EN | CS | DA | NL | FI | FR | DE | EL | NO | PL | ES | SV | IT

NBA 2K17 EUROPEAN ALL-STAR TOURNAMENT
Officiella regler

Tävlingen är öppen för boende i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Bidrag från andra jurisdiktioner godkänns ej. Tävlingen omfattas av de lagar som gäller i England och Wales.

1. Deltagande; kvalmatcher. För att delta i "NBA 2K17 European All-Star Tournament" ("tävlingen") måste du ("lagägaren") och dina lagmedlemmar uppfylla villkoren som stipuleras nedan i avsnitt 2, och uppfylla följande:

(i) Ha tillgång till:
  1. NBA 2K17 ("spelet");
  2. Ett PlayStation 4, ett PSN-ID och tjänsten PS Plus; samt
  3. Ett "MyPLAYER"-konto hos 2K ("2K-konto").
(ii) Lagägaren måste logga in på lagägarens 2K-konto i NBA 2K17 på PS4 och skapa ett Pro-Am Team ("lag") bestående av sammanlagt (d.v.s. inklusive lagägaren) minst tre (3) och som mest tio (10) individuella lagmedlemmar ("lagmedlem").

(iii) Laget måste uppnå Pro Status eller högre inför en kvalificerande GameDay.

(iv) Efter att laget har uppnått Pro Status eller högre måste det spela och vinna minst en (1) kvalmatch (en "kvalificerande vinst") på en kvalificerande GameDay enligt följande regler:
  1. Alla kvalmatcher måste spelas i Pro-Am-läge, med 5 minuter långa quarters, på svårighetsgraden Superstar och med Simulation Game Style;
  2. Laget som spelar en kvalmatch måste bestå av minst tre (3) och som mest fem (5) individuella lagmedlemmar som deltar per match ("kvalmatch"). Om det är färre än fem (5) individuella lagmedlemmar som spelar kommer datorstyrda spelare att fylla ut resten av laget efter behov. För att kunna vara lagmedlem och spela för laget i en kvalmatch måste spelare ingå i det relevanta lagets laguppställning.
  3. Alla deltagande lag på kvalificerande GameDay-dagar matchas en-mot-en mot okänt motstånd i kvalmatcher.
Alla lags/lagägares kvalificerande vinster räknas till lagets/lagägarens poäng på poängtavlan. Laget/lagägaren med högst poäng på poängtavlan efter varje kvalificerande GameDay-dag utses till den kvalificerande GameDay-dagens vinnare (efter att detta har bekräftats) och får då ställa upp i tävlingsfinalen.

Lag/lagägare får endast spela som ett lag och på ett 2K-konto och PSN-ID per GameDay-dag, men kan spela flera kvalificerande matcher per kvalificerande GameDay-dag som samma lag/lagägare. Lag/lagägare som misstänks använda flera 2K-konton och/eller PSN-ID:n för att spela som flera lag under en kvalificerande GameDay-dag kan komma att diskvalificeras. Lag/lagägare måste registrera minst två (2) lagmedlemmar för att spela kvalmatcher, men det är bara laget/lagägaren som räknas som "deltagaren" vars poäng visas på poängtavlan och det är bara laget/lagägaren som kan kvala sig vidare till tävlingsfinalen. Lag/lagägare kan spela med olika lagmedlemmar under en kvalificerande GameDay-dag, men det är bara lagets/lagägarens kvalificerande vinster och ställning på poängtavlan som räknas i tävlingen och det är bara laget/lagägaren som kan gå vidare till tävlingsfinalen. Alla delar av den här tävlingen omfattas av dessa officiella villkor.

Inga automatiserade anmälningsenheter och/eller anmälningsprogram tillåts. Alla bidrag (inklusive spelinsatser) blir till sponsorns exklusiva egendom och kvittenser på deltagande kommer varken att erkännas eller återlämnas. Sponsorn ansvarar inte för förlorade, sena, oläsbara, stulna, ofullständiga, otydbara, felskickade, tekniskt korrumperade eller förvrängda bidrag, vilka alla kommer att diskvalificeras, eller för några slags problem alls, oavsett om de är mekaniska, mänskliga eller tekniska. Bevis på inskick anses inte vara bevis på mottagande av sponsorn. Genom att delta i tävlingen ger lag/lagägare och lagmedlemmar sitt fullständiga villkorslösa godkännande att omfattas av dessa regler och domarnas beslut, vilka är slutgiltiga och bindande i alla ärenden som avser tävlingen.

Sponsorn har rätt att använda alla lagnamn, logotyper och uniformer i reklamkampanjer, marknadsföring och publicitetsmaterial, helt efter eget gottfinnande. Dessutom har sponsorn rätt att kräva att lag byter namn, logotyp och/eller uniform om någon av dessa anses vara olämplig eller kan inkräkta på tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärke eller rätt till offentlighet eller privatliv, efter sponsorns eget gottfinnande.

