EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

NBA 2K17 EUROPÆISK ALL-STAR-TURNERING
Officielle regler

Konkurrencen gælder kun indbyggere i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Luxembourg, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Tilmeldinger fra andre retskredse er ugyldige. Denne konkurrence er underlagt England og Wales' love.

1. Deltagelse; kvalifikationskampe. For at deltage i "NBA 2K17 Europæisk All-Star-turnering" ("konkurrence"), skal du ("holdejer") og alle dine holdmedlemmer opfylde kvalifikationskravene anført i sektion 2 nedenfor samt overholde følgende:

(i) Have adgang til:
  1. NBA 2K17 ("spil");
  2. En PlayStation 4, et PSN-ID og PS Plus-tjenesten; og
  3. En "MyPlayer"-konto ved 2K ("2K-konto").
(ii) Holdejeren skal logge på sin 2K-konto i NBA 2K17 på PS4 og oprette et Pro-Am-hold ("hold"), der består af i alt (dvs. inklusive holdejeren) minimum tre (3) og op til ti (10) individuelle medlemmer (hvert et "holdmedlem"). (iii) Holdet skal have opnået Pro Status eller højere før en kvalificerende GameDay. (iv) Efter at have opnået Pro Status eller højere skal holdet spille, gennemføre og vinde (en "kvalifikationssejr") mindst én (1) kvalifikationskamp på en kvalificerende GameDay efter følgende vilkår:
  1. Alle kvalifikationskampe skal spilles i spiltypen Pro-Am i perioder på 5 minutter på sværhedsgraden Superstar og med Game Style-indstillingen Simulation;
  2. Holdet, der spiller en kvalifikationskamp, skal bestå af minimum tre (3) og maksimum fem (5) individuelle holdmedlemmer. Dette gælder hver kvalifikationskamp. Hvis der er færre end fem (5) individuelle holdmedlemmer, der spiller, udfylder AI- spillere (computerstyrede) resten af holdets pladser. En spiller skal være med på det relevante holds deltagerliste for at tælle som et holdmedlem og spille for holdet i en kvalifikationskamp.
  3. På en kvalificerende GameDay vil alle deltagende hold sammensættes blindt mod en anden modstander i en kvalifikationskamp.
Alle holdets/holdejerens kvalifikationssejre bidrager til holdets/holdejerens pointtal på ranglisten. Ved afslutningen af hver GameDay vil holdet/holdejeren med flest point på ranglisten blive udnævnt til vinder af den pågældende GameDay (afventer bekræftelse) og kvalificere sig til konkurrencens finale.

Hold/Holdejere må kun spille som ét hold på én 2K-konto og ét PSN-ID per GameDay, men kan spille flere kvalifikationskampe på en kvalificerende GameDay som samme hold/holdejer. Hold/Holdejere, der mistænkes for at bruge flere 2K-konti og/eller PSN-ID'er for at spille som flere hold på en kvalificerende GameDay, kan diskvalificeres. Selvom holdet/holdejeren skal hverve mindst to (2) holdmedlemmer for at kunne spille en kvalifikationskamp, tæller kun holdet/holdejeren som "deltageren", hvis pointtal afspejles på ranglisten, og kun holdet/holdejeren kan gå videre til konkurrencens finale. Selvom holdet/holdejeren kan spille med forskellige holdmedlemmer på en kvalificerende GameDay, tæller kun holdets/holdejerens kvalifikationssejre og pointtal på ranglisten, og kun holdet/holdejeren kan gå videre til konkurrencens finale. Alle aspekter af denne konkurrence er underlagt disse officielle regler.

Automatiske indtastningsenheder og/eller programmer er ikke tilladt. Al deltagelse (inklusive gameplay) vil tilhøre sponsoren alene, og modtagelse af tilmeldinger bekræftes og returneres ikke. Sponsoren kan ikke holdes ansvarlig for forsvundne, ulæselige, stjålne, ufuldstændige, ugyldige, uforståelige, fejladresserede, teknisk skadede eller forvanskede tilmeldinger, hvilke diskvalificeres, eller for problemer af enhver art, både mekaniske, menneskeskabte og elektroniske. Bevis på tilmeldelse tæller ikke som bevis på sponsorens modtagelse. Ved deltagelse i konkurrencen indvilger hold/holdejere og holdmedlemmer uden undtagelse i at være underlagt disse regler samt dommernes beslutninger, som er endelige og bindende i alle konkurrencens henseender.

Sponsoren har ret til at bruge alle holdnavne, logoer og uniformer i reklame, marketing og offentlig omtale efter eget skøn. Desuden har sponsoren ret til at kræve, at et hold ændrer navn, logo og/eller uniform, hvis navn, logo eller uniform anses for at være upassende eller krænkende for en tredjepart i forbindelse med, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærke eller offentlige eller personlige rettigheder efter sponsorens eget skøn.

2. Kvalifikationskrav. Kun juridiske borgere i Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Luxembourg, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig, der er over 13 år gamle på tilmeldingspunktet, kan deltage. Gælder ikke, hvor dette er i strid med gældende lovgivning. Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og direktører i 2K Games, Inc. ("sponsor"), NBA Properties, Inc., National Basketball Association og dennes medlemshold (samlet "NBA-entiteterne"), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (samlet "sponsorgruppen") og deres respektive forældre- og datterselskaber, associerede selskaber, partnere, reklame- og promoveringsselskaber, fabrikanter og distributører af konkurrencematerialer og de ansattes/bestyrelsesmedlemmernes/direktørernes nære familier (forældre, børn, søskende, ægtefæller) eller medlemmer af samme husstand (familie eller andre) kan ikke deltage. Underlagt alle relevante føderale, statslige og lokale love og regulativer.

3. Konkurrencens kvalifikationsrunder.

Der afholdes to (2) kvalificerende GameDays, som finder sted i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet nedenfor. Den første kvalificerende GameDay begynder d. 10. december 2016 kl. 17:00:00 CET og slutter d. 11. december kl. 01:00:00 CET ("første GameDay"), og den anden kvalificerende GameDay begynder d. 11. december 2016 kl. 17:00:00 CET og slutter d. 12. december kl. 01:00:00 CET ("anden GameDay"). Holdet/Holdejeren skal have flest point på en kvalificerende GameDay-rangliste for at kvalificere sig til finalen.

KONKURRENCETIDSPLAN FOR KVALIFICERENDE GAMEDAYS
Lørdag d. 10. december til søndag d. 11. december 2016 kl. 17:00 - 01:00 CET Første kvalificerende GameDay
Søndag d. 11. december til mandag d. 12 december 2016 kl. 17:00 - 01:00 CET Anden kvalificerende GameDay


KONKURRENCENS FINALE:
På eller omtrent d. 10. januar 2017 (foreløbig og afventer bekræftelse) kl. 17:00 - 21:00 CET, planlagt til at finde sted direkte i London, England (kan ændres efter sponsorens eget skøn).

4. Point på ranglisten/Kvalifikationskampe/Sejre/Uafgjorte kampe/Gameplay.

Point på ranglisten: Hold/Holdejere får tildelt point for hver kvalifikationssejr baseret på en kombination af Teammate Grade, Game Statistics og Game Score. AI- holdmedlemmer bidrager med Teammate Grade C. Alle kvalifikationssejre, hvor spillet overholder og gennemføres i overensstemmelse med disse officielle regler, tæller med i holdet/holdejerens endelige pointtal på ranglisten. Alle holdejere/hold optræder kun én gang på ranglisten for hver kvalificerende GameDay uanset antallet af kvalifikationssejre på den pågældende dag.

Kvalifikationskampe/Sejre: Alle kvalifikationskampe skal spilles i spiltypen Pro-Am i perioder på 5 minutter på sværhedsgraden Superstar og med Game Style-indstillingen Simulation. Kun kampe, der påbegyndes og spilles inden for tidsplanen på en kvalificerende GameDay tæller som kvalifikationskampe. Når et spil er i gang, tæller det som et nederlag, hvis holdet/holdejeren ikke gennemfører spillet, og der kan ikke spilles flere kvalifikationskampe på den pågældende kvalificerende GameDay. Holdet/Holdejeren med flest point ved slutningen af hver kvalificerende GameDay går videre til konkurrencens finale (afventer bekræftelse og underlagt disse regler).

Tiebreak: Hvis en kvalificerende GameDay eller konkurrencens finale ender uafgjort, udnævnes en vinder baseret på de følgende kriterier i følgende rækkefølge (i nødvendigt omfang):

(i) Opnået pointtal i spillet i alt;
(ii) Færrest tilladte point i spillet; og
(iii) Højeste scoringsprocent.
Gameplay/Diskvalificering: Hold kan diskvalificeres fra en kvalificerende GameDay, hvis sponsoren finder, at holdet/holdejeren og alle holdmedlemmer ikke gennemførte kampen ved at forlade, slukke, afbryde forbindelse til internettet, blive fjernet for at få Teammate Grade F eller på grund af strafhandlinger. Klarificering: Hvis holdet/holdejeren og alle holdmedlemmer afbryder forbindelsen, vil holdet/holdejeren og alle holdmedlemmer blive diskvalificeret og kan ikke deltage i flere kvalifikationskampe den pågældende kvalificerende GameDay. Dette afholder holdet/holdejeren og alle holdmedlemmer fra at deltage som hold/holdejer og/eller holdmedlem i andre kvalifikationskampe den pågældende kvalificerende GameDay. Hvis holdet/holdejeren og alle holdmedlemmer afbryder forbindelsen til serveren på noget tidspunkt under en kvalifikationskamp, taber holdet/holdejeren denne kvalifikationskamp, upåagtet om denne afbrydelse er bevidst og/eller skyldes holdet/holdejeren, og statistikken for denne kvalifikationskamp tæller ikke for holdet/holdejeren (dog tæller vinderholdets statistik for denne kvalifikationskamp). Holdet/holdejeren, der således afbryder forbindelsen, vil ikke være berettiget til at spille yderligere kvalifikationskampe på samme kvalificerende GameDay.

5. Meddelelse/Bekræftelse af finalisthold: Efter de to kvalificerende GameDays kontakter sponsoren de fem (5) bedste hold/holdejere fra hver kvalificerende GameDay via e-mailadressen, som holdene/holdejerne har opgivet ved oprettelsen af en 2K-konto, via besked i spillet og/eller gennem konsollens brugerflade.

Disse hold/holdejere skal besvare sponsorens anmodning inden tre (3) kalenderdage efter meddelelsen (medmindre sponsoren har opgivet en anden tidsfrist) og sende sponsoren en endelig liste med de fem (5) holdmedlemmer på hans/hendes finalisthold inden 19. december 2016 (medmindre sponsoren har opgivet en anden tidsfrist). Holdejeren skal være en af de fem (5) holdmedlemmer på finalistholdet, der skal deltage i konkurrencens finale. Hvert finalisthold skal have fem (5) holdmedlemmer, der kan deltage i finalen. Det er det vindende holds/den vindende holdejers ansvar at sende sponsoren en endelig liste med finalistholdmedlemmer inden for den tidsfrist, som sponsoren har opgivet. Hvis holdet/holdejeren ikke sender sponsoren den endelige liste med finalistholdmedlemmer inden for den tidsfrist, sponsoren har opgivet, eller på anden måde ikke overholder disse officielle regler, kan holdet/holdejeren miste sin plads, og sponsoren kan give pladsen til det hold/den holdejer, som fik næstflest point på den pågældende GameDays rangliste (hvis tiden tillader det).

Hvis holdet/holdejeren med flest point på ranglisten ikke svarer inden for den tidsfrist, sponsoren har opgivet, eller på anden måde ikke overholder disse officielle regler, kan holdet/holdejeren miste sin plads, og sponsoren kan give pladsen til det hold/den holdejer, som fik næstflest point på den pågældende GameDays rangliste (hvis tiden tillader det).

Efter sponsorens bekræftelse og hvis disse officielle regler er blevet overholdt, vil det højst rangerende hold/den højst rangerende holdejer på ranglisten for den pågældende kvalificerende GameDay officielt blive udnævnt til denne kvalificerende GameDays vinder ("GameDay-vinder"). Et hold kan kun være GameDay-vinder én gang. Hvis det samme hold/den samme holdejer bliver det højst rangerende hold/den højst rangerende holdejer på ranglisten for begge kvalificerende GameDays, vil dette hold/denne holdejer kåres som GameDay-vinder af den første kvalificerende GameDay, og holdet/holdejeren med næstflest point på den anden kvalificerende GameDay kåres som vinder af den anden kvalificerende GameDay, såfremt dette hold/denne holdejer også har svaret inden for den tidsfrist, der er opgivet af sponsoren, og overholder disse officielle regler.

6. Konkurrences finale: De to GameDay-vindere (hver en "finalist") går med deres respektive finalistholds medlemmer (hver et "finalistholdmedlem") videre til konkurrencens finale, der finder sted i London, England på eller omtrent d. 10. januar 2017 (afventer bekræftelse og kan ændres efter sponsorens eget skøn).

Konkurrencens finale afholdes i et bedst ud af tre-format, hvor alle kampe spilles i spiltypen Pro-Am i perioder på fem minutter på sværhedsgraden Superstar og med Game Style-indstillingen Simulation. Det vindende hold/Den vindende holdejer udnævnes til konkurrencens sejrherre (afventer bekræftelse og underlagt disse officielle regler).

Tidsplanen for konkurrencens finale kan blive ændret, selv på den planlagte dag. Det er hvert finalistholdmedlems ansvar at sikre, at finalistholdmedlemmet kan kontaktes til enhver tid forud for afslutningen af konkurrencens finale, så dette kan holde sig underrettet om tidsplanen for konkurrencens finale.

ALLE FINALISTHOLDMEDLEMMER, DER POTENTIELT KAN VINDE, SKAL VERIFICERES AF SPONSOREN, FØR DE KAN KÅRES SOM VINDERE OG/ELLER MODTAGE PRÆMIER.

Sponsoren forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at foretage baggrundstjek af hver finalistholdejer og dennes finalistholdmedlemmer. Manglende samtykke til en sådan undersøgelse kan resultere i, at et potentielt finalisthold/en potentiel finalistholdejer og/eller deres respektive finalistholdmedlemmer (afhængig af forholdene) diskvalificeres og kan resultere i valget af et andet hold/en anden holdejer (hvis tiden tillader det). Sponsoren forbeholder sig også retten til, efter eget skøn, at diskvalificere en potentiel finalistholdejer og/eller finalistholdmedlem baseret på resultaterne af et sådant baggrundstjek, hvis sponsoren efter eget skøn vurderer, at det kan sætte konkurrencen, sponsoren eller NBA-entiteterne i et negativt lys at tilbyde den potentielle finalistholdejer og/eller finalistholdmedlem denne mulighed. Faktorer, som kan resultere i, at en finalistholdejer og/eller et finalistholdmedlem diskvalificeres, inkluderer, men er ikke begrænset til, en dom for en kriminel eller ikke-kriminel handling eller anden kriminel eller civil forseelse efter sponsorens eget skøn, eller, hvis sponsoren efter eget skøn vurderer, at det sætter konkurrencen, sponsoren og/eller NBA-entiteterne i et negativt lys at overrække en præmie til et sådant individ.

7. Finalisthold: Når et hold/en holdejer officielt kåres til GameDay-vinder/finalist, bliver holdets deltagerliste (inklusive spillere, spillerbedømmelser, udseende, færdighedsbonusser, badges og andre særlige kendetegn, som et finalistholdmedlem har givet sin MyPLAYER) og holdbranding låst indtil konkurrencens finale.

Hvis GameDay-vinderens holdejer ikke er tilgængelig til konkurrencens finale, kan finalepladsen i konkurrencen overdrages til holdet/holdejeren på den kvalificerende GameDays rangliste med næstflest point (hvis tiden tillader det). Hvis en eller flere af de fem udpegede finalistholdmedlemmer ikke er tilgængelig til konkurrencens finale, efter sponsoren har modtaget den endelige liste med de fem (5) holdmedlemmer til finaleholdet, kan finalepladsen i konkurrencen overdrages til holdet/holdejeren på den kvalificerende GameDays rangliste med næstflest point (hvis tiden tillader det) efter sponsorens eget skøn. Beslutningen om overdragelse af pladser til andre hold vurderes efter sponsorens eget skøn.

8. Konkurrencespil. Hold/Holdejere og alle respektive holdmedlemmer skal overholde alle retningslinjer for gameplay og disse officielle regler, ellers risikerer de at blive diskvalificeret.

Hold/Holdejere og alle respektive holdmedlemmer skal opføre sig sportsligt, venligt og høfligt over for modstandere og andre, der deltager i konkurrencen. Hold/Holdejere og alle respektive holdmedlemmer, der udviser usportslig, forstyrrende, generende, chikanerende eller truende adfærd eller overtræder regler, opnår en unfair fordel i konkurrencen eller vinder ved brug af snyd, bliver efter sponsorens eget skøn diskvalificeret. Sponsoren fortolker disse regler og afklarer uoverensstemmelser, modstridende påstande og uklarheder angående reglerne eller konkurrencen, og sponsorens beslutning vedrørende disse uoverensstemmelser er endelige. Sponsoren kan forhindre et hold/en holdejer eller et respektivt holdmedlem i at deltage i ethvert af konkurrencens stadier eller i at vinde en præmie, hvis sponsoren efter eget skøn vurderer, at pågældende hold/holdejer eller det respektive holdmedlem forsøger at underminere konkurrencens retmæssige drift ved snyd, hacking, bedrag eller anden unfair spilpraksis (inklusive brug af automatiske indtastningsprogrammer) eller har til hensigt at genere, krænke, true eller chikanere andre spillere eller sponsorens repræsentanter.

Hvis resultatet af en kvalificerende kamp er blevet fejlrapporteret, uanset om årsagen er en teknisk fejl i spillet, eller at spillerne har manipuleret spilsoftware eller -hardware for at påvirke pointtal eller point, forbeholder sponsoren sig retten til efter eget skøn at rette disse fejlagtige point for en kvalificerende kamp, så de korrekt afspejler resultatet, og/eller diskvalificere alle hold/holdejere og/eller holdmedlemmer, der manipulerer spillet og således bryder reglerne.

9. Konkurrencens præmier. Finalistholdmedlemmerne af begge finalisthold (samlet "finalistvinderne") modtager en tur til konkurrencens finale ("konkurrencens præmie"), som minimum består af en tur til London, England af tre (3) dages/tre (3) nætters varighed (kan ændres efter sponsorens eget skøn), med deltagelse i konkurrencens finale samt én billet per finalistholdmedlem til NBA Global Games London 2017-kampen d. 12. januar 2017 i London. Turen inkluderer en returrejse på økonomiklasse fra en større lufthavn nær finalistholdmedlemmernes respektive bopæl samt enkeltværelser på hotel (medmindre finalistholdmedlemmet er en mindreårig, i hvilket tilfælde et dobbeltværelse stilles til rådighed, så den mindreåriges forælder/værge kan fungere som ledsager). Finalistholdmedlemmerne skal rejse på en dato fastsat af sponsoren efter eget skøn, som forventes at falde mellem d. 9. og d. 14. januar 2017 eller andre datoer opgivet af sponsoren, ellers kan sponsoren videregive præmien. Manglende fremmøde ved konkurrencens finale på de datoer og tider, som sponsoren har opgivet, resulterer i, at præmien videregives samt diskvalificering fra konkurrencen efter sponsorens eget skøn. Hvis præmien videregives, stilles der ingen form for kompensation til rådighed. Hvis et finalistholdmedlem betragtes som en mindreårig i hans/hendes bopæls retskreds, skal finalistholdmedlemmet ledsages af hans/hendes forælder eller værge. Finalistholdmedlemmerne og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal benytte samme rejserute, og både finalistholdmedlemmer og forældre eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal underskrive samtykkeerklæringer vedrørende rejse/ansvar/reklame før billetudstedelse. Finalistholdmedlemmer og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal for at kunne deltage i konkurrencen underskrive sådanne erklæringer og indvilge i at blive filmet, fotograferet, streamet og/eller registreret af sponsorgruppen. Hvert finalistholdmedlems konkurrencepræmie har en anslået detailværdi på: 1.300 kr., men den faktiske værdi kan variere afhængig af flypriser og afstanden mellem rejsens begyndelse og destination. Finalistholdmedlemmer modtager ikke differencen mellem konkurrencepræmiens faktiske og anslåede detailværdi. Der uddeles maksimalt én (1) konkurrencepræmie per person.

Sponsoren har ret til at bruge finalisternes holdnavne, logoer og uniformer i reklame, marketing og offentlig omtale efter eget skøn. Desuden har sponsoren ret til at kræve, at finalistholdene ændrer navn, logo og/eller uniform, hvis navn, logo eller uniform anses for at være upassende eller krænkende for en tredjepart i forbindelse med, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærke eller offentlige eller personlige rettigheder efter sponsorens eget skøn.

10. Førstepræmien: Holdmedlemmerne på konkurrencens sejrherrehold (hver en "konkurrencevinder"), som vinder konkurrencens finale i overensstemmelse med disse officielle regler og efter sponsorens eget skøn, modtager en returrejse til 2017 NBA All-Star Weekend i New Orleans, Louisiana. Turen inkluderer en returrejse på økonomiklasse fra en større lufthavn nær konkurrencevindernes respektive bopæle samt enkeltværelser på hotel (medmindre konkurrencevinderen er en mindreårig, i hvilket tilfælde et dobbeltværelse stilles til rådighed, så den mindreåriges forælder/værge kan fungere som ledsager), én (1) billet per konkurrencevinder til 2017 NBA All-Star Weekend-begivenheder ("begivenheder") i Smoothie King Center i New Orleans, Louisiana, inklusive All-Star Saturday Night og NBA All-Star-kampen ("All-Star-præmie"). Konkurrencevinderne skal rejse på en dato fastsat af sponsoren efter eget skøn, som forventes at falde mellem d. 15. og d. 20. februar 2017 eller andre datoer opgivet af sponsoren, ellers kan sponsoren videregive præmien. Hvis en konkurrencevinder betragtes som en mindreårig i hans/hendes bopæls retskreds, skal konkurrencevinderen ledsages af hans/hendes forælder eller værge. Konkurrencevinderne og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal benytte samme rejserute, og både konkurrencevinderne og forældre eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal underskrive samtykkeerklæringer vedrørende rejse/ansvar/reklame før billetudstedelse. Konkurrencevindere og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) skal for at kunne deltage i konkurrencen underskrive sådanne erklæringer og indvilge i at blive filmet, fotograferet, streamet og/eller registreret af sponsorgruppen. Det kan være påkrævet, at konkurrencevinderen og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) opholder sig længere på stedet for konkurrencen (sponsoren sørger for logi), og det kan være påkrævet, at konkurrencevinderen deltager i visse offentlige begivenheder efter sponsorens eget skøn, inklusive deltagelse i en venskabskamp mod de nordamerikanske mestre. Førstepræmiens anslåede detailværdi er i alt 15.500 kr, men den faktiske værdi kan variere afhængig af flypriser og afstanden mellem rejsens begyndelse og destination. Konkurrencevindere og finalistholdmedlemmer bliver heri omtalt som "vinder" eller samlet "vindere".

ALL-STAR-BILLETTER: Betingelser og vilkår for begivenhedernes billetter gælder, hvis en begivenhed ikke finder sted på grund af vejrforhold, force majeure, trusler, terrorhandlinger, civile uroligheder eller nogen anden grund. Begivenhedernes billetter er underlagt visse betingelser og vilkår. Valg af pladser foretages af sponsoren. De frigivne parter (defineret nedenfor) og/eller andre relevante parter forbeholder sig retten til at fjerne eller afvise enhver vinder eller gæst, som optræder forstyrrende eller har til hensigt at genere, krænke, true eller chikanere nogen anden person til begivenhederne. En billetpræmie kan ikke byttes til kontanter, medmindre sponsoren godkender det. Ubrugte billetter kan ikke refunderes, byttes til kontanter eller veksles til billetter til kommende år. De frigivne parter påtager sig intet ansvar for aflyste, omlagte, forsinkede eller udskudte begivenheder.

GÆLDER ALLE TURPRÆMIER: Skatter, måltider, erkendtligheder, rejseopgraderinger og alle andre udgifter, der ikke er specificeret heri, er vinderens eget ansvar. Rejse og logi er genstand for tilgængelighed; visse begrænsninger og blackout-datoer kan forekomme. Sponsoren og andre frigivne parter er IKKE ansvarlige for forsinkelser, aflysninger og uforudsete begivenheder i forbindelse med flyafgange. Vindere og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) er selv ansvarlige for at være i besiddelse af gyldig identifikation (fx pas) og anden nødvendig dokumentation eller krav (fx visum osv.), der er forbundet med accept og brug af rejsepræmiepakkerne. Vindere og forælder eller værge (i mindreåriges tilfælde) er selv ansvarlige for at være i besiddelse af gyldig identifikation, der er forbundet med accept og brug af rejsepræmiepakkerne. Hvis en flyrejse efter sponsorens vurdering ikke er påkrævet på grund af vinderens nærhed til præmiestedet, erstattes flyrejsen af landtransport efter sponsorens eget skøn. Vindere modtager ikke differencen mellem den faktiske og anslåede detailværdi for nogen præmie(r). Sponsoren erstatter ikke mistede og/eller stjålne præmier, skadede eller stjålne billetter, rejsekuponer eller certifikater.

GÆLDER ALLE PRÆMIER: Anslået værdi af alle præmier i alt: 28.500 kr. Alle vindere skal udfylde og indsende dokumenter, inklusive en erklæring om berettigelse og dokumentet vedrørende frigivelse af ansvar/reklamerettigheder og overførelse af rettigheder samt de relevante skattepapirer for at kunne modtage præmien. Hvis en vinder betragtes som en mindreårig i hans/hendes bopæls retskreds, skal hans/hendes forælder eller værge administrere de nødvendige dokumenter. Det er en betingelse for at modtage præmien, at vinderen udfylder og returnerer erklæringen om berettigelse og dokumentet vedrørende frigivelse af ansvar/reklamerettigheder til sponsoren inden for en tidsfrist, der opgives af sponsoren. Hvis disse dokumenter ikke returneres inden for den af sponsoren opgivne tidsfrist, kan retten til præmien bortfalde. Vinderne er ansvarlige for, at alle påkrævede materialer returneres; bevis på indsendelse tæller ikke som bevis på sponsorens modtagelse.

Hvis en præmie eller en meddelelse om en præmie returneres og ikke kan leveres, eller hvis en vinder ikke svarer inden for den af sponsoren opgivne tidsfrist, nægter at udfylde de påkrævede dokumenter, afslår sin præmie (eller en del heraf), eller hvis disse officielle regler eller konkurrencens krav ikke overholdes, kan retten til præmien mistes og tildeles andenpladsen efter sponsorens eget skøn. Hvis præmien videregives, stilles der ingen form for kompensation til rådighed. Præmier kan ikke overføres. Erstatninger eller bytte af præmier tillades ikke, men sponsoren forbeholder sig retten til at erstatte en præmie med en anden præmie af samme eller større værdi.

Vindere accepterer, at præmien/præmierne (eller dele heraf) kan leveres af en tredjepart, og at vindernes accept af præmien/præmierne derfor kan være underlagt en sådan tredjeparts egne betingelser og vilkår. Hvis vinderen ikke accepterer en sådan tredjeparts betingelser og vilkår resulterer det i, at vinderen mister retten til præmien. Eventuelle klager skal rettes til den relevante tredjepartsleverandør.

Alle skatter og uspecificerede udgifter, inklusive, men ikke begrænset til, skatter, forsikring, bredbånd/dataudgifter og/eller andre omkostninger og/eller udgifter, der opstår i forbindelse med enhver form for deltagelse i denne konkurrence og/eller i forbindelse med accept, brug eller besiddelse af en præmie/præmier er den relevante deltagers ansvar.

Alle præmier eller dele heraf tildeles "SOM DE ER" og UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, hverken udtrykkelig eller underforstået (inklusive, men ikke begrænset til, garantier for underforstået salgbarhed eller egnethed til et særligt formål), bortset fra hvor dette er forbudt ved lov. ALLE FØDERALE, STATSLIGE OG LOKALE SKATTER FORBUNDET MED PRÆMIEN ER UDELUKKENDE VINDERNES ANSVAR, OG CANADISKE VINDERE SKAL OPLYSE OG BETALE EVENTUELLE INDSKOMSTSKATTER FORBUNDET MED PRÆMIEN.

11. Indsamling af oplysninger. Sponsoren indsamler personlige oplysninger om spillerne (inklusive holdejeren og holdmedlemmerne) online i overensstemmelse med sponsorens fortrolighedspolitik. Vær venligst at læse sponsorens fortrolighedspolitik her: http://www.2ksports.com/info/privacy. Ved at deltage i konkurrencen giver spillerne sit samtykke til, at sponsoren indsamler og benytter deres personlige oplysninger, og erkender, at de har læst og accepteret sponsorens fortrolighedspolitik.

12. Generel frigivelse. VED AT DELTAGE I KONKURRENCEN FRIGIVER ALLE SPILLERE (SAMT DERES FORÆLDER ELLER VÆRGE I TILFÆLDE AF MINDREÅRIGE), HOLDEJERE, HOLDMEDLEMMER OG VINDERE SPONSOREN, NBA-ENTITETERNE, ALLE ANDRE SPONSORPARTER OG DERES RESPEKTIVE FORÆLDRE- OG DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, PARTNERE, DIREKTØRER, BESTYRELSESMEDLEMMER, ANSATTE, SPONSORER OG AGENTER, INKLUSIVE REKLAME- OG PROMOVERINGSSELSKABER ("FRIGIVNE PARTER"), FRA ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MATERIAL SKADE, PERSONSKADE OG/ELLER DØDSFALD, DER MÅTTE FOREKOMME I FORBINDELSE MED, FORBEREDELSE OG/ELLER REJSE TIL ELLER DELTAGELSE I KONKURRENCEN ELLER BESIDDELSE, ACCEPT OG/ELLER BRUG ELLER MISBRUG AF PRÆMIEN ELLER DELTAGELSE I EN KONKURRENCERELATERET BEGIVENHED OG FOR ALLE KRAV PÅ REKLAMERETTIGHEDER, INJURIER, KRÆNKELSE AF PRIVATLIV, OPHAVSRET OG/ELLER VARMÆRKER ELLER ANDEN SØGSMÅLSGRUND RELATERET TIL INTELLEKTUEL EJENDOM, OG ACCEPTERER IKKE AT FREMFØRE PÅSTANDE OM DE FRIGIVNE PARTER VEDRØRENDE DETTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, (I) EVENTUELLE PERSONSKADER UDEN FOR SPONSORENS KONTROL, DER KAN FORSTYRRE ELLER PÅDRAGET UNDER ØDELÆGGE KONKURRENCEN; (II) PERSONSKADER, TAB, LIDELSER, RETSSAGER ELLER SKADER (KOMPENSATORISKE, DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER ANDRE) AF NOGEN ART, DER OPSTÅR, HELT ELLER DEVLIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM RESULTAT AF TILDELELSE, LEVERING, ACCEPT, BRUG, MISBRUG, BESIDDELSE, TAB ELLER FEJLADRESSERING AF EN PRÆMIE ELLER DELTAGELSE I DENNE KONKURRENCE ELLER AKTIVITET ELLER REJSE RELATERET HERTIL ELLER FRA INTERAKTION MED ELLER DOWNLOAD AF KONKURRENCEINFORMATION PÅ COMPUTER; OG (III) UDSKRIVELSES- ELLER TYPOGRAFISKE FEJL I MATERIALET ASSOCIERET MED DENNE KONKURRENCE. Sponsorens beslutninger vedrørende alle aspekter af konkurrencen er endelige. Vinderens accept af en præmie indebærer samtykke til, at de frigivne parter ubetinget kan benytte vinderens navn, adresse (kun land), lighed, billede, biografiske og præmierelaterede oplysninger og/eller udsagn vedrørende promoveringen i omtale, reklame og promovering uden yderligere kompensation, undtagen hvor dette er forbudt ved lov, og frigør de frigivne parter fra ethvert ansvar i henhold til dette.

Intet i disse betingelser og vilkår ekskluderer eller begrænser på nogen måde de frigivne parters ansvar for: (a) svindel eller falsk fremstilling; (b) død eller personskade forårsaget af forsømmelighed; (c) andet ansvar i det omfang, at dette ansvar ikke kan ekskluderes eller begrænses ifølge engelsk lovgivning

13. Generelle vilkår. Alle spillere, der deltager i konkurrencen (samt deres forælder/værge i tilfælde af mindreårige), accepterer at følge disse officielle regler og sponsorens beslutninger. Automatiske indtastningsenheder og/eller programmer er ikke tilladt. Al deltagelse vil tilhøre sponsoren alene, og modtagelse af tilmeldinger bekræftes og returneres ikke. Bevis på tilmeldelse tæller ikke som bevis på sponsorens modtagelse. I tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende en vinders identitet vil den retmæssige kontoindehaver af den opgivne e-mailadresse på tilmeldingstidspunktet betragtes som deltageren. "Den retmæssige kontoindehaver" defineres som den fysiske person, der har fået tildelt en e-mailadresse af en internetudbyder, udbyder af onlinetjenester eller anden virksomhed, der har til ansvar at tildele e-mailadresser til domænet forbundet med den indsendte e-mailadresse. De frigivne parter er ikke ansvarlige for funktionsfejl, defekter eller sammenbrud af teknik, hardware, software, telefon eller anden kommunikation, tabt eller utilgængelig netværksforbindelse, tilgængelighed af website, internet eller internetudbyder, uautoriseret menneskelig indgriben, trafikproblemer, ufuldendt eller ukorrekt indsamling af oplysninger (uanset årsag) eller mislykkede, ufuldstændige, forvanskede, sammenblandede eller forsinkede computeroverførsler, som kan begrænse evnen til at deltage i konkurrencen, inklusive personskade eller skade på spillerens eller andres computer som følge af deltagelse i konkurrencen eller download af materiale til denne konkurrence. Sponsoren forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at aflyse, afbryde, ændre, forlænge eller midlertidigt indstille denne konkurrence, hvis virus, fejl, uautoriseret menneskelig indgriben, svindel eller andre årsager uden for dennes kontrol (efter eget skøn) ødelægger eller påvirker konkurrencens administrering, sikkerhed, fairness eller rette udførelse. I et sådant tilfælde kan sponsoren udpege vinderne blandt alle berettigede deltagelser, der er modtaget før og/eller efter sponsorens indgriben (hvis det er behørigt). Sponsoren forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at diskvalificere individer, som denne efter eget skøn vurderer, der manipulerer med deltagelsesprocessen, konkurrencens drift eller websites, platforme eller konsoller, der er forbundet med denne konkurrence. Sponsoren kan forbyde en holdejer eller et holdmedlem at deltage i konkurrencen eller modtage en præmie, hvis denne efter eget skøn vurderer, at omtalte spiller forsøger at underminere konkurrencens retmæssige drift ved snyd, hacking, bedrag eller anden unfair spilpraksis (inklusive, men ikke begrænset til, brug af automatiske indtastningsprogrammer, brug af automatiske indtastningsenheder, spil på flere 2K Sports-konti eller ved deltagelse i eller ved at drage fordel af et syndikats, en gruppes eller bloks spilleproces eller -system) eller har til hensigt at genere, krænke, true eller chikanere andre spillere eller sponsorens repræsentanter.

BEMÆRK: PERSONER, DER BEVIDST FORSØGER AT SKADE WEBSITES, PLATFORME ELLER KONSOLLER FORBUNDET MED DENNE KONKURRENCE ELLER UNDERMINERE KONKURRENCENS RETMÆSSIGE DRIFT RISIKERER AT OVERTRÆDE STRAFFELOVEN OG CIVILRETTEN, OG I TILFÆLDE HERAF FORBEHOLDER SPONSOREN SIG RETTEN TIL AT SØGE ERSTATNING FRA SÅDANNE PERSONER I VIDEST MULIG OMFANG TILLADT VED LOV.

14. Yderligere vilkår. Ved accept af en præmie giver vinderen sit samtykke til, at hans/hendes navn, billede og/eller lighed, biografiske oplysninger, vindende deltagerbidrag og udsagn tilskrevet vinderen (hvis korrekt) kan benyttes i reklame og promovering uden yderligere kompensation, undtagen hvor dette er forbudt ved lov.

15. Gældende lovgivning og retskreds. Denne promovering er styret af England og Wales' love og underlagt alle relevante love og regulativer. Gælder ikke, hvor dette er i strid med gældende lovgivning. Alle problemer og spørgsmål vedrørende disse officielle reglers sammensætning, gyldighed, tolkning og håndhævelse eller vedrørende spillerens og sponsorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med denne konkurrence styres af og udlægges i overensstemmelse med England og Wales' love og afgøres ved England og Wales' domstol.

16. Diverse. En ugyldig bestemmelse eller en bestemmelse heri, der ikke kan håndhæves, påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse i disse officielle regler.

17. Vinderliste; anmodning om regler. En vinderliste kan blive fremsendt ved at sende en konvolut i forretningsstørrelse med afsenderadresse til sponsoren på eller før d. 11. januar 2017 til adressen nedenfor med att.: The NBA 2K17 Winners List. Disse officielle regler kan læses ved at besøge siden eller kan blive fremsendt ved at sende en konvolut i forretningsstørrelse med afsenderadresse til sponsoren på eller før d. 5. december 2016 til adressen nedenfor med att.: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.

Sponsor: Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports (“2K”), et helejet datterselskab af Take-Two Interactive Software, Inc. Sponsorens addresse er Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, United Kingdom.