCJI, POBIERANIEM I WYKORZYSTANIEM INFORMACJI KOMPUTEROWYCH; I (III) ZA WSZELKIE BŁĘDNY DRUKU I TYPOGRAFICZNE W MATERIAŁACH ZWIĄZANYCH Z TURNIEJEM. Decyzja sponsora we wszystkich sprawach związanych z turniejem jest ostateczna. Przyjęcie przez zwycięzcę nagrody przyznaje podmiotom zwolnionym bezwarunkowe prawo do użytkowania imienia, adresu (tylko państwo), wizerunku, fotografii, biografii i informacji o nagrodach i/lub oświadczeń o promocji zwycięzcy do wszelkich celów promocyjnych i reklamowych, bez dalszego wynagrodzenia, chyba że prawo stanowi inaczej. Zwycięzca zwalnia podmioty zwolnione od odpowiedzialności prawnej związanej z powyższymi.

Żaden zapis niniejszych warunków i zasad w żadne sposób nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności podmiotów zwolnionych za: (a) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd; (b) śmierć lub obrażenia osobiste spowodowane zaniedbaniami; (c) jakiekolwiek inne czynniki co do których, zgodnie z angielskim prawem, nie może być stosowane wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności.

13. Warunki ogólne. Biorąc udział w konkursie, wszyscy gracze (oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, jeśli gracze są nieletni) akceptują i zgadzają się na podleganie niniejszym oficjalnym zasadom i decyzjom sponsora. Żadne urządzenia i/lub programy umożliwiające zautomatyzowany udział nie są dozwolone. Wszystkie zgłoszenia stają się wyłączną własnością sponsora, a przyjęcie zgłoszeń nie zostanie potwierdzone ani zwrócone. Dowód zgłoszenia nie jest uznawany za dowód otrzymania przez sponsora. W przypadku sporu w związku z identyfikacją zwycięzcy, zgłoszenia będą uznawane za przesłane przez autoryzowanego posiadacza konta adresu e-mail, podanego w momencie zgłoszenia. „Autoryzowany posiadacz konta” to osoba fizyczna, przypisana do adresu e-mail poprzez dostarczyciela usług Internetowych, dostarczyciela usług sieciowych lub inną organizację odpowiedzialną za przypisanie adresów e-mail do domeny związanej z kontem, z którego przesłana została wiadomość e-mail. Podmioty zwolnione nie są odpowiedzialne za jakikolwiek błędy, pomyłki i defekty techniczne, sprzętowe, oprogramowania, telefoniczne ani inne błędy komunikacyjne, za utracone lub niedostępne połączenia sieciowe, dostępność stron WWW, Internetu lub dostawców usług internetowych, nieautoryzowane interwencje ludzkie, przeciążenia sieci, niekompletne lub niewłaściwe pobrania informacji zgłoszeniowych (niezależnie od powodu) ani za nieudane, niekompletne, zakłócone, pomieszane lub opóźnione transmisje komputerowe, które mogą ograniczyć osobie dostęp do turnieju, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z komputerem gracza lub jakiejkolwiek innej osoby, w związku z uczestnictwem w niniejszym turnieju lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z nim związanych.

Sponsor zastrzega sobie prawo, wedle wyłącznego uznania, do anulowania, wstrzymania, modyfikacji, rozszerzenia lub zawieszenia turnieju w przypadku (wedle własnego uznania) wykrycia wirusa, błędu, nieautoryzowanej interwencji ludzkiej, oszustwa lub innych powodów niezależnych od sponsora, które mogą uszkodzić lub wpłynąć na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub odpowiednie przeprowadzenie turnieju. W takim przypadku sponsor może wybrać zwycięzców spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przed i/lub po (jeśli możliwe) decyzji podjętej przez sponsora. Sponsor zastrzega sobie prawo (wedle własnego uznania) do dyskwalifikacji każdej osoby, która według niego (wedle własnego uznania) manipulowała przy procesie zgłoszeniowym lub przy przeprowadzaniu turnieju lub przy jakiejkolwiek stronie WWW, platformie czy konsoli związanej z tym turniejem. Sponsor może zakazać kierownikowi drużyny lub członkowi drużyny udziału w turnieju lub zdobycia nagrody jeśli, wedle własnego uznania, uzna że gracz próbuje zakłócić prawidłowy przebieg turnieju poprzez oszustwo, hakowanie, podstęp lub inne niewłaściwe praktyki (w tym, ale nie tylko, użycie zautomatyzowanych programów do uzyskania dostępu, użycie zautomatyzowanych urządzeń do uzyskania dostępu, grę na kilku kontach 2K Sports lub branie udziału lub czerpanie korzyści ze zmowy powodującej zablokowanie rozgrywki lub systemu) lub zamiar denerwowania, znieważania, zagrażania lub nękania innych graczy lub przedstawicieli sponsora.

UWAGA: JAKAKOLWIEK PRÓBA UMYŚLNEGO USZKODZENIA STRON WWW, PLATFORM LUB KONSOL ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYM TURNIEJEM PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ LUB PRÓBA ZAKŁÓCENIA WŁAŚCIWEGO PRZEBIEGU TURNIEJU MOŻE BYĆ NARUSZENIEM PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. W PRZYPADKU TAKIEJ PRÓBY, SPONSOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA REKOMPENSATY WOBEC TAKICH OSÓB Z PEŁNĄ SUROWOŚCIĄ DOZWOLONĄ PRAWEM.

14. Warunki dodatkowe. Z wyjątkami zakazanymi prawnie, przyjmując nagrodę, zwycięzca zgadza się na użycie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i/lub wizerunku, informacji biograficznych, zwycięskiego zgłoszenia i wypowiedzi (o ile są prawdziwe) do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

15. Prawo i jurysdykcja. Niniejsza promocja podlega prawu Anglii i Walii we wszystkich aspektach, stosownych regulacjach i zarządzeniach. Nieważne tam, gdzie prawnie zabronione. Wszystkie sprawy i pytania związane z układem, ważnością, interpretacją i wykonalnością niniejszych oficjalnych zasad oraz prawa i obowiązki gracza i sponsora w związku z niniejszym turniejem, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, wedle decyzji sądów Anglii i Walii.

16. Inne. Nieważność lub niewykonalność jakichkolwiek zapisów oficjalnych zasad w żaden sposób nie wpływa na ważność czy wykonalność pozostałych zapisów.

17. Lista zwycięzców, prośba o przesłanie zasad. Aby otrzymać kopię listy zwycięzców, wyślij zaadresowaną do siebie kopertę C6 tak, aby dotarła do sponsora przed 11 stycznia 2017 roku, na poniższy adres, z dopiskiem Attn: The NBA 2K17 Winners List. Aby otrzymać kopię niniejszych oficjalnych zasad, odwiedź stronę albo do 5 grudnia 2016 roku wyślij zaadresowaną do siebie kopertę C6 do sponsora na poniższy adres, z dopiskiem Attn: NBA 2K17 Rules Request. Adres: Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Wielka Brytania.

Sponsor: Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports (“2K”), w pełni posiadany oddział Take-Two Interactive Software, Inc. Adres sponsora to Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Wielka Brytania.