2. Kriterier. Tävlingen är öppen för juridiska invånare i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike, som är minst 13 år gamla den dag de anmäler sig till tävlingen. Gäller ej där så är förbjudet eller hindrat av lokal lagstiftning. Anställda, tjänstemän och direktörer på 2K Games, Inc. ("sponsorn"), NBA Properties, Inc., National Basketball Association och dess medlemslag (sammantaget "NBA-enheterna"), Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, Twitch Interactive, Inc., Valve Corporation (sammantaget "sponsorparterna") och deras respektive moderbolag, dotterbolag, koncerner, partner, reklam- och pr-byråer, tillverkare och distributörer av tävlingsmaterial och deras närmaste familjemedlemmar (föräldrar, barn, syskon, partner) eller hushållsmedlemmar (oavsett släktband) till sådana anställda/tjänstemän/direktörer får inte delta. Omfattas av alla tillämpliga federala, delstagliga och lokala lagar och bestämmelser.

3. Kvaltävlingens omgångar.

Det kommer att hållas två (2) kvalificerande GameDay-dagar enligt tävlingsschemat nedan. Den första kvalificerande GameDay-dagen börjar kl. 17.00 svensk tid den 10 december 2016 och slutar kl. 1.00 ("första GameDay-dagen"). Den andra kvalificerande GameDay-dagen börjar kl. 17.00 svensk tid den 11 december 2016 och slutar kl. 1.00 ("andra GameDay-dagen"). För att gå vidare till tävlingsfinalen måste laget/lagägaren ha högst poäng på poängtavlan under någon av de kvalificerande GameDay-dagarna.

KVALIFICERANDE GAMEDAY-DAGAR – TÄVLINGSSCHEMA
Lördag den 10 december 2016 17.00 – 01.00 svensk tid Första kvalificerande GameDay-dagen
Söndag den 11 december 2016 17.00 – 01.00 svensk tid Andra kvalificerande GameDay-dagen


TÄVLINGSFINAL:
Den 10 januari 2017 (preliminärt, väntar på bekräftelse), 17.00–21.00 svensk tid, live i London, England (kan komma att flyttas efter sponsorns eget gottfinnande).

4. Poäng på poängtavlan/Kvalmatcher/Kvalificerande vinster/Oavgjorda resultat/Spelets gång.

Poäng på poängtavlan: Lag/lagägare tilldelas poäng efter varje kvalificerande vinst beroende på en kombination av Teammate Grade, matchstatistik och Game Score. Datorstyrda lagmedlemmar bidrar med Teammate Grade C. Alla kvalificerande vinster som spelas och fullbordas i enlighet med dessa officiella regler skall räknas mot lagets/lagägarens slutgiltiga poäng på poängtavlan. Varje lag/lagägare har endast en plats på poängtavlan per kvalificerande GameDay-dag, oavsett antal kvalificerande segrar den dagen.

Kvalmatcher/kvalificerande vinster: Alla kvalmatcher måste spelas i Pro-Am-läge, med 5 minuter långa quarters, på svårighetsgraden Superstar och med Simulation Game Style. Endast matcher som påbörjas och fullbordas inom den utsatta tiden på en kvalificerande GameDay-dag klassas som kvalmatcher. Lag/lagägare som inte fullbordar påbörjade matcher registreras som förlorare och får inte spela fler kvalmatcher den kvalificerande GameDay-dagen. Laget/lagägaren på första plats efter varje kvalificerande GameDay-dag går vidare till tävlingsfinalen (förutsatt att detta har bekräftats och att reglerna har efterföljts).

Oavgjorda resultat: Om en kvalificerande GameDay-dag eller tävlingsfinalen slutar i ett oavgjort resultat kommer en vinnare att utses enligt följande (till den grad det är nödvändigt):

(i) Totalt antal matchpoäng;
(ii) Minst antal poäng emot sig; och
(iii) Högsta distansmålsprocent.
Spelets gång/diskvalificering: Lag kan diskvalificeras under en kvalificerande GameDay-dag om sponsorn får reda på att laget/lagägaren och alla lagmedlemmar inte fullbordade sin match, genom att avsluta, stänga av, koppla ned från internet, bli borttagna på grund av en lagkamrat med Teammate Grade F eller för många straffar. För att förtydliga: om laget/lagägaren och alla lagmedlemmar kopplar ifrån kommer laget/lagägaren och alla lagmedlemmar att diskvalificeras och stängas ute från fler kvalmatcher den kvalificerande GameDay-dagen. En utestängning eliminerar laget/lagägaren och alla lagmedlemmar från att delta som lag/lagägare eller lagmedlem i fler kvalmatcher den kvalificerande GameDay-dagen. Om laget/lagägaren och alla lagmedlemmar kopplar ned från servern under en kvalmatch kommer laget/lagägaren och räknas som förlorare i den kvalmatchen, oavsett om sådan nedkoppling är avsiktlig och/eller nedkopplande lags/lagägares fel, och dennes statistik för den kvalmatchen kommer inte att räknas (men det vinnande lagets statistik kommer att räknas för den kvalificerande matchen) och laget/lagägaren som kopplade ned kommer att förlora sin behörighet att spela fler kvalmatcher på den kvalificerande GameDay-dagen.

5. Meddelande/bekräftelse av finallag: När de 2 kvalificerande GameDay-dagarna är slut kommer sponsorn att försöka kontakta lagen/lagägarna bland de fem (5) högst rankade lagen/lagägarna från varje kvalificerande GameDay-dag, via e-post på de adresser som lagen/lagägarna angav när de skaffade sina 2K-konton, via meddelanden i spelet och/eller genom konsolens gränssnitt.

Dessa lag/lagägare måste besvara sponsorns meddelande inom tre (3) kalenderdagar från mottagandet (om inte sponsorn har bestämt en annan tidsram), och delge sponsorn en slutgiltig lista med de fem (5) lagmedlemmar som ska ingå i vederbörandes finallag senast 19 december 2016 (om inte sponsorn har bestämt en annan tidsram). Lagägaren måste vara en av de fem (5) lagmedlemmar i finallaget som deltar i tävlingsfinalen. Varje finallag måste ha fem (5) lagmedlemmar tillgängliga för att få tävla i finalen. Det är det vinnande laget/lagägaren som ansvarar för att delge sponsorn med den slutgiltiga listan med finallagsmedlemmar inom den tidsram som sponsorn har bestämt. Om laget/lagägaren inte delger sponsorn sin slutgiltiga lista med finallagsmedlemmar inom den tidsram som sponsorn har bestämt, eller på annat sätt inte följer dessa officiella regler, kan laget/lagägaren mista sin plats i finalen och sponsorn kan ge den till näst högst rankade laget/lagägaren på den GameDay-dagens poängtavla (om tiden räcker till).

Om laget/lagägaren på första plats på poängtavlan inte svarar inom den tidsram som sponsorn har bestämt eller inte följer dessa officiella regler kan laget/lagägaren mista sin plats i finalen, och sponsorn kan då ge den till näst högst rankade laget/lagägaren på den GameDay-dagens poängtavla (om tiden räcker till).

Om dessa officiella regler har följts och sponsorn gett sitt godkännande kommer laget/lagägaren på första plats på poängtävlan för den kvalificerande GameDay-dagen att utses till officiell vinnare den kvalificerande GameDay-dagen ("GameDay-dagsvinnare"). Ett lag kan bara utses till GameDay-dagsvinnare en gång. Vid den händelse att samma lag/lagägare slutar på första plats på poängtavlan båda kvalificerande GameDay-dagar kommer laget/lagägaren att anses vara GameDay-dagsvinnare den första kvalificerande GameDay-dagen, och laget/lagägaren på andra plats den andra kvalificerande GameDay-dagen blir till GameDay-dagsvinnare för andra kvalificerande GameDay-dagen, förutsatt att laget/lagägaren också har svarat inom den tidsram som sponsorn har bestämt och även har följt dessa officiella regler.

6. Tävlingsfinal. De två GameDay-dagsvinnarna (enskilt "finalisterna") går vidare med sina respektive finallags lagmedlemmar (enskilt "finallagsmedlemmar") till tävlingsfinalen som preliminärt hålls i London, England den 10 januari (kan komma att flyttas efter sponsorns eget gottfinnande).

Tävlingsfinalen avgörs i matchformatet bäst av tre, eliminering, med alla matcher i Pro-Am-läge, med 5 minuter långa quarters, på svårighetsgraden Superstar och med Simulation Game Style. Vinnande lag/lagägare utses till tävlingsmästare (förutsatt att detta har bekräftats och att dessa officiella regler har efterföljts).

Schemat för tävlingsfinalen är preliminärt och kan komma att ändras ända in på finaldagen. Det är varje finallagsmedlems ansvar att se till att varje finallagsmedlem kan kontaktas dygnet runt innan tävlingsfinalen är slut och innan någon hemresa i anslutning till tävlingsfinalen, så att dessa kan meddelas om ändringar i tävlingsfinalens schema.

ALLA POTENTIELLT VINNANDE FINALLAGSMEDLEMMAR MÅSTE GODKÄNNAS AV SPONSORN FÖR ATT GARANTERA ATT DE FÅR DELTA I TÄVLINGEN INNAN DE UTSES TILL VINNARE OCH/ELLER TILLDELAS NÅGOT PRIS.

Sponsorn reserverar sig rätten att, efter eget gottfinnande, göra en bakgrundskontroll på potentiella finallagsägare och deras finallagsmedlemmar. Motstånd till sådan bakgrundskontroll kan resultera i diskvalificeringen av potentiella finallag/lagägare och/eller deras respektive finallagsmedlemmar (efter behov) och även leda till att ett annat lag eller en annan lagägare väljs ut (om tiden räcker till). Sponsorn reserverar sig även rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera en potentiell finallagsägare och/eller finallagsmedlem baserat på resultatet av sådan bakgrundskontroll om sponsorn, efter eget gottfinnande, anser att det kan återspeglas negativt på tävlingen, sponsorn och/eller NBA-enheterna att priset delas ut till en sådan potentiell finallagsägare och/eller finallagsmedlem. Faktorer som kan resultera i en diskvalificering av en finallagsägare och/eller finallagsmedlem inkluderar, men är inte begränsade till, fällande domar eller annan brottslighet, eller om sponsorn efter eget gottfinnande bedömer att det skulle återspeglas negativt på tävlingen, sponsorn och/eller NBA-enheterna att dela ut ett pris till en sådan individ.

7. Finallag: När ett lag eller en lagägare officiellt har utsetts till GameDay-dagsvinnare/finalist kommer lagets laguppställning (inklusive spelare, spelarbetyg, utseende, attributbonusar, märken och andra särskiljande drag som finallagsmedlemmar har gett till sina MyPLAYER-spelare) och lagmärken att låsas fram till tävlingsfinalen. Om GameDay-dagsvinnarens lagägare är otillgänglig under tävlingsfinalen kan finalplatsen ges till laget/lagägaren på andra plats på den kvalificerande GameDay-dagens poängtävla (om tiden räcker till). Om någon av de till sponsorn fem (5) slutgiltigt utsedda finallagsmedlemmarna inte är tillgängliga under tävlingsfinalen kan finalplatsen ges till laget/lagägaren på andra plats på den kvalificerande GameDay-dagens poängtävla (om tiden räcker till), efter sponsorns eget gottfinnande. Beslut om finalersättare fattas av sponsorn efter eget gottfinnande.

8. Spel i tävlingen. Lag/lagägare och alla respektive lagmedlemmar måste följa alla riktlinjer för spelet och dessa officiella regler, annars riskerar de att diskvalificeras.

Lag/lagägare och alla respektive lagmedlemmar måste uppföra sig sportsligt och behandla motståndare och andra tävlingsdeltagare vänligt och med respekt. Lag/lagägare och alla respektive lagmedlemmar som uppför sig sportsligt, störigt, irriterande eller hotfullt, bryter mot reglerna, ger sig själva ett orättvist övertag i tävlingen eller vinner orättmätigt kan, efter sponsorns eget gottfinnande, diskvalificeras. Sponsorn tolkar dessa regler och löser eventuella dispyter, tvister och otydligheter gällande reglerna eller tävlingen, och sponsorns beslut gällande sådana dispyter är slutgiltiga. Sponsorn kan förbjuda ett lag/en lagägare eller respektive lagmedlemmar från att delta i någon av tävlingens delmoment eller att vinna priser om sponsorn, efter eget gottfinnande, anser att detta lag/denna lagägare eller någon av de respektive lagmedlemmarna försöker att undergräva tävlingens legitimitet via fusk, hackning, falsarier eller andra otillbörliga spelmetoder (inklusive användningen av automatiserade anmälningsprogram), eller har för avsikt att störa, kränka, hota eller trakassera andra spelare eller sponsorns representanter.

Om resultatet från en kvalmatch rapporteras inkorrekt, antingen på grund av tekniskt fel eller för att spelare modifierar spelets program- eller hårdvara för att manipulera rapporterade poäng, så förbehåller sig sponsorn rättigheten att på eget bevåg ändra sådana inkorrekt rapporterade poäng från sådan kvalmatch för att reflektera rätt poäng och/eller diskvalificera laget/lagägaren som modifierar spelet i brott mot dessa regler.

9. Tävlingspriser. Finallagsmedlemmar och båda finallagen (sammantaget "finalvinnarna") får en resa till tävlingsfinalen ("tävlingspriset"), som minst består av tre (3) dagar och nätter i London, England (kan komma att ändras efter sponsorns eget gottfinnande) för att tävla i tävlingsfinalen och 1 biljett per finallagsmedlem till NBA Global Games London 2017-matchen den 12 januari 2017 i London. Resan inkluderar flyg tur och retur från en stor flygplats i närheten av respektive finallagsmedlems hemvist, och singelrum på hotell (utom om finallagsmedlemmen är minderårig, varpå det blir ett dubbelrum för att ge plats åt den minderåriges målsman). Finallagsmedlemmar måste resa på ett datum bestämt av sponsorn, vilket förväntas vara under perioden på eller i närheten av 9 januari till 14 januari 2017, eller på något annat av sponsorn bestämt datum, annars kan priset förverkas. Den som inte kommer till tävlingsfinalen på det datum och den tidpunkt som sponsorn har bestämt går miste om sitt pris och blir diskvalificerad från tävlingen utan kompensation. Om en finallagsmedlem räknas som minderårig i sitt hemland måste den finallagsmedlemmen åtföljas av målsman. Finallagsmedlemmar och målsmän (för minderåriga) måste resa tillsammans och både finallagsmedlemmen och målsmannen (för minderårig) måste underteckna rese-, ansvars- och publicitetsintyg innan biljetterna bokas. För att få delta i finalen måste finallagsmedlemmar och målsmän (för minderåriga) godkänna att underteckna sådana intyg och att bli filmade, fotograferade, streamade och/eller inspelade av sponsorparter. Uppskattat värde på varje finallagsmedlems tävlingspris: 1 300 SEK, men det faktiska värdet kan skilja sig beroende på flygpriser samt på avståndet mellan avreseplats och destination. Finallagsmedlemmar får inte mellanskillnaden mellan det faktiska och det uppskattade värdet på tävlingspriset. Tävlingspriset är begränsat till ett (1) per person.

Sponsorn har rätt att använda alla finallagsnamn, logotyper och uniformer i reklamkampanjer, marknadsföring och publicitetsmaterial, helt efter eget gottfinnande. Dessutom har sponsorn rätt att kräva att finallag byter namn, logotyp och/eller uniform om någon av dessa anses vara olämplig eller kan inkräkta på tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, varumärke eller rätt till offentlighet eller privatliv, efter sponsorns eget gottfinnande.

10. Förstapris: Lagmedlemmarna från tävlingens mästarlag (var och en en "tävlingsmästare") som vinner tävlingsfinalen i enlighet med dessa officiella regler får, efter sponsorns eget gottfinnande, en resa tur och retur till 2017 NBA All-Star Weekend i New Orleans, Louisiana. I resan ingår flygbiljetten tur och retur från en stor flygplats i närheten av respektive tävlingsvinnares hemvist, och singelrum på hotell (utom om tävlingsvinnaren är minderårig, varpå det blir ett dubbelrum för att ge plats åt den minderåriges målsman), en (1) biljett per tävlingsvinnare till 2017 NBA All-Star Weekend-evenemangen ("evenemangen") på Smoothie King Center in New Orleans, Louisiana, inklusive All-Star Saturday Night och NBA All-Star Game ("All-Star-priset"). Tävlingsvinnare måste resa på ett datum bestämt av sponsorn, vilket förväntas vara från 15 februari 2017 till 20 februari 2017, eller på något annat av sponsorn bestämt datum, annars kan priset förverkas. Om en tävlingsvinnare räknas som minderårig i sitt hemland måste den tävlingsvinnaren åtföljas av målsman. Tävlingsvinnare och målsmän (för minderåriga) måste resa tillsammans och både tävlingsvinnaren och målsmannen (för minderårig) måste underteckna rese-, ansvars- och publicitetsintyg innan biljetterna bokas. För att få delta i tävlingen och ta emot förstapriset och resan måste tävlingsvinnare och målsmän (för minderåriga) godkänna att underteckna sådana intyg och att bli filmade, fotograferade, streamade och/eller inspelade av sponsorparter.

Tävlingsvinnare och målmän (för minderåriga) kan behöva stanna fler dagar där tävlingen hålls (på sponsorns bekostnad) och tävlingsvinnaren kan, efter sponsorns eget gottfinnande, behöva delta i vissa publicitetssammanhang, som att delta i en vänskapsmatch mot de nordamerikanska mästarna. Uppskattat värde på förstapriset är 15 500 SEK, men det faktiska värdet kan skilja sig beroende på flygpriser samt på avståndet mellan avreseplats och destination. Tävlingsvinnare och finallagsmedlemmar hänvisas hädanefter till som "vinnare" eller "vinnarna".

ALL-STAR-BILJETTER: Evenemangsbiljetternas villkor avgör huruvida evenemangen ställs in på grund av väder, force majeure, hot eller terroristdåd, offentliga störningar eller andra skäl. Evenemangsbiljetterna omfattas av särskilda villkor. Sittplatser avgörs av sponsorn. De friskrivna parterna (definierade nedan) och/eller andra relevanta parter reserverar sig rätten att avlägsna eller neka inträde till vinnare eller gäster som beter sig olämpligt, eller har för avsikt att störa, kränka, hota eller trakassera andra personer på evenemangen. Biljettpriserna kan inte ersättas med pengar om inget annat har avtalats med sponsorn. Oanvända biljetter kan inte återbetalas, bytas ut mot pengar eller ersättas med biljetter till nästkommande år. De friskrivna parterna bär inget som helst ansvar för inställda, flyttade, försenade eller uppskjutna evenemang.

FÖR ALLA RESEPRISER: Vinnaren ansvarar för skatter/moms, måltider, drickspengar, reseuppgraderingar och alla andra utgifter som inte specifikt anges häri. Resor och boenden måste vara tillgängliga för att priset ska kunna delas ut; vissa begränsningar och omöjliga datum gäller. Sponsorn och övriga relaterade parter är INTE ansvariga för förseningar, inställningar eller oförutsedda händelser relaterade till flygresorna. Vinnare och målsmän (för minderåriga) ansvarar helt och hållet för att skaffa giltiga id-handlingar (t.ex. pass) och alla andra obligatoriska handlingar (t.ex. visum) för att kunna ta emot och nyttja resepriserna. Vinnare och målsmän (för minderåriga) ansvarar helt och hållet för att skaffa de giltiga id-handlingar som krävs för att ta emot och nyttja resepriserna. Om sponsorn, efter eget gottfinnande, anser att flyg inte behövs för att vinnaren bor när prisplatsen kommer marktransport att ersätta flygresan tur och retur. Vinnare får inte mellanskillnaden mellan det faktiska och det uppskattade värdet på något eller några av priserna. Sponsorn ersätter inga borttappade eller stulna priser och/eller några borttappade, förstörda eller stulna biljetter, resekuponger eller certifikat.

FÖR ALLA PRISER: Uppskattat sammanlagt värde på alla priser: 28 500 SEK. Alla vinnare måste fylla i och skicka in handlingar, inklusive ett edligt intyg att vinnaren är berättigad att delta, ett skyldighetsintyg, ett publicitetsintyg och en rättighetsöverlåtelse, samt tillämpliga skatteblanketter, för att ta emot priset. Om en vinnare räknas som minderårig i sitt hemland måste dennes målsman skriva under de obligatoriska handlingarna. Ett av villkoren för att ta emot priset är att vinnaren undertecknar ett edligt intyg att vinnaren är berättigad att delta, ett skyldighetsintyg och ett publicitetsintyg och returnerar det till sponsorn inom tidsramen som sponsorn har bestämt. Om handlingarna inte returneras inom sponsorns tidsram kan priset förverkas. Vinnare ansvarar för att de obligatoriska handlingarna returneras; bevis på att de har skickats räknas inte som bevis på att sponsorn har tagit emot dem.

Om ett pris eller delgivande om pris inte kan levereras, om en vinnare inte svarar inom tidsramen som sponsorn har bestämt eller vägrar att underteckna de obligatoriska handlingar, eller tackar nej till sitt pris (eller någon del av det), eller om dessa officiella regler eller tävlingens bestämmelser inte efterlevs, kommer priset att förverkas och gå över till tvåan i tävlingen, om sponsorn anser det nödvändigt. Om priset förverkas betalas det inte ut någon kompensation.

Priser kan inte ges vidare. Inga ersättningar eller byten av priser tillåts, utom i fall där sponsorn reserverat sig rätten att ersätta ett pris mot ett annat pris med lika eller högre värde .

Vinnare godkänner att priset eller priserna (eller delar av dem) kan levereras av tredje part och att vinnarens mottagande av priset eller priserna därför kan styras av denne tredje parts egna villkor. Om vinnaren inte accepterar sådana villkor från tredje part (helt eller delvis) kommer vinnaren att gå miste om priset. Klagomål måste riktas till den levererande tredje parten.

Alla skatter/momskostnader och ospecificerade utgifter, inklusive, men inte begränsat till, skatter, försäkringar, bredbands- och dataavgifter och/eller andra kostnader och/eller utgifter ådragna i samband med deltagande i denna tävling och/eller i samband med mottagandet, användning eller nyttjande av priset eller priserna är den relevanta deltagarens eget ansvar.

Alla priser och alla delar av dem levereras "I BEFINTLIGT SKICK" och UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, varken uttrycklig eller underförstådd (inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet eller duglighet till specifika syften), utom där så är förbjudet av lag. ALLA FEDERALA, DELSTATLIGA, PROVINSIELLA OCH LOKALA SKATTER KNUTNA TILL PRISET ÄR DE ENSKILDA VINNARNAS ANSVAR OCH KANADENSISKA VINNARE MÅSTE RAPPORTERA IN OCH BETALA INKOMSTSKATT KOPPLAD TILL PRISET.

11. Insamling av uppgifter. Sponsorn kommer att samla in personuppgifter om spelare (inklusive lagägare och lagmedlemmar) online i enlighet med sponsorns integritetspolicy. Granska sponsorns integritetspolicy på http://www.2ksports.com/info/privacy. Genom att delta i tävlingen godkänner spelare till sponsorns insamling och användning av deras personuppgifter och intygar att de har läst och godkänt sponsorns integritetspolicy.

12. Allmän friskrivning. GENOM ATT DELTA I TÄVLINGEN FRISKRIVER ALLA SPELARE (SAMT MINDERÅRIGA SPELARES MÅLSMÄN), LAGÄGARE, LAGMEDLEMMAR OCH VINNARE SPONSORN, NBA-ENHETERNA, ALLA ANDRA SPONSORPARTER OCH DERAS RESPEKTIVE MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, KONCERNER, PARTNER, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, SPONSORER OCH AGENTER, INKLUSIVE REKLAM- OCH MARKNADSFÖRINGSBYRÅER ("FRISKRIVNA PARTER") FRÅN ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER, SKADOR (SÅVÄL MATERIELLA SOM KROPPSLIGA), KOSTNADER OCH UTGIFTER AV ALLA SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR OCH/ELLER DÖDSFALL SOM KAN INTRÄFFA I SAMBAND MED, FÖRBEREDELSE INFÖR, RESA TILL ELLER DELTAGANDE I TÄVLINGEN ELLER BESITTNING, MOTTAGANDE OCH/ELLER BRUK ELLER MISSBRUK AV PRISER ELLER DELTAGANDE I TÄVLINGSRELATERADE AKTIVITETER OCH FÖR ALLA YRKANDEN BASERADE PÅ PUBLICITETSRÄTTIGHETER, ÄREKRÄNKNING, PRIVATLIVSINTRÅNG, UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG, VARUMÄRKESINTRÅNG ELLER ANDRA INTELLEKTUELLA EGENDOMSRELATERADE HÄNDELSER, OCH GODKÄNNER ATT INTE GÖRA NÅGRA YRKANDEN MOT DE FRISKRIVNA PARTERNA GÄLLANDE, UTAN BEGRÄNSNING, (I) TILLSTÅND ORSAKADE AV HÄNDELSER BORTOM SPONSORNS KONTROLL SOM KAN FÅ TÄVLINGEN ATT STÖRAS ELLER SABOTERAS; (II) PERSONSKADOR, FÖRLUSTER, SJUKDOM, RÄTTSTVISTER ELLER SKADOR (KOMPENSERANDE, DIREKTA, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA OCH ÖVRIGA) AV ALLA SLAG SOM UPPSTÅR ELLER RESULTERAR, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, FRÅN TILLDELANDET, LEVERANSEN, MOTTAGANDET, BRUKET, MISSBRUKET, INNEHAVET, FÖRLUSTEN ELLER MISSRIKTANDET AV ETT PRIS ELLER DELTAGANDE I DENNA TÄVLING ELLER I NÅGON ANNAN AKTIVITET ELLER RESA KOPPLAD TILL DEN ELLER FRÅN ANNAT DELTAGANDE I, ELLER NEDLADDNING AV ELEKTRONISK TÄVLINGSINFORMATION; OCH (III) ALLA TRYCK- OCH SKRIVFEL I MATERIAL KOPPLADE TILL TÄVLINGEN. Sponsorns beslut gällande tävlingen är slutgiltiga. Varje vinnares mottagande av ett pris innebär ett medgivande av ovillkorliga rättigheter till de friskrivna parterna att använda vinnarens namn, adress (endast land), utseende, fotografi, bakgrund och prisuppgifter och/eller uttalanden om kampanjen i alla publicitets-, reklam- och kampanjsyften utan ytterligare kompensation, utom där så är förbjudet av lag, och friskriver de friskrivna parterna från allt ansvar gällande detta.

Ingenting i dessa villkor skall på något sätt exkludera eller begränsa några av de friskrivna parterna för ansvar för: (a) bedrägeri eller bedrägliga uppgifter; (b) dödsfall eller personskada på grund av försumlighet; (c) annat ansvar till den grad att sådant ansvar inte kan exkluderas eller begränsas enligt engelsk lagstiftning.

13. Allmänna villkor. Genom att delta i tävlingen godkänner alla spelare (och minderårigas målsmän) att följa dessa officiella regler och sponsorns beslut. Inga automatiserade anmälningsenheter och/eller -program tillåts. Alla bidrag blir till sponsorns exklusiva egendom och kvittenser på deltagande kommer varken att erkännas eller återlämnas. Bevis på inskick anses inte vara bevis på mottagande av sponsorn. Vid tvister gällande vinnarens identitet tillskrivs inskickade bidrag den auktoriserade kontoinnehavaren av den e-postadress som lämnades vid inträde i tävlingen. "Auktoriserad kontoinnehavare" definieras som den fysiska person som fått en e-postadress tilldelad av en internetleverantör, onlinetjänstleverantör eller annan organisation som tilldelar e-postadresser från den domän den angivna e-postadressen tillhör. De friskrivna parterna ansvarar inte för teknik-, hårdvaru-, programvaru-, telefon- eller kommunikationsproblem, -fel eller -avbrott av något slag, brutna eller otillgängliga nätverksförbindelser, tillgänglighet för webbplatser, internet eller internetleverantörer, otillåten mänsklig intervention, trafikbelastningar, ofullständig eller felaktig lagring av tävlingsuppgifter (oavsett anledning) eller misslyckade, ofullständiga, oläsliga eller försenade datorsändningar som kan begränsa ens förmåga att delta i tävlingen, inklusive personskador eller materiella skador till spelarens eller någon annans dator relaterat till eller som ett resultat av deltagande i tävlingen eller nedladdning av material i tävlingen. Sponsorn reserverar sig rätter att, efter eget gottfinnande, avbryta, avsluta, modifiera, förlänga eller stänga ned tävlingen om sponsorn anser att virus, buggar, otillåten mänsklig intervention, bedrägeri eller andra orsaker bortom sponsorns kontroll förstör eller påverkar administrationen, säkerheten, opartiskheten eller utförandet av tävlingen. I sådana fall kan sponsorn välja ut vinnare från alla giltiga bidrag mottagna innan och/eller efter (om så är lämpligt) sponsorn vidtog åtgärder. Sponsorn reserverar sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera individer som den anser olovligt påverkar anmälningsprocessen eller driften av tävlingen, webbplatser, plattformar eller konsoler knutna till tävlingen. Sponsorn kan förbjuda lagägare eller lagmedlemmar från att delta i tävlingen eller vinna priser om den anser att dessa spelare försöker undergräva tävlingens legitimitet via fusk, hackning, falsarier eller andra otillbörliga spelmetoder (inklusive användningen av automatiserade anmälningsprogram, användningen av automatiserade anmälningsenheter, spel med flera 2K Sports-konton, eller genom att delta i, eller dra nytta av, ett syndikat, en grupp eller en blockerande spelprocess eller ett blockerande spelsystem), eller har för avsikt att störa, kränka, hota eller trakassera andra spelare eller sponsorns representanter.

VARNING: MEDVETNA FÖRSÖK ATT SKADA WEBBPLATSER, PLATTFORMAR ELLER KONSOLER KNUTNA TILL DEN HÄR TÄVLINGEN, ELLER ATT UNDERGRÄVA TÄVLINGENS LEGITIMITET KAN VARA ETT BROTT MOT LAGEN, OCH OM SÅDANA FÖRSÖK GÖRS RESERVERAR SIG SPONSORN RÄTTEN ATT YRKA PÅ SKADESTÅND FRÅN INDIVIDERNA BAKOM DESSA FÖRSÖK TILL DEN GRAD LAGEN TILLÅTER.

14. Ytterligare villkor. Genom att ta emot ett pris ger vinnaren sponsorn tillstånd att använda vinnarens namn, bild och/eller utseende, bakgrundsuppgifter, vinnande bidrag och uttalanden tillskrivna vinnaren (om de stämmer) i reklam- och marknadsföringssyfte utan ytterligare kompensation, utom där så är förbjudet av lag.

15. Rådande lagstiftning och jurisdiktion. Kampanjen omfattas av lagarna i England och Wales, och lyder under alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Gäller ej där förbjuden av lag. Alla anmärkningar och frågor om sammansättningen, giltigheter, tolkningen och genomförandet av dessa officiella regler, eller spelarnas och sponsorns rättigheter och skyldigheter skall tolkas i enlighet med engelsk och walesisk lagstiftning, och skall avgöras i domstol i England och Wales.

16. Övrigt. Ogiltiga eller ogenomförliga bestämmelser häri skall på inget sätt påverka giltigheten eller genomförbarheten på andra bestämmelser i dessa officiella regler.

17. Vinnarlista; regelförfrågan. Du kan få en lista med alla vinnare om du förser sponsorn med ett självadresserat kuvert i affärsstorlek senast den 11 januari 2017, på sponsorns adress nedan, märkt "The NBA 2K17 Winners List". För en kopia av dessa officiella regler, besök webbplatsen eller förse sponsorn med ett självadresserat kuvert i affärsstorlek senast den 5 december 2016 på följande adress: Attn: NBA 2K17 Rules Request, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Storbritannien.

Sponsor: Take-Two Interactive Software Europe Limited t/a 2K Sports ("2K"), ett av Take-Two Interactive Software, Inc helägt dotterbolag. Sponsorns adress är Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire SL4 1EN, Storbritannien.