EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

NBA 2K17 EUROPEES ALL-STAR TOERNOOI
Officieel Reglement

Deelname aan de wedstrijd is alleen toegestaan in of vanuit België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Inzendingen vanuit andere rechtsgebieden komen niet voor deelname in aanmerking. Deze wedstrijd valt onder het recht van Engeland en Wales.

1. Deelnemen; Kwalificatie. Om deel te nemen aan het "NBA 2K17 Europees All-Star Toernooi" (de "Wedstrijd"), moeten jij ("Teameigenaar") en al je Teamleden voldoen aan de voorwaarden voor deelname zoals uiteengezet in paragraaf 2 hieronder en voldoen aan het volgende:

(i) Toegang hebben tot:
  1. NBA 2K17 (“Spel”);
  2. Een PlayStation 4, een PSN-ID en PS Plus; en
  3. Een 2K "Myplayer"-account ("2K-account").
(ii) Teameigenaar moet inloggen op het 2K-Account in NBA 2K17 op de PS4 en een Pro-Am-team ("Team") aanmaken dat bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal tien (10) (inclusief de Teameigenaar) individuele teamleden (elk een "Teamlid"). (iii) Het Team moet voor de Kwalificatie-Gameday de Pro Status of hoger hebben behaald. (iv) Nadat het Team de Pro Status of hoger heeft behaald, moet het tenminste deelnemen aan één (1) Kwalificatiewedstrijd op een Kwalificatie-Gameday en deze voltooien en winnen, als volgt:
  1. Alle Kwalificatiewedstrijden moeten worden gespeeld in Pro-Am-modus, in 4 x 5 minuten, op moeilijkheidsgraad Superstar en Spelstijl Simulation;
  2. Het Team dat een Kwalificatiewedstrijd speelt moet uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) individuele Teamleden bestaan om aan een spel deel te nemen (elk een "Kwalificatiewedstrijd"). Als er minder dan vijf (5) individuele Teamspelers deelnemen, vult de computer de lege plekken in met door de computer bestuurde AI-spelers. Om een Teamlid te kunnen zijn en met het Team in een Kwalificatiewedstrijd te spelen, moeten spelers op het rooster van het relevante Team staan.
  3. Op Kwalificatie-Gamedays worden alle deelnemende Teams blind gekoppeld aan één-op-één tegenstanders voor de Kwalificatiewedstrijden.
Elke gewonnen Kwalificatiewedstrijd van het Team/de Teameigenaar telt mee voor de score van het Team/de Teameigenaar op de Ranglijst. Het Team/De Teameigenaar met de hoogste score op de Ranglijst aan het einde van elke Kwalificatie-Gameday is de winnaar van die Kwalificatie-Gameday (voorbehouden aan goedkeuring) en komt in aanmerking voor deelname aan de Finale van de Wedstrijd.

Per Kwalificatie-Gameday mogen Teams/Teameigenaars maar als één Team en op één 2K-account en PSN-ID deelnemen, maar ze mogen op een Kwalificatie-Gameday meerdere Kwalificatiewedstrijden spelen als hetzelfde Team/dezelfde Teameigenaar. Teams/Teameigenaars waarvan wordt vermoed dat ze meerdere 2K-accounts en/of PSN-IDs gebruiken om op een Kwalificatie-Gameday als meerdere Teams te spelen, zullen worden gediskwalificeerd. Hoewel een Team/Teameigenaar tenminste twee (2) Teamleden moet aanmelden om een Kwalificatiewedstrijd te spelen, wordt alleen het Team/de Teameigenaar gezien als de "deelnemer" wiens score op de Ranglijst wordt weergegeven en alleen het Team/de Teameigenaar komt in aanmerking om door te gaan naar de Finale. Hoewel een Team/Teameigenaar op een Kwalificatie-Gameday met verschillende Teamleden kan spelen, worden alleen de gewonnen Kwalificatiewedstrijden en Ranglijstscore van het Team/de Teameigenaar meegenomen in de Wedstrijd en kan alleen het Team/de Teameigenaar in aanmerking komen om door te gaan naar de Finale. Alle onderdelen van deze Wedstrijd vallen onder dit Officieel reglement.

Inzendingen via automatische apparaten en/of programma's zijn niet toegestaan. Alle inzendingen (inclusief gameplay) worden het exclusieve eigendom van de Sponsor en ontvangst van inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. De Sponsor is niet aansprakelijk voor inzendingen die verloren gaan, te laat zijn, onleesbaar zijn, gestolen worden, onvolledig zijn, ongeldig zijn, onbegrijpelijk zijn, verkeerd zijn geadresseerd, technische fouten bevatten of vervormd zijn, noch voor problemen van welke aard dan ook, zij het menselijk, mechanisch of elektronisch. Bewijs van inzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Sponsor. Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan Teams/Teameigenaars volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze regels en de beslissingen van de juryleden die in alle gevallen gerelateerd aan de Wedstrijd bindend zijn en waarover verder niet kan worden gecorrespondeerd.

De Sponsor heeft het recht alle Teamnamen, -logo's en -tenue's geheel naar eigen goeddunken te gebruiken in advertenties, markering en openbaar materiaal. Daarnaast heeft de Sponsor het recht om naar eigen goeddunken te eisen dat een Team diens naam, logo en/of tenue verandert als die naam, dat logo of dat tenue als ongepast wordt gezien of inbreuk kan maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerken of het recht op openbaarmaking of privacy.

2. Deelname. Deelname is alleen toegestaan voor wettelijke inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, die op de inzendingsdatum 13 jaar of ouder zijn. Ongeldig waar dit door de wet wordt beperkt/verboden. Werknemers, 'officers' en directeuren van 2K Games, Inc. ("Sponsor"), NBA Properties, Inc., de National Basketball Association en diens teamleden (gezamenlijk "de NBA-entiteiten"), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (gezamenlijk, de "Sponsorende Partijen") en hun respectievelijke moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, advertentie- en marketingbureaus, fabrikanten of distributeurs van wedstrijdmateriaal en hun gezinnen (ouders, kinderen, broers/zussen, wettelijke partner) van deze werknemers/officers/directeuren zijn van deelname uitgesloten. Behoudens alle wetten en verordeningen (op federaal, staats en lokaal niveau) die van toepassing zijn.

3. Kwalificatierondes.

Er worden twee (2) Kwalificatie-Gamedays georganiseerd volgens het onderstaande Wedstrijdschema. De eerste Kwalificatie-Gameday begint op 10 december 2016 om 17.00:00 uur (CET) en eindigt op 01.00:00 CET ("Eerste Kwalificatie-Gameday") en de tweede Kwalificatie-Gameday begint op 11 december, 2016 om 17.00:00 uur CET en eindigt op 01.00:00 CET ("Tweede Kwalificatie-Gameday") Het Team/De Teameigenaar met de hoogste score op de Kwalificatieranglijst gaat door naar de Finale.

WEDSTRIJDSCHEMA KWALIFICATIE-GAMEDAYS
Zaterdag 10 december 2016 17.00 uur-01.00:00 uur CET Eerste Kwalificatie-Gameday
Zondag 11 december 2016 17.00 uur-01.00:00 uur CET Tweede Kwalificatie-Gameday


FINALES:
Op of rond 10 januari 2017 (gepland en behoudens bevestiging) om 17.00:00 uur - 21.00:00 uur CET, gepland voor live-evenement in Londen, Engeland (wijzigingen door Sponsor voorbehouden).

4. Score Ranglijst/Kwalificatiewedstrijden/Gewonnen/Gelijkspel/Gameplay. Score Ranglijst: Teams/Teameigenaars ontvangen punten voor elke gewonnen Kwalificatiewedstrijd op basis van een combinatie van de Teammate Grade, Statistieken en Game Score. A.I. Teamleden dragen een teammate grade C bij. Alle gewonnen Kwalificatiewedstrijden die zijn begonnen en voltooid volgens dit Officieel Reglement dragen bij aan de totale score van het Team/de Teameigenaar op de Ranglijst. Per Kwalificatie-Gameday verschijnt elk Team/elke Teameigenaar hooguit één keer op de Ranglijst, ongeacht hoe veel Kwalificatiewedstrijden ze die dag winnen.

Kwalificatiewedstrijden/Gewonnen wedstrijden: Alle Kwalificatiewedstrijden moeten worden gespeeld in Pro-Am-modus, in 4 x 5 minuten, op moeilijkheidsgraad Superstar en Spelstijl Simulation. Alleen wedstrijden die zijn gestart en voltooid binnen de geplande tijd op een Kwalificatie-Gameday gelden als Kwalificatiewedstrijd. Als een wedstrijd is gestart, wordt het Team/de Teameigenaar dat/die de wedstrijd niet voltooid een verlies toegekend en dit Team/deze Teameigenaar kan die Kwalificatie-Gameday dan geen andere Kwalificatiewedstrijden meer spelen. Aan het einde van elke Kwalificatie-Gameday gaat het Team/de Teameigenaar op de 1ste plaats van de Ranglijst door naar de Finales (behoudens bevestiging en naleving van dit Reglement).

Tiebreakers: Als een Kwalificatie-Gameday of Finale eindigt in gelijkspel, wordt de winnaar bepaalt op basis van de volgende criteria (in de genoemde volgorde, indien nodig):

(i) Totaal aantal gescoorde punten; (ii) Minste tegenpunten; en (iii) Hoogste percentage field goals.
Gameplay/Diskwalificatie: Teams kunnen worden gediskwalificeerd voor die Kwalificatie-Gameday als de Sponsor opmerkt dat het Team/de Teameigenaar en alle Teamleden de wedstrijd niet hebben voltooid om een van de volgende redenen: stoppen, het systeem afsluiten; verbinding met het internet verbreken; verwijderd worden vanwege een Teammate grade F; of een overmatig aantal strafpunten. Voor de duidelijkheid: als het Team/de Teameigenaar en alle Teamleden de verbinding verbreken, worden het Team/de Teameigenaar en alle Teamleden gediskwalificeerd en uitgesloten van verdere deelname aan Kwalificatiewedstrijden gedurende die Kwalificatie-Gameday. Een uitsluiting elimineert het Team/de Teameigenaar en alle Teamleden van deelname als Team/de Teameigenaar of als Teamlid aan Kwalificatiewedstrijden op die Kwalificatie-Gameday. In het voorkomende geval dat het Team/de Teameigenaar en alle Teamleden de verbinding met de server op enig moment tijdens een Kwalificatie-Gameday verbreken, wordt dat Team/die Teameigenaar aangemerkt als verliezer van die Kwalificatiewedstrijd, onafhankelijk van of de verbreking vrijwillig was of niet. De statistieken van die Kwalificatiewedstrijd tellen niet voor het verliezende team, maar wel voor het winnende Team. Bovendien kan het Team/de Teameigenaar waarvan/van wie de verbinding wordt verbroken op die kwalificatie-Gameday geen aanvullende Kwalificatiewedstrijden spelen.

5. Berichtgeving/Bevestiging Finaleplaats Team Aan het einde van de 2de Kwalificatie-Gameday zal de Sponsor proberen contact op te nemen met de eerste vijf (5) Teams/Teameigenaars van elke Kwalificatie-Gameday, via e-mail met het e-mailadres opgegeven door de Teams/Teameigenaars toen deze zich opgaven voor een 2K-Account, via in-game berichten en/of via de Interface van het spelsysteem.

Deze Teams/Teameigenaars moeten binnen drie (3) dagen na ontvangst op het verzoek van de Sponsor reageren (tenzij de Sponsor een ander tijdsbestek heeft aangegeven) en voor 19 december 2016 de Sponsor de definitieve lijst van vijf (5) Teamleden zijn/haar Finaleteam aanleveren. (tenzij de Sponsor een ander tijdsbestek heeft aangegeven). De Teameigenaar moet een van de vijf (5) Teamleden in het Finaleteam zijn dat deelneemt aan de Finale. Elke Finaleteam moet vijf (5) Teamleden beschikbaar hebben om deel te nemen aan de Finale. Het winnende Team/de winnende Teameigenaar moet de Sponsor de definitieve lijst Teamleden voor de finale aanleveren binnen het tijdsbestek aangegeven door de Sponsor. Als het Team/de Teameigenaar binnen het door de Sponsor aangegeven tijdsbestek geen definitieve lijst van Teamleden voor de Finale aanlevert of anderszins niet voldoet aan dit Officieel Reglement, kan de Sponsor de plaats in de Finale van het Team/de Teameigenaar toewijzen aan het volgende Team/de volgende Teameigenaar op de ranglijst van die Kwalificatie-Gameday (indien de tijd het toelaat).

Als het Team/de Teameigenaar op de 1ste plaats van de Ranglijst binnen het door de Sponsor aangegeven tijdsbestek geen definitieve lijst van Teamleden voor de Finale aanlevert of anderszins niet voldoet aan dit Officieel Reglement, kan de Sponsor de plaats in de Finale van het Team/de Teameigenaar toewijzen aan het volgende Team/de volgende Teameigenaar op de ranglijst van die Kwalificatie-Gameday (indien de tijd het toelaat).

Na verificatie door de Sponsor en naleving van dit Officieel Reglement, wordt het Team/de Teameigenaar op de 1ste plaats de ranglijst van die Kwalificatie-Gameday officieel aangemerkt als de winnaar van die Kwalificatie-Gameday ("Winnaar Kwalificatie-Gameday"). Een Team kan niet meer dan één (1) keer Winnaar van een Kwalificatie-Gameday zijn. In het voorkomende geval dat hetzelfde Team/dezelfde Teameigenaar beide Kwalificatie-Gamedays als eerste eindigt op de Ranglijst, wordt dit Team/deze Teameigenaar aangemerkt als Winnaar van de Eerste Kwalificatie-Gameday en wordt het Team/de Teameigenaar op de tweede plaats op de ranglijst aan het slot van de Tweede Kwalificatie-Gameday aangemerkt als Winnaar van de Tweede Kwalificatie-Gameday, op voorwaarde dat dit Team/deze Teameigenaar ook binnen het door de Sponsor opgegeven tijdsbestek heeft gereageerd en voldoet aan dit Officieel Reglement.

6. Finale De twee Winnaars van de Kwalificatie-Gamedays (beiden een "Finalist") gaan met hun respectievelijke Teamleden voor het Finaleteam (elk een "Teamlid Finaleteam") door naar de Finale die op of rond 10 Januari 2017 wordt gehouden in Londen, Engeland (behoudens bevestiging en/of wijziging door de Sponsor).

De Finale bestaat uit 'best of three' eliminatiewedstrijden waarbij alle wedstrijden worden gespeeld in Pro-Am modus, 4x5 minuten, op Superstar moeilijkheidsgraad en Spelstijl Simulation. Het winnende Team/De winnende Teameigenaar wordt uitgeroepen tot Kampioen (behoudens bevestiging en naleving van dit Officieel Reglement).

Het Finaleschema is onder voorbehoud en kan zelfs op de dag zelf worden gewijzigd. Elk Teamlid van het Finaleteam moet te allen tijden voor de voltooiing van de Finalewedstrijd en voor het ondernemen van de terugreis bereikbaar zijn om op de hoogte te kunnen worden gesteld van updates aan het Finaleschema.

ALLE LEDEN VAN POTENTIEEL WINNENDE FINALETEAMS MOETEN DOOR DE SPONSOR WORDEN GEVERIFIEERD OM ONTVANKELIJKHEID GARANDEREN VOORDAT ZE TOT WINNAAR WORDEN UITGEROEPEN EN/OF ZE PRIJZEN ONTVANGEN.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht achtergrondcontroles uit te voeren op potentiële Teameigenaars van Finaleteams and hun Teamleden. Het weigeren deel te nemen aan deze controle kan diskwalificatie van een potentieel Finaleteam/potentiële Teameigenaar en/of hun respectievelijke Teamleden (indien van toepassing) tot gevolg hebben. Dit kan ertoe leiden dat een ander Team/andere Teameigenaar wordt geselecteerd voor deelname (indien de tijd het toestaat). De Sponsor behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht een potentiële Eigenaar of lid van een Finaleteam te diskwalificeren op basis van de resultaten van de achtergrondcontrole wanneer de Sponsor naar eigen inzicht bepaalt dat het toekennen van deze kans aan deze potentiële Finalist (Teameigenaar of Teamlid) het imago van de Wedstrijd, Sponsor en/of de NBA-entiteiten negatief kan beïnvloeden. Factoren die kunnen leiden tot een diskwalificatie van een Teameigenaar en/of Teamlid van een Finalistenteam omvatten, maar zijn niet beperkt tot, een gerechtelijke veroordeling voor een straf- of civielrechtelijk(e) overtreding of misdrijf, naar eigen inzicht van de Sponsor, of als de Sponsor naar eigen inzicht bepaalt dat het toekennen van een prijs aan een individu als dit het imago van de Wedstrijd, Sponsor en/of de NBA-entiteiten negatief kan beïnvloeden.

7. Finaleteams: Zodra een Team/Teameigenaar officieel tot Winnaar van de Kwalificatie-Gameday/Finale is uitgeroepen, wordt het rooster (inclusief spelers, ratings, verschijning, attribute boosts, badges en andere onderscheidende kenmerken die een Lid van het Finaleteam hebben toegepast op zijn/haar MyPlayer en Team branding ontoegankelijk gemaakt tot aan de Finale.

Als de Teameigenaar van het Team dat de Kwalificatie-Gameday heeft gewonnen niet beschikbaar is voor de Finale, kan de finaleplaats worden toegewezen aan het volgende Team/de volgende Teameigenaar op de ranglijst van die Kwalificatie-Gameday (als de tijd het toestaat). Wanneer het Team/de Teameigenaar de Sponsor de definitieve lijst met vijf (5) Teamleden voor zijn/haar Finaleteam heeft aangeleverd, maar een of meer van deze 5 Teamleden niet beschikbaar is voor de Finale, kan de Finaleplaats worden ingetrokken en toegewezen aan het volgende Team/de volgende Teameigenaar op de Ranglijst voor de Kwalificatie-Gameday, naar eigen inzicht van de Sponsor. Vervangingen als gevolg van verval/opgave worden door de Sponsor naar eigen inzicht bepaalt.

8. De Wedstrijd Teams/Teameigenaars en alle respectievelijke Teamleden moeten zich strikt houden aan alle spelrichtlijnen en dit Officieel Reglement of straffe van diskwalificatie.

Teams/Teameigenaars en alle respectievelijke Teamleden moeten zich sportief gedragen en zich vriendelijk en beleefd opstellen jegens de tegenstanders en andere deelnemers aan de Wedstrijd. Teams/Teameigenaars en alle respectievelijke Teamleden die onsportief, storend, vervelend, intimiderend of dreigend gedrag vertonen of die regels overtreden, een oneerlijk voordeel proberen te verkrijgen of die op frauduleuze wijze de status van winnaar proberen te verkrijgen, worden naar eigen inzicht van de Sponsor gediskwalificeerd. De Sponsor interpreteert dit Reglement en handelt geschillen, conflicterende claims of dubbelzinnigheden omtrent het Reglement of de Wedstrijd af, en over de besluiten van de Sponsor omtrent deze geschillen kan niet worden gecorrespondeerd. De Sponsor kan naar eigen inzicht een Team/Teameigenaar of respectievelijke Teamleden op elk moment verbieden deel te nemen aan de wedstrijd of een prijs ontzeggen, wanneer de Sponsor bepaalt dat het Team/de Teameigenaar of respectievelijke teamleden de legitimiteit van de Wedstrijd proberen te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, misleiding of enig andere oneerlijke spelaanpak (inclusief het gebruik van automatische 'quick entry' programma's) of wanneer ze ander spelers of de vertegenwoordigers van de Sponsor proberen te irriteren, te misbruiken of te bedreigen.

In het voorkomende geval dat het resultaat van een Kwalificatiewedstrijd verkeerd wordt gerapporteerd, zij het vanwege een technische fout in het Spel of vanwege spelers die de spelsoftware of -hardware manipuleren om het gerapporteerde resultaat te produceren, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen inzicht deze onjuiste rapportage van de score of de punten van die Kwalificatiewedstrijd te corrigeren naar de juiste score/de juiste punten en/of het Team/de Teameigenaar en/of individuele leden van het Team die het spel manipuleren en dit Reglement overtreden te diskwalificeren.

9. Prijzen De Leden van beide Finaleteams (Gezamenlijk "Finalisten") ontvangen een reis naar de Finale (Wedstrijdprijs) die, minimaal, bestaat uit een reis (drie (3) dagen/nachten) naar Londen, Engeland (wijzigingen door de Sponsor voorbehouden) om deel te nemen aan de Finale, en 1 ticket per Lid van de Finaleteams voor NBA Global Games London 2017 op 12 januari 2017 in Londen. Reizen bestaan uit een vliegticket (retour, tweede klas) vanaf een grote luchthaven in de buurt van het woonadres van respectievelijke Finalist, en een hotelkamer voor één persoon (tenzij de Finalist minderjarig is, in dat geval voor twee personen zodat de ouder/wettelijke voogd van de minderjarige hem/haar kan begeleiden). Finalisten moeten reizen op de door de Sponsor aangegeven dag, naar verwachting op of rond 9 tot 14 januari 2017, of op andere dagen aangegeven door de Sponsor. Weigering kan inhouden dat prijzen komen te vervallen. Wanneer Finalisten op de data en tijd opgegeven door de Sponsor niet voor de finale opdagen, wordt de prijs verbeurd verklaard en worden de desbetreffende Finalisten gediskwalificeerd, naar eigen inzicht van de Sponsor. Wanneer de wedstrijd wordt opgegeven, zal er geen compensatie worden aangeboden. Als een Lid van een Finaleteam minderjarig is in het rechtsgebied waar hij/zij woonachtig is, moet hij/zij worden begeleid door zijn/haar ouder of wettelijke voogd. Leden van Finaleteams en ouders of wettelijke voogden (indien de Finalist minderjarig is) moeten samen reizen en zowel de Finalist als de ouder/voogd (indien minderjarig) moeten reis-/publiciteits-/afstandsverklaring tekenen voordat gebruik wordt gemaakt van de tickets. Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moeten Leden van Finaleteams en ouders/voogden (indien minderjarig) deze verklaringen ondertekenen en toestemming geven te worden gefilmd, gefotografeerd, gestreamd en/of te worden opgenomen door partijen van de Sponsor. Geschatte winkelwaarde van de prijzen voor alle Finalisten: 1 300 €, maar daadwerkelijke waarde kan afwijken afhankelijk van de prijzen van vliegtickets en de af te leggen afstand. Het verschil tussen de geschatte en daadwerkelijke waarde van de Wedstrijdprijs wordt niet aan de Finalisten uitgekeerd. Maximaal één (1) Wedstrijdprijs per persoon.

De Sponsor heeft het recht alle Teamnamen, -logo's en -tenue's geheel naar eigen goeddunken te gebruiken in advertenties, markering en openbaar materiaal. Daarnaast heeft de Sponsor het recht om naar eigen goeddunken te eisen dat een Finaleteam diens naam, logo en/of tenue verandert als die naam, dat logo of dat tenue wordt gezien als ongepast of inbreuk kan maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerken of het recht op openbaarmaking of privacy.

10. Hoofdprijs: De Teamleden van het Kampioensteam (elk een "Wedstrijdwinnaar") dat de Finale wint volgens dit Officieel Reglement, zoals naar eigen inzicht bepaald door de Sponsor, ontvangen een retourreis naar het 2017 NBA All-Star Weekend in New Orleans, Louisiana. Reizen bestaan uit vliegtickets (retour, tweede klas) vanaf een grote luchthaven in de buurt van het woonadres van de respectievelijke Wedstrijdwinnaars en een hotelkamer voor één persoon (tenzij de Wedstrijdwinnaar minderjarig is, dan een hotelkamer voor twee personen waar de andere persoon de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige is), één (1) ticket per Wedstrijdwinnaar voor het 2017 NBA All-Star Weekend event ("Evenement") in het Smoothie King Center in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten, inclusief All-Star Saturday Night en de NBA All-Star-wedstrijd ("All-Star Prize"). Wedstrijdwinnaars moeten reizen op de door de Sponsor aangegeven dag, naar verwachting op of rond 15 tot 20 februari 2017, of op andere dagen aangegeven door de Sponsor. Weigering kan inhouden dat prijzen komen te vervallen. Als een Wedstrijdwinnaar minderjarig is in het rechtsgebied waar hij/zij woonachtig is, moet hij/zij worden begeleid door zijn/haar ouder of wettelijke voogd. Wedstrijdwinnaars en ouders of wettelijke voogden (indien de Wedstrijdwinnaar minderjarig is) moeten samen reizen en zowel de Wedstrijdwinnaar als de ouder/voogd (indien minderjarig) moeten reis-/publiciteits-/afstandsverklaring tekenen voordat gebruik wordt gemaakt van de tickets. Om deel te nemen aan de Wedstrijd en de Hoofdprijs en reis te ontvangen, moeten Wedstrijdwinnaars en ouders/voogden (indien minderjarig) deze verklaringen ondertekenen en toestemming geven te worden gefilmd, gefotografeerd, gestreamd en/of te worden opgenomen door partijen van de Sponsor. Wedstrijdwinnaars en ouders/voogden (indien minderjarig) kunnen worden verzocht extra dagen op de Wedstrijdlocatie te verblijven (accommodatie aangeboden door de Sponsor) en de Wedstrijdwinnaar kan worden verzocht deel te nemen aan bepaalde publieke optredens zoals naar eigen inzicht bepaald door de Sponsor, inclusief deelname aan de oefenwedstrijd tegen de Noord-Amerikaanse kampioenen. Geschatte winkelwaarde van de Hoofdprijs is 15 500 €,, maar de daadwerkelijke waarde kan afwijken afhankelijk van de prijzen van vliegtickets en de af te leggen afstand. In het vervolg wordt er naar Wedstrijdwinnaars en Leden van de Finaleteams verwezen met "Winnaar" of gezamenlijk als "Winnaars".

ALL-STAR-TICKETS: De algemene voorwaarden van de uitgereikte tickets voor het Evenement bepalen of de Evenementen worden uitgesteld wegens zware weersomstandigheden, een force majeur, een terroristische aanval of bedreiging, publieke onrust of enig andere reden. Tickets voor het Evenement vallen onder bepaalde algemene voorwaarden. Zitplaatsen worden toegewezen door de Sponsor. De Gevrijwaarde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) en/of enig andere relevante partij behouden zich het recht voor Winnaars die zich storend gedragen of die van plan zijn personen tijdens het evenement te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen de toegang te ontzeggen. Ticketprijzen kunnen niet worden ingewisseld voor cash tenzij anders met de Sponsor overeengekomen. Ongebruikte tickets worden niet gerestitueerd, ingewisseld voor cash en kunnen niet worden geruild voor toekomstige tickets. De Gevrijwaarde Partijen zijn niet aansprakelijk voor geannuleerde, vertraagde, uitgestelde of opnieuw geplande Evenementen.

VOOR ALLE REISPRIJZEN: De Winnaar is zelf verantwoordelijk voor belastingen, maaltijden, fooien, reis-upgrades of enig andere kosten hier niet specifiek aangegeven. Reis en verblijf zijn op voorwaarde van beschikbaarheid; bepaalde beperkingen kunnen van toepassing zijn. De Sponsor en de Gevrijwaarde Partijen zijn NIET aansprakelijk voor vertragingen, annuleringen of onvoorziene omstandigheden rondom de vluchten. Winnaars en ouders/voogden (indien minderjarig) zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het verkrijgen van een geldig identiteitsbewijs (bijv. een paspoort) en andere vereiste documentatie (bijv. visums, enz.) nodig voor het aanvaarden en gebruik van de reisprijzen. Winnaars en ouders/voogden (indien minderjarig) zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het verkrijgen van een geldig identiteitsbewijs nodig voor het aanvaarden en gebruik van de reisprijzen. Als de Sponsor naar eigen inzicht bepaalt dat een vliegreis niet is vereist vanwege de nabijheid van de Winnaar tot de prijslocatie, zal vervangend vervoer worden aangeboden. Het verschil tussen de geschatte en daadwerkelijke waarde van prijzen wordt niet aan de Winnaars uitgekeerd. De Sponsor zal verloren of gestolen prijzen en/of verloren, beschadigde of gestolen tickets, reisvouchers of certificaten niet vervangen.

VOOR ALLE PRIJZEN: Geschatte winkelwaarde van alle prijzen gecombineerd: 28 500 €. Alle Winnaars moeten documenten invullen en retourneren, inclusief een Attest/Verklaring van Subsidialiteit, Aansprakelijkheids-/Publiciteitsverklaring en rechtenoverdrachtsdocument, en relevante belastingformulieren om de prijs te ontvangen. Als een Winnaar minderjarig is in het rechtsgebied waar hij/zij inwoner is, moet zijn/haar ouder of wettelijke voogd de vereiste documenten invullen en ondertekenen. Als voorwaarde om een prijs te ontvangen, moet de Winnaar het Attest/de Verklaring van Subsidialiteit, Aansprakelijkheids-/Publiciteitsverklaring invullen en binnen het door de Sponsor gestelde tijdsbestek aan de Sponsor retourneren. De Sponsor kan prijzen verbeurd verklaren als deze documenten niet binnen het opgegeven tijdsbestek worden geretourneerd. Winnaars zijn verantwoordelijk voor het retourneren van alle vereiste documenten. Bewijs van verzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Sponsor.

Als prijzen of berichtgevingen omtrent prijzen worden geretourneerd als onbestelbaar, of als een Winnaar niet binnen het door de Sponsor opgegeven tijdsbestek reageert, of weigert de vereiste documenten in te vullen, of zijn/haar prijs (deels of in zijn geheel) weigert in ontvangst te nemen, of in het geval van nalevingsbreuk van het Officieel Reglement of Wedstrijdvoorwaarden, wordt de prijs verbeurd verklaard en toegewezen aan de volgende winnaar zoals naar eigen inzicht bepaald door de Sponsor. Wanneer een prijs verbeurd wordt verklaard, zal er geen compensatie worden aangeboden.

Prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen kunnen niet worden ingewisseld of geruild, maar de Sponsor behoudt zich het recht voor een vervangende prijs van gelijke of grotere waarde aan te bieden.

Winnaars gaan akkoord met het feit dat de Prijs/Prijzen (deels of in het geheel) kunnen worden aangeboden door een derde partij en dat de aanvaarding van de Prijs/Prijzen door de Winnaar afhankelijk kan zijn van de algemene voorwaarden van deze partij. Het weigeren te aanvaarden van de voorwaarden (deels of in zijn geheel) van de derde partij door de Winnaar, houdt in dat de Prijs verbeurd wordt verklaard. Klachten dienen te worden gericht aan de derde partij.

De respectievelijke deelnemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor alle belastingen en niet nader gespecificeerde kosten, inclusief maar niet beperkt tot belastingen/heffingen, verzekering, breedband-/datakosten en/of andere kosten en/of uitgaven gemaakt in verband met deelname aan deze Wedstrijd en/of in verband met het aanvaarden en/of gebruik van de Prijs/Prijzen.

Alle Prijzen (deels of in het geheel) worden toegekend "AS IS" en ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet (inclusief, zonder beperking, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor specifieke doeleinden), behalve waar dit wettelijk verboden is. DE WINNAARS ZIJN UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE BELASTINGEN (FEDERAAL, STAAT, PROVINCIAAL EN LOKAAL) EN CANADESE WINNAARS MOETEN INKOMEN VOORTVLOEIEND UIT DE AANVAARDING VAN DE PRIJS AANGEVEN EN BELASTING HIEROVER BETALEN.

11. Informatieverzameling. De Sponsor verzamelt persoonlijke gegevens van spelers (inclusief Teameigenaars en Teamleden) online, volgens het privacybeleid van de Sponsor. Bekijk het privacybeleid van de Sponsor hier: http://www.2ksports.com/info/privacy. Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaan spelers akkoord met het verzameling en gebruik van hun persoonlijke informatie door de Sponsor en geven ze te kennen dat ze het privacybeleid van de Sponsor hebben gelezen en dit accepteren.

12. Exoneratiebeding. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD VRIJWAREN ALLE SPELERS (EN HUN OUDERS OF WETTELIJKE VOOGDEN IN GEVAL VAN MINDERJARIGHEID), TEAMEIGENAARS, TEAMLEDEN EN WINNAARS DE SPONSOR, DE NBA-ENTITEITEN, ALLE OVERIGE SPONSORPARTIJEN, EN HUN RESPECTIEVELIJKE MOEDERONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTEURS, OFFICERS, WERKNEMERS, SPONSORS EN VERTEGENWOORDIGERS INCLUSIEF ADVERTENTIE- EN MARKETINGAGENTSCHAPPEN ("GEVRIJWAARDE PARTIJEN") VAN ALLE VERLIEZEN, FYSIEKE EN/OF FINANCIËLE SCHADE, KOSTEN, OF UITGAVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT EIGENDOMSSCHADE, LICHAMELIJKE SCHADE EN/OF DE DOOD DIE KAN OPTREDEN IN VERBAND MET HET VOORBEREIDEN OP DE REIS, HET REIZEN NAAR, OF DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD, OF BEZIT, AANVAARDING EN/OF GE- OF MISBRUIK VAN PRIJZEN OF DEELNAME AAN WEDSTRIJDGERELATEERDE ACTIVITEITEN EN VOOR ALLE CLAIMS OMTRENT PUBLICITEITSRECHTEN, SMAAD, INBREUK OP PRIVACY, AUTEURSRECHT OF HANDELSMERKEN OF ENIG ANDERE INBREUK OP INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN ZEGGEN TOE OMTRENT DIT GEEN CLAIMS IN TE DIENEN TEGEN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT (I) OMSTANDIGHEDEN VEROORZAAKT DOOR GEBEURTENISSEN DIE DE SPONSOR NIET HAD KUNNEN VOORZIEN OF VOORKOMEN WAARDOOR DE WEDSTRIJD WORDT VERSTOORD OF AANGETAST; (II) ENIGE SCHADE, VERLIES, ZIEKTE, RECHTSGANG OF (COMPENSATIE-, DIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLG)SCHADEVERGOEDINGEN) VAN WELKE AARD DAN OOK (DEELS OF IN ZIJN GEHEEL) DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEND UIT HET TOEKENNEN, BEZORGEN, AANVAARDEN, GEBRUIK, MISBRUIK, BEZIT, OF VERLIES VAN EEN PRIJS OF DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD OF IN ENIGE ACTIVITEIT OF REIS OMTRENT DE WEDSTRIJD OF VAN ENIGE INTERACTIE MET OF DOWNLOADEN VAN DIGITALE WEDSTRIJDINFORMATIE, EN (III) ZET- OF TYPFOUTEN IN ENIGE MATERIAAL OMTRENT DE WEDSTRIJD. Alle beslissingen van de Sponsor omtrent de wedstrijd zijn definitief. De aanvaarding van prijzen door een Winnaar houdt een toekenning van een onvoorwaardelijke recht aan de Gevrijwaarde Partijen om de naam, het adres (alleen het land), gelijkenis, foto, biografie en prijsinformatie van de Winnaar en/of uitspraken over de actie of publiciteit, advertentie- en promotionele doeleinden zonder aanvullende compensatie tenzij dit door wet verboden is, en vrijwaren de Gevrijwaarde Partijen van enige aansprakelijkheid omtrent het bovenstaande.

Niets in deze voorwaarden zal op welke manier dan ook de aansprakelijkheid van enige Gevrijwaarde Partij voor de volgende zaken beperken of uitsluiten: (a) fraude of frauduleuze vertegenwoordiging; (b) dood of lichamelijke schade door diens nalatigheid; (c) enig andere aansprakelijkheid in zover deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de Engelse wetgeving.

13. Algemene voorwaarden. Door deel te nemen aan de Wedstrijd accepteren alle spelers (en hun ouders/voogden) te zijn gebonden door dit Officieel Reglement en de besluiten van de Sponsor. Inzendingen via automatische apparaten en/of -programma's zijn niet toegestaan. Alle inzendingen worden het exclusieve eigendom van de Sponsor en ontvangst van inzendingen worden niet erkend of geretourneerd. Bewijs van inzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Sponsor. In het voorkomend geval van een geschil over de identiteit van een winnaar, worden inzendingen toegewezen aan de geautoriseerde eigenaar van het account of het e-mailadres opgegeven bij de aanmelding. "Geautoriseerde accounteigenaar" wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een Aanbieder van internettoegang, online diensten of andere organisatie verantwoordelijk voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres. Gevrijwaarde Partijen zijn niet aansprakelijk voor storingen of fouten van technische, hardware- of softwarematige, telefonische of andere communicatieve aard, verloren of onbeschikbare netwerkverbindingen, beschikbaarheid van websites, Internet of ISP, ongeautoriseerde menselijke interventie, congestie, incomplete of onnauwkeurige 'capture' of invoer van informatie (ongeacht de oorzaak) of mislukte, onvolledige, onleesbare of vertraagde gegevensoverdracht die de mogelijkheid tot deelname aan de Wedstrijd kan beperken, inclusief enig letsel of enige schade aan de computer van de speler of enig andere persoon gerelateerd aan of voortvloeiend uit deelname aan deze Wedstrijd of het downloaden van enig Wedstrijdmateriaal. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze Wedstrijd te annuleren, te beëindigen, aan te passen of tijdelijk op te heffen in het voorkomende geval dat virussen, bugs, niet-geautoriseerd menselijk ingrijpen, fraude of andere oorzaken die niet kunnen worden voorzien of voorkomen, het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid en de juiste uitvoering van de Wedstrijd aantast. In dat geval kan de Sponsor de winnaars selecteren uit alle geldige inzendingen ontvangen voor en/of na (indien van toepassing) het besluit van de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht enig individu waarvan ze geloven dat ze met het deelnameproces of de uitvoer van de Wedstrijd of enig(e) website, platform of console gerelateerd aan deze Wedstrijd knoeien, te diskwalificeren. Sponsors kunnen deelname van een Teameigenaar of Teamlid aan de Wedstrijd of het winnen van een prijs weigeren indien hij, naar eigen inzicht, bepaalt dat voornoemde speler probeert het normale verloop van de Wedstrijd te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te misleiden of andere oneerlijke spelpraktijken (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van automatische inzendingsprogramma's, het spelen met meerdere 2K Sports-accounts of door deelname aan of voordeel halend uit een syndicaat, groep of spelersblok), of wanneer deze speler van plan is enige speler of vertegenwoordiger van de Sponsor te ergeren, misbruiken, bedreigen of aan te vallen.

LET OP: POGINGEN VAN PERSONEN TOT HET OPZETTELIJK ONDERMIJNEN VAN HET NORMALE VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD KAN WORDEN OPGEVAT ALS EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT OF BURGERLIJK RECHT, EN IN DIE GEVALLEN BEHOUDT SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR DE SCHADE OP DIE PERSONEN TE VERHALEN.

14. Aanvullende voorwaarden. Waar niet verboden door de wet, gaat de Winnaar ermee akkoord dat, wanneer ze een prijs aanvaarden, zijn/haar naam, foto en/of gelijkenis, biografische informatie, winnende inzending en uitspraken toegeschreven aan de winnaar (indien waar), zonder enige aanvullende compensatie kan worden gebruikt voor advertentie- of promotiedoeleinden.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze actie valt onder het recht van Engeland en Wales en valt onder alle toepasselijke wetten en verordeningen. Ongeldig waar dit door de wet wordt beperkt/verboden. Alle kwesties en vragen omtrent het opstellen, de geldigheid, de interpretatie en uitvoerbaarheid van dit Officieel Reglement of de rechten en plichten van spelers en de Sponsor in verband met deze Wedstrijd, vallen onder de wetten van Engeland en Wales en worden afgehandeld door de rechtbank aldaar.

16. Diversen De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige voorwaarde in dit Reglement heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enig andere voorwaarde in dit Officieel Reglement.

17. Winnaars; Regelverzoeken. Voor een kopie van de lijst met winnaars stuur je voor 11 januari 2017 een aan jezelf geadresseerde envelop aan de Sponsor op het hieronder genoemde adres, t.a.v.: The NBA 2K17 Winners List. Voor een kopie van dit Officieel Reglement ga je naar de Site of stuur je voor 5 december 2016 een aan jezelf geadresseerde envelop aan de Sponsor of het hieronder genoemde adres, t.a.v.: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Verenigd Koninkrijk.

Sponsor: Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports (“2K”), volledig eigendom van Take-Two Interactive Software, Inc. Het adres van de Sponsor is Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Verenigd Koninkrijk